Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

11201burger en chercher

Expand Messages
 • W.J. Ponne
  Aug 7, 2002
   Hetty,

   Het oude volksliedje "Komt vrienden in het ronde" telt meer dan vier coupletten die jij geeft, namelijk zeven. Behalve de kleerfrik (niet kleefrik) en de maalder komen ook nog de smid, de schoenpik en de vrouw van de scheresliep in aparte coupletten aan de orde. Het lijkt me niet zinvol ze op deze plaats alle zeven weer te geven, maar wie daarvoor belangstelling heeft, kan alle coupletten van mij krijgen.

   Nog even een paar opmerkingen.
   - de tweede regel van het tweede couplet eindigt bij jou op "wil". Dat moet zijn "mag". Dat is niet alleen logischer, maar de regel rijmt dan ook op de vorige.
   - in de Volksliederenbundel, samengesteld door door de "Commissie voor de samenstelling van een bundel Nederlandse Volsliederen" (1952), waarin o.a. zitting had prof. dr. A Smijers, staat het 'schereslieperslied' ook afgedrukt. Hier luidt de tweede regel van het couplet over de maalder: "Hij moet dubbel betalen voor zijne droge keel". Logischer lijkt me jouw versie met "doet" (= laat) in plaats van "moet" , zoals ook voorkomt in het "Prisma liederenboek" van Marie Veldhuyzen (1958). Als de maalder een dubbele prijs vraagt, dan lijkt een bezoek van de 'chercher' zeer op zijn plaats. (Als dit overvragen in dit luimige volksliedje voorkomt, zal het in de realiteit ook wel eens zijn voorgekomen en kan de dichter van het volkslied hier een mooie schimpscheut op geven).

   Wiecher Ponne


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic