Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

11311Re: [Friesland-genealogy] Re: Gezin Wiebren en Trijntje de Wit-Bakker

Expand Messages
 • A.M. Douma
  Aug 12 8:38 AM
   Tot op heden kreeg ik geen reactie van de vragensteller/-stelster. Ik heb
   daaronm maar de archieflijst bekeken om de naam van de
   vragensteller/-stelster te vinden. Het bericht moest op 5.8.2002 geplaatst
   zijn.
   Dat bleek juist:
   Het bericht kwam via Subject FW: Nieuw bericht in het gastenboek
   "Friesland-genealogie"
   Nu pas lees ik, dat ik het antwoord 'even rechtstreeks aan de afzender' ook
   moest sturen. Haar (ik heb ontdekt, dat het een zij is!) e-mailadres staat
   echter niet in zijn geheel op dit bericht. Er staat alleen: FRIDOC@C... En
   dat zal niet voldoende zijn!
   Daarom stuur ik mijn oorspronkelijk bericht van 6.8.2002 opnieuw naar de
   groep. In de hoop, dat de vragenstelster het bericht nu wel onder ogen
   krijgt (of via Andries Stienstra misschien?).

   Ik wacht af!

   A.M. Douma
   Meppel

   ----- Original Message -----
   From: "A.M. Douma" <am.douma@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, August 06, 2002 10:33 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Gezin Wiebren en Trijntje de Wit-Bakker


   > Toen ik vanmorgen naar Leeuwarden ging heb ik vooraf naar de mailpost
   gekeken en daar las ik: Weet iemand iets over echtpaar Wiebren Sjoerds de
   Wit en Tijntje Willems Bakker Bolsward getrouwd op 15 januari 1843?
   Hieronder vind je wat ik vandaag in het Ryksargyf vond van het gezin De
   Wit-Bakker. Ik had schijnbaar tijd over!Maar nu ik onderstaande wil
   verzenden kan ik niet meer vinden voor wie ik dit heb opgezocht en gedaan:
   ik gooi namelijk wel eens iets te vlug uit de computer!! Ik denk dat de
   bewuste persoon wel even zal kijken, of er iemand op zijn/haar vraag zal
   reageren.
   >
   > Hier volgt het:
   >
   > I Wiebren Sjoerds de Wit, schippersknecht, geboren op 25 april 1817
   te Bolsward, overleden op 23 mei 1849 aldaar, 32 jaar oud, zoon van Sjoerd
   Andries de Wit (wever) en Nienke Willems (turfmeetster). Akte overlijden
   Bolsward nr 16. Hij is getrouwd op 15 januari 1843 te Bolsward met Trijntje
   Willems Bakker, naaister, geboren op 20 november 1821 te Arum, overleden op
   29 januari 1870 te Bolsward, 48 jaar oud, dochter van Willem Piers Bakker en
   Trijntje Tjepkes Algra.Huwelijksakte Bolsward nr 2. Huwelijkse bijlagen
   Bolsward nr 2. Wiebren en Trijntje zijn "wegens hunne behoeftige toestand
   niet in staat om de kosten, welke, ingevolge de wet, tot hunne voorgenomen
   huwelijk vereischt worden, te kunnen betalen".
   >
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Willem Wiebrens de Wit, geboren op 30 december 1842 te
   Bolsward, overleden op 10 maart 1844 aldaar, 1 jaar oud. Geboorteakte
   Bolsward nr 65. In de huwelijksakte Bolsward nr 2 staat ondermeer vermeld:
   "De comparanten hebben vervolgens voor ons verklaard het kind genaamd WILLEM
   geboren den dertigste December des vorigen jaars en in het Register van
   Geboorten dezer gemeente, op den eenendertigste deszelfde maand ingeschreven
   voor hun kind te erkennen". Overlijdensakte Bolsward nr 7.
   > 2 Willemke Wiebrens de Wit, geboren op 6 oktober 1844 te
   Bolsward, volgt onder II-a.
   > 3 Sjoerd Wiebrens de Wit, geboren op 3 februari 1847 te
   Bolsward, overleden op 5 september 1868 aldaar, 21 jaar oud. Geboorteakte
   Bolsward nr 8. Sjoerd is niet getrouwd geweest; overlijdensakte Bolsward nr
   26.
   > 4 Wiebrigje Wiebrens de Wit, geboren op 16 juli 1849 te
   Bolsward, volgt onder II-b.
   >
   > II-a Willemke Wiebrens de Wit, geboren op 6 oktober 1844 te Bolsward,
   overleden op 4 december 1922 aldaar, 78 jaar oud, dochter van Wiebren
   Sjoerds de Wit (I) en Trijntje Willems Bakker. Geboorteakte Bolsward nr 65;
   overlijdensakte Bolsward nr .. Zij is getrouwd op 14 juli 1875 te Bolsward
   met Freerk Ferwerda, geboren op 6 december 1847 te Dockum, zoon van Pieter
   Freerks Ferwerda en Betje Tjallings de Jong. Huwelijkse bijlagen Bolsward nr
   42.
   >
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Trijntje Freerks Ferwerda, geboren op 26 oktober 1875 te
   Bolsward. Geboorteakte Bolsward nr 136.
   > 2 Pieter Freerks Ferwerda, geboren op 16 mei 1877 te Bolsward.
   Geboorteakte Bolsward nr 73.
   > 3 Pieter Freerks Ferwerda, geboren op 21 oktober 1879 te
   Bolsward. Geboorteakte Bolsward nr 158.
   > 4 Wiebren Ferwerda, geboren op 27 januari 1881 te Bolsward.
   Geboorteakte Bolsward nr 9.
   > 5 Elisabeth Hermina Ferwerda, geboren op 17 september 1883 te
   Bolsward. Geboorteakte Bolsward nr 127.
   > 6 Wiebren Ferwerda, geboren op 30 juli 1886 te Bolsward.
   Geboorteakte Bolsward nr 101.
   >
   > II-b Wiebrigje Wiebrens de Wit, dienstmeid, geboren op 16 juli 1849 te
   Bolsward, overleden op 25 februari 1926 aldaar, 76 jaar oud, dochter van
   Wiebren Sjoerds de Wit (I) en Trijntje Willems Bakker. Bij de geboorteakte
   Bolsward nr 49 staat N.B. Moeder is inmiddels weduwe. Overlijdensakte
   Bolsward .. Zij is getrouwd op 25 mei 1879 te Bolsward met Ruurd Martens
   Spoelstra, verwersknecht, geboren op 25 april 1849 te Bolsward, zoon van
   Marten Ruurds Spoelstra en Saapke Jans de Boer. Hij hoeft niet in dienst:
   vrijgesteld vanwege "eenige zoon". Huwelijkse bijlagen Bolsward nr 26.
   >
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Wiebren Spoelstra, geboren op 2 maart 1880 te Bolsward.
   Geboorteakte Bolsward nr 39.
   >
   > 'k Hoop, dat je er wat aan hebt.
   >
   > A.M. Douma
   > Meppel
  • Show all 2 messages in this topic