Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

11122Re: [Friesland-genealogy] Jan Johannes Dooper

Expand Messages
 • van 't Zet
  Aug 2, 2002
  • 0 Attachment
   Rosina,
   Via het ryksargyf het volgende gevonden, misschien kun je er iets mee:
   Luitzen Johannes Dooper geboren omstreeks 1761 en overleden 7 september 1850
   ongehuwd neemt in 1811 de naam Dooper aan
   Jan Johannes Dooper geboren omstreeks 1764 en overleden 19-01-1827 63 jaar
   Heeg neemt in 1811 de naam Dooper aan
   Jacob Johannes Dooper geboren omstreeks 1764, maar kan ook 1765 zijn en
   overleden 3 oktober 1814 50 jaar Leeuwarden
   In mijn optiek zijn dit 3 broers
   Waarom Jacob Johannes niet vermeld staat bij het aannemen van een
   achternaam in 1811 is mij onduidelijk, terwijl hij bij de geboorte van zijn
   kinderen wel Dooper heet
   vervolgens:
   Janke Jacobs Dooper geboren omstreeks 1793 en overleden 10-03-1859 66 jaar
   weduwe
   Johannes Jacobs Dooper geboren omstreeks 1791 en overleden 19-02-1834 43
   jaar
   dit zijn volgens mij 2 kinderen van Jacob Johannes Dooper,
   Johannes Jacobs Dooper huwt met Jeltje Jans Dijkstra
   kinderen:
   Jan 6 maart 1812 Wymbr.
   Luitzen 31 juli 1814 Workum overleden 26-03-1867 52 jaar
   Sytze 8 juni 1817 Workum
   Tjitske 5 november 1819 Workum
   Rinske 9 februari 1822 Workum overleden 8 mei 1833 11 jaar
   Lieuwe 14 april 1824 Workum
   Holkjen 30 augustus 1828 Workum en overleden 10 februari 1876
   Thijs geboren 22 februari 1832 en overleden 23 mei 1833 1 jaar

   Jan Johannes Dooper huwt Aukje Andries de Jong (Wil de Jong gaf al gegevens)
   Johannes 15 maart 1836 Haskerland genoemd naar zijn vader
   Andries 3 maart 1838 genoemd naar haar vader
   Eeltje 27 oktober 1839
   Tjeerd 12 mei 1841
   Jeltje 27-01-1845 naar zijn moeder
   Attje 2 augustus 1845
   Rinske 28 november 1847 waarschijnlijk genoemd naar zijn zus Rinske die
   overleden is in 1833

   Luitsen Johannes Dooper huwt 11 mei 1839 met Froukjen Pieters Zwart heeft
   als kind ook een Jeltje
   Sytse JohannesDooper huwt 20 januari 1861 met Klaaske Jarigs Iedema
   Tjitske Johannes Dooper huwt 16 mei 1846 met Teye Sakes Agricola heeft als
   kinderen ook een Jeltje en een Johannes
   Lieuwe huwt op 14 mei 1854 met Antje Johannes Koiker en na haar overlijden
   met Trijntje Klazes de Kam
   Holkjen huwt 19 september met Jacob Pieters Veltman

   groet,
   Carla van `t Zet
  • Show all 4 messages in this topic