Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1177van der Sluis

Expand Messages
 • Roelof Varkevisser
  May 5, 2000
  • 0 Attachment
   Hoi allemaal,

   Ik heb nog een aantal van DER Sluis.
   Karst Sybolts van der SLUIS, geboren 12-8-1765, gedoopt 18-8-1765 te
   Makkum, + 7-11-1817 te Makkum, dagloner(1817)
   Hij was getrouwd met Regina Cornelis ,
   en had in 1811 nog 3 kinderen,
   1 Jacobus Karstes van der Sluis, geboren 1790,
   2 Antje Karstes van der Sluis, geboren 1792,
   3 Hester Karstes van der Sluis, geboren 1794,
   Zijn broer Pier Sybolts (hij nam voor zichzelf de naam DE BOER) is
   een directe voorvader van mij.

   Roelof

   --- In Friesland-genealogy@egroups.com, "F.H. Koerten"
   <f.h.koerten@h...> wrote:
   > Hi Jim,
   > Yes I have.
   > His name is EELTJE MARTENS VAN SLUIS, born at Allingawier,
   Friesland in the
   > year 1759 as a son of Marten Sybes and Sytske Wybes. He married
   with Janke
   > Anskes and died at Heeg on september 19, 1826. One of his sons was
   my
   > great-great-grandfather.
   > More information available.
   > Fopke Koerten.mailto:f.h.koerten@h...
   > ----- Original Message -----
   > From: Jim Van Sluys <vansluys@w...>
   > To: friesland genealogy <Friesland-genealogy@egroups.com>
   > Sent: Thursday, May 04, 2000 5:11 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Postuma Search
   >
   >
   > Hello all members
   > Jim van Sluijs from Australia calling. I am looking for any
   > information of Van Sluijs families living or past in Friesland,
   that have
   > come from Zeeland to Friesland. Any information welcomed. Does
   anyone have a
   > Van Sluijs anscestor? Let me know as I am looking for ALL Van
   Sluijs world
   > wide and have over 2300 in my data base so far.
   > Thanks in advance....Best Regards Jim van Sluijs " Down
   Under"
   >
   >
   >
   >
   ----------------------------------------------------------------------
   --
   > You have a voice mail message waiting for you at iHello.com:
   > http://click.egroups.com/1/3555/6/_/567109/_/957419327/
   >
   ----------------------------------------------------------------------
   --
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello
   nl/~a.stienstra/frgen/
   > (Let op het nieuwe adres!)
  • Show all 3 messages in this topic