Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

12148Re: [Friesland-genealogy] Bezoek Ryksargyf Leeuwarden

Expand Messages
 • Tjerk Tigchelaar
  Oct 4, 2002
   Hallo Rosina,

   Het enige, dat de aangevers konden vertellen, was dat Jacob was geboren
   onder Heeg, dat hij slagter was van beroep en dat zij niet wisten hoe zijn
   overleden vrouw heette, noch "de namen zijner ouders hen bekend waren"

   Hij zal dus al wel als weduwnaar naar Leeuwarden zijn vertrokken

   Verder had je nog de leeftijd tegoed van Johannes Jacobs Dooper die in 1834
   in Workum overleed.
   Die was dus 43 jaar en niet 47 zoals ik abusievelijk had opgeschreven.

   Groeten,
   Tjerk

   Beste Tjerk,
   Graag zou ik willen weten wie de ouders zijn van:


   Overlijdens regio 9: midden Friesland

   Overlijdensakte Leeuwarden (mairie Leeuwarden), 1814
   Aangiftedatum 4 oktober 1814, akte nr. 430
   Jacob Johannes Dooper, overleden 3 oktober 1814, oud
   50 jaar, weduwnaar

   Wanneer en waar was hij geboren, gehuwd
   en met wie?
   Alvast bedankt, Rosina
  • Show all 17 messages in this topic