Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

11072Re: [Friesland-genealogy] Hesselius

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Aug 1, 2002
  • 0 Attachment
   Nog een Hesselius. TJ Hesselius trouwde met Hiske Arjens Schaafsma. De naam
   Schaafsma had eigenlijk Zaagstra moeten zijn (naamsaanname) maar werd al
   snel (binnen een jaar na naamsaanname) veranderd in Saagstra, Saagsma,
   Schaafstra en Schaafsma. Maw in te vullen naar keuze. Uiteindelijk bleef
   Schaafsma over. Inderdaad een timmemansfamilie. Een beroep wat ik ook bij
   de Hesseliussen terug zie.

   Groet

   Menno van der Hauw


   Arjen Sijmens Zaagstra (Schaafstra),
   zoon van Va

   * te Gauw op 14 Mei 1783

   ~ te Gauw op 8 Juni 1783

   Beroep: Arbeider

   U te Wijmbritseradeel op 29 Maart 1860, (Actedatum)
   oud 76 jaar

   X te Bozum op 7 September 1806 met (DTB 65)

   Hilkje Tjalkes Gaastra

   * te ............ op ............

   U te ............ op ............, oud
   .. jaar

   Belijdenis op 24 Mei 1812

   naar Goënga op 1 Juli 1807

   staat als lid 1825

   Verhuisd 9 Augustus 1829 van Bozum (Zie DTB 893E, lidm.v.1850
   WYM)

   Uit dit huwelijk :
   1. Hiske Arjens Zaagstra (Schaafsma)

   * te Bozum op 8 Mei 1807

   ~ te Bozum op 31 Mei 1807

   Belijdenis op 4 Mei 1834 te Gauw (Zie DTB 893E lidm.v.1850
   WYM)

   X te ...................... op
   ............. met

   Tjitze Jacobs Hesselius

   Belijdenis op 1 Mei 1836 te Gauw

   Vertrokken naar Sneek op 16 Maart (Zie DTB 893E enz.)
   1841

   U te ............ op ............,
   oud .. jaar   "Hinke Woudt"
   <h.woudt@hccne To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   t.nl> cc:
   Subject: [Friesland-genealogy] Hesselius
   31-07-2002
   15:33
   Please respond
   to
   Friesland-gene
   alogy


   Hallo Reina,

   Hierbij mijn gegevens van Hesselius.

   Groet, Hinke Woudt-Westra   I Hessel Hendriks, mr. schoenmaker, geboren te Franeker.
   Hessel is in ondertrouw gegaan op 22 februari 1662 te Franeker met Aaltie
   Hendriks, geboren te Harlingen.
   Uit dit huwelijk:

   1 Aafke Hessels, gedoopt op 7 december 1662 te Franeker.
   2 Beern (Bernardus) Hesselius, geboren te Franeker, gedoopt op 9 oktober
   1664 aldaar, volgt onder II.
   3 Wytske Hessels, gedoopt in het jaar 1666 te Franeker.
   4 Antje Hessels, gedoopt in het jaar 1669 te Franeker.
   5 Trijntje Hessels, gedoopt in het jaar 1672 te Franeker.
   6 Goyck Hessels, gedoopt in het jaar 1674 te Franeker.
   7 Hendrick Hessels, gedoopt in het jaar 1676 te Franeker.

   II Beern (Bernardus) Hesselius, predikant, geboren te Franeker, gedoopt
   op
   9 oktober 1664 aldaar, overleden op 5 december 1737 te Edens, zoon van
   Hessel Hendriks (I) en Aaltie Hendriks.
   Beern is getrouwd op 21 februari 1692 te Dongjum met Anna Hogeveen,
   overleden op 12 februari 1742 te Edens.
   Uit dit huwelijk:

   1 Aaltje, gedoopt op 13 november 1692 te Tzummarum.
   2 Aeltje, gedoopt op 21 januari 1694 te Tzummarum.
   3 Aeltje, gedoopt op 9 februari 1696 te Tzummarum.
   4 Sytske, gedoopt op 23 november 1698 te Tzummarum.
   5 Trijntje, gedoopt op 10 maart 1700 te Tzummarum.
   6 Jentje, gedoopt op 20 augustus 1702 te Tzummarum.
   7 Meinskjen, gedoopt op 30 oktober 1703 te Tzummarum.
   8 Anna, gedoopt op 13 februari 1707 te Tzummarum.
   9 Jentje (Gensius) Hesselius, geboren op 12 juli 1708 te Tzummarum,
   gedoopt op 15 juli 1708 aldaar, volgt onder III.
   10 Anna Hesselius, gedoopt op 23 oktober 1712 te Tzummarum, overleden op
   15 juni 1758 te Edens.
   11 Hendrina Hesselius, gedoopt op 3 december 1713 te Tzummarum, overleden
   op 4 december 1751 te Edens.
   12 Hessel, gedoopt op 22 november 1716 te Tzummarum.

