Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

12717Bokke Klazes Bokma

Expand Messages
 • Cornelius Boekema
  Nov 1, 2002
   Beste lijstgenoten,

   Op 5 Juni 1856 overlijdt in Idaarderadeel Bokke Klazes Bokma, echtgenoot
   van Hieke Klazes van Riesen. Ik zou graag willen weten of zijn
   overlijdingsakte vermelding van zijn ouders maakt en wie de getuigen
   waren. Hier is de verwijzing naar de bron: Overlijdensakte
   Idaarderadeel, 1856
   Aangiftedatum 5 juni 1856, blad nr. 10
   Bokke Klazes Bokma, overleden 5 juni 1856, oud 74 jaar, gehuwd

   Bij voorbaat mijn hartelijke dank vanuit Montreal waar de eerste sneeuw
   vandaag te zien was.

   Cor Boekema
  • Show all 3 messages in this topic