Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

11216Re: [Friesland-genealogy] burger en chercher

Expand Messages
 • Streekstra
  Aug 7, 2002
  • 0 Attachment
   Lijstgenoten,

   De z.g quotisatiekohieren 1749 RA waar wij allen ook ijverig in zoeken zijn een direct gevolg van pachtersoproeren.Reboelje in Friesland.Wat zoeken op internet onder -pachtersoproeren- geeft leuke informatie.Het RA en de Sneuper besteden er aandacht aan.Belastingbetalers oproerlingen in 1748 in Friesland werden onthoofd of nog erger: voor zeven jaar verbannen uit Friesland.
   Groetnis P.N.S.
   ----- Original Message -----
   From: Streekstra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, August 07, 2002 7:58 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] burger en chercher


   Vrienden in het ronde,

   In 'vroeger' dagen werd belastingheffing/inning vaak verpacht aan mensen die er hun beroep van maakten.(pagter,tolgaarder,cherger,commies,deurwaarder,waardgelder enz.)
   Zij ontvingen daarvoor een bepaalde commissie van het te ontvangen bedrag.
   Zij waren vaak inspecteur en ontvanger tegelijk.
   Hoe hoger zij chargeerden(belasten) hoe hoger hun commissie.
   ( de ultieme privatisering door de overheid).
   Nu vind je het nog terug in o.a.private tolwegen e.d.
   Een en ander leidde tot z.g.pagtersoproeren (geen boerenopstand).
   IN Middelburg,ik meen in de18de eeuw werd een pagter benevens vrouw en huisraad uit het raam gesmeten.
   Voor zover genealogie/oude beroepen,

   groetnis ,Peter Nanne Streekstra.   ----- Original Message -----
   From: W.J. Ponne
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, August 07, 2002 1:25 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] burger en chercher


   Hetty,

   Het oude volksliedje "Komt vrienden in het ronde" telt meer dan vier coupletten die jij geeft, namelijk zeven. Behalve de kleerfrik (niet kleefrik) en de maalder komen ook nog de smid, de schoenpik en de vrouw van de scheresliep in aparte coupletten aan de orde. Het lijkt me niet zinvol ze op deze plaats alle zeven weer te geven, maar wie daarvoor belangstelling heeft, kan alle coupletten van mij krijgen.

   Nog even een paar opmerkingen.
   - de tweede regel van het tweede couplet eindigt bij jou op "wil". Dat moet zijn "mag". Dat is niet alleen logischer, maar de regel rijmt dan ook op de vorige.
   - in de Volksliederenbundel, samengesteld door door de "Commissie voor de samenstelling van een bundel Nederlandse Volsliederen" (1952), waarin o.a. zitting had prof. dr. A Smijers, staat het 'schereslieperslied' ook afgedrukt. Hier luidt de tweede regel van het couplet over de maalder: "Hij moet dubbel betalen voor zijne droge keel". Logischer lijkt me jouw versie met "doet" (= laat) in plaats van "moet" , zoals ook voorkomt in het "Prisma liederenboek" van Marie Veldhuyzen (1958). Als de maalder een dubbele prijs vraagt, dan lijkt een bezoek van de 'chercher' zeer op zijn plaats. (Als dit overvragen in dit luimige volksliedje voorkomt, zal het in de realiteit ook wel eens zijn voorgekomen en kan de dichter van het volkslied hier een mooie schimpscheut op geven).

   Wiecher Ponne


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic