Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

10514Re: [Friesland-genealogy] Hommema - Wagenaar

Expand Messages
 • G. Kuindersma
  Jun 28, 2002
   Roelof,

   kun een 14 dagen wachten?


   Met vriendelijke groeten/kind regards,
   Gabe H. Kuindersma

   This email, together with any attachments, is for the exclusive and
   confidential use of the addressee(s).
   Any other distribution, use or reproduction without the sender's prior
   consent is unauthorised and strictly prohibited. If you have received this
   message in error, please notify the sender by email immediately and delete
   the message from your computer without making any copies.
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: roelof varkevisser <r.varkevisser@...>
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Datum: vrijdag 28 juni 2002 1:22
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Hommema - Wagenaar


   >Lotgenoten,
   >
   >Wie wil onderstaande akte en bijlagen eens voor mij bekijken ?
   >
   >Huwelijken regio 8: midden Friesland
   >Huwelijksakte Menaldumadeel, 1811
   >Man: Schelte Jans Wagenaar
   >Vrouw: Aaltