Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

12078Jacob van Heere uit Midlum / Franekeradeel / van 1811-1816 mairie : Almenum

Expand Messages
 • familie van Heeren
  Oct 1, 2002
   Lijstgenoten,

   is er iemand die de voor-ouders en overige familie kent van
   Jacob van Heere uit Midlum / Franekeradeel / van 1811-1816 mairie :
   Almenum.

   Luc@s van Heeren

   - Jacob Heeren, geb. ca. 1765, van Midlum (Friesland) naar Dubbeldam op
   6-3-1789, wonende in Wieldrecht (febr. 1789), broodbakker te Dubbeldam
   (1791), bakt vanaf 1791 ook het diaconiebrood, vertrekt naar Oijen op
   21-2-1810, van Oijen met attestatie naar Dubbeldam op 13-9-1814, tr. (1)
   Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 Jannetje (Jansje) Piere, geb/ged.
   Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766, dochter van Theunis Pierre en
   Maria Molegraaf, tr. (2) Luijtje Dirksdr. de Bruijn, belijdenis Dubbeldam
   8-4-1789, vertrokken met atestatie naar Oijen, weder ingekomen in Dubbeldam
   op 13-9-1814, dochter van Dirk Ariensz de Bruijn en Hendrijntje Cornelissen
   Brant.
   NB.
   - (lidmaten Ddam) Steijntje Heeren, dogter van Jacob Heeren, met acte van
   's-Graavendeel 12 jan. 1790.
   - (lidmaten Ddam) Jakob Heeren, met attest. van Oijen 13 sept. 1814.
   - (lidmaten Ddam) Hendrina en Aaltje Heren, met attest. van Oijen 13 sept.
   1814.
   - (lidmaten Ddam) Jacob Heeren, van Midlum in Preidesland? (=moet zijn
   Friesland-Menaldumadeel) den 6 maart 1789; dezelve teruggegeven naar Oijen
   21 febr. 1810.
   - (Mormonen) Jacob van Heeren, geb. Midlum (Friesland) 22-6-1794, tr. Luitje
   de Bruin.
   - (impost Wieldrecht) Den 12 Februari 1789 geeft Jacob Heere alhier zig aan
   om te trouwen met Jansje Pierre, bij acte pro deo.
   - Jacob Heere, alhier wonende, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789
   Jannetje (Jansje), geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766,
   dochter van Theunis Pierre en Maria Molegraaf.
   - (lidmaten Ddam) Luitje Dirksen de Bruin, op belijdenis hier gedaan den 8
   april 1789; vertrokken met attestatie naa Oijen; weder ingekomen met
   attestatie van Oijen 13 sept 1814.
   - (Kerkenraad Dubbeldam) [jan 1791] Ook is aan Jacob Heeren, broodbakker
   alhier op zijn instantelijk versoek aan den Kerkeraad in persoon
   voorgesteld, het bakken van het armen-brood, dat tot hier toe in Dordregt
   gedaan is, door den Kerkeraad eenpaarig toegestaan op dezelve conditien, als
   zulx gewonelijk geschied is.
   - (Kerkenraad Dubbeldam) Den 3 april [3-4-1791] Is uit naam van Jacob
   Heeren, broodbakker alhier die nu met dit vierendeel jaars het bakken van
   het diaconiebrood beginnen zou, versogt dat er een dag mogt gesteld worden,
   waarop hij dit brood aan de arme lieden leeveren sou. Welke versoek is
   toegestaan, en daartoe gelijk van ouds, den vrijdag bepaald.
   Kinderen (tweede) huwelijk:
   ? 1. Steijntje van Heeren, van 's-Gravendeel naar Dubbeldam op 12-1-1790,
   lidmaat 's-Gravendeel 25-3-1807.
   2. Hendrina, van Oijen naar Dubbeldam op 13-9-1814.
   3. Aaltje, geb/ged. Dubbeldam 23/29-5-1796, volgt II.

   II. Aaltje van Heeren, geb/ged. Dubbeldam 23/29-5-1796, van Oijen naar
   Dubbeldam op 13-9-1814, overl. Dubbeldam 12-2-1828, dochter van Jacob van
   Heeren en Luijtje Dirksdr. de Bruijn, tr. Dirk Schaap, geb/ged. Woudrichem
   24/28-1-1798, melkboer, overl. Dubbeldam 12-3-1848, zoon van Jan-Ariensz.
   Schaap (vlasboer) en Willemke Dekker; hij tr. (2) Papendrecht 29-5-1829
   Annigje Ooms, geb/ged. Papendrecht 24/29-12-1799, overl. Dordrecht
   13-1-1863, dochter van Kornelis Ooms en Teuntje Dekker.

   =============================================================

   Ik ben heel benieuwd,

   Luc@s van Heeren !


   [Non-text portions of this message have been removed]