   III Jentje (Gensius) Hesselius, predikant, geboren op 12 juli 1708 te
   Tzummarum, gedoopt op 15 juli 1708 aldaar, overleden op 21 juli 1782 te
   Edens, zoon van Beern (Bernardus) Hesselius (II) en Anna Hogeveen.
   Jentje is getrouwd op 17 juli 1746 te Edens met Tjitske Smeding, gedoopt
   op
   16 november 1727 te Leeuwarden, overleden op 30 december 1773 te Edens,
   dochter van Bernardus Smeding en Willemke Minnes Leenstra.
   Uit dit huwelijk:

   1 Bernardus Hesselius, geboren op 25 juni 1747 te Edens, gedoopt op 25
   juni 1747 aldaar.
   2 Tjitse Hesselius, geboren op 17 januari 1750 te Spannum, gedoopt op 18
   januari 1750 te Edens, volgt onder IV.
   3 Anna Hesselius, geboren op 30 september 1751, gedoopt op 3 oktober 1751
   te Edens, overleden op 15 november 1751 aldaar.
   4 Taeke Hesselius, geboren op 14 oktober 1752 te Spannum, gedoopt op 15
   oktober 1752 te Edens, overleden op 4 januari 1753.
   5 Anna Hesselius, geboren op 26 februari 1754, gedoopt op 3 maart 1754 te
   Edens.
   6 Mayke Hesselius, geboren op 17 april 1757 te Edens, gedoopt op 8 mei
   1757, overleden op 27 februari 1809 te Dronrijp.
   Mayke is getrouwd op 24 januari 1779 te Dronrijp met Rienk Piers Salverda,
   klokmaker, geboren rond 1735 te Salverd, overleden op 7 april 1807 te
   Dronrijp, zoon van Pier Jans Salverda (boer) en Antje Rienks.
   Rienk is eerder getrouwd op 2 juni 1765 te Franeker met Lokjen Harmens.
   7 Taeke Hesselius, geboren op 23 augustus 1759, gedoopt op 16 september
   1759 te Edens, overleden op 25 september 1759.
   8 Willemke Hesselius, geboren op 19 augustus 1760 te Edens, gedoopt op 7
   september 1760 aldaar.
   Willemke was gehuwd met Sybe Jacobus Greidanus.
   9 Tjitske Hesselius, geboren op 11 februari 1762 te Edens, gedoopt op 7
   maart 1762 aldaar, overleden op 14 februari 1763 aldaar.
   10 Taeke Hesselius, geboren op 30 januari 1764 te Edens, gedoopt op 26
   februari 1764 aldaar, overleden op 23 augustus 1765 aldaar.
   11 NN Hesselius, geboren op 30 januari 1764 te Edens.
   12 Taeke Hesselius, geboren op 20 januari 1767 te Edens, gedoopt op 15
   februari 1767 aldaar, overleden op 27 juni 1777 aldaar.
   13 Hessel Hesselius, geboren op 11 april 1768 te Edens, gedoopt op 1 mei
   1768 aldaar, overleden op 3 november 1768 aldaar.

   IV Tjitse Hesselius, arbeider, geboren op 17 januari 1750 te Spannum,
   gedoopt op 18 januari 1750 te Edens, overleden op 25 januari 1814 te
   Winsum,
   zoon van Jentje (Gensius) Hesselius (III) en Tjitske Smeding.
   Tjitse was gehuwd met Baukje Jacobs.
   Uit dit huwelijk:

   1 Tjitske Hesselius, geboren rond 1774.
   2 Jacob Tjitzes Hesselius, geboren rond 1779 te Winsum, volgt onder V.
   3 Marijke Hesselius, geboren rond 1781.
   4 Teekjen Hesselius, geboren rond 1789.
   5 Jentje Hesselius, geboren rond 1794.
   6 Trijntje Hesselius, geboren rond 1798.
   7 Willemke Hesselius, geboren rond 1800.

   V Jacob Tjitzes Hesselius, timmermansknecht, geboren rond 1779 te Winsum,
   overleden op 8 oktober 1853 te Gauw, zoon van Tjitse Hesselius (IV) en
   Baukje Jacobs.
   Jacob was gehuwd met Lijsbeth Jacobs Reen.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jacob Jacobs Hesselius, geboren rond 1802 te Goënga, volgt onder VI.

   VI Jacob Jacobs Hesselius, timmermansknecht en timmerman, geboren rond
   1802 te Goënga, zoon van Jacob Tjitzes Hesselius (V) en Lijsbeth Jacobs
   Reen.
   Jacob is getrouwd op 13 mei 1825 te Wymbritseradeel met Ymkjen Thomas
   Pietersma, dienstmaagd, geboren rond 1798 te Scharnegoutum, dochter van
   Thomas Jacobs Pietersma en Fokeltje Klazes (boerin).
   Uit dit huwelijk:

   1 Minke Hesselius, naaister, geboren op 20 maart 1842 te Goënga.
   Minke is getrouwd op 19 mei 1866 te Wymbritseradeel met Johannes Hoekstra,
   boerenknecht, geboren rond 1841 te Terzool, zoon van Haantje Johannes
   Hoekstra (koemelker) en Getje Willems Wieringa.   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 29 messages in this topic