Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

12070Re: [Friesland-genealogy] tjitske aukes de jong

Expand Messages
 • BdB
  Oct 1, 2002
   Beste Jan,
   Vraagje,
   Weet je ook of de genoemde Auke Hommes een zoon is van Homme Aukes en Aafke Fokkes die huwden op 29-1-1719 te Aldeboarn ?
   vr.gr. Bindert de Boer
   "J.Dijkstra" wrote:Hallo Bart,dit heb ik gevonden, ik hoop, dat het hier om dezelfde persoon gaat.Auke Hommes boer te Haskerdijken nr 21 trouwt op 16/12/1764met Marij Reenses (Ureterp 1744-27/11/1821)Kinderen: 1 Homme Aukes(trouwt 17/1/1805 te Haskerdijken met Antje Hendriks).2 Tjibbele Aukes de Jong( 1782-8/10/1827, trouwt op 3/4/1808 te Haskerdijken met Jeltje Murks Lieuwes geb.1787) 3 Rinske Aukes de Jong (trouwt 17/6/1792 te Haskerdijken met Wytze Abes de Groot 1768-24/1/1827)4 Willemke Aukes de Jong( trouwt 22/5/1809 te Haskerdijken met Jacob Luitzens de Groot) ,5 Tjitske Aukes de Jong (trouwt op 3/5/1801 met Bareld Jans de Vries )Aantekenboek wijlen Bonne Hylkes Dijkstra) Ik hoop, dat je er iets mee kunt.vr gr Jan Dijkstra.


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT

   Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   New DSL Internet Access from SBC & Yahoo!

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 3 messages in this topic