Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1052Friedoc

Expand Messages
 • j.j. geestman
  Apr 7, 2000
   Dag Jaap, Erwin en andere belangstellenden,

   De stichting Friedoc verzamelt en beheert gegevens over Friesland en zijn
   inwoners en maakt deze toegankelijk. Friedoc bezit meer dan een miljoen familieberchten,
   bidprentjes en advertenties m.b.t. verkopingen, boelgoederen enz. Iedere woensdag- en
   donderdagmiddag in het Ryksargyf te Leeuwarden aanwezig. Voor verder informatie:
   www.friedoc.ryksargyf.org


   [Non-text portions of this message have been removed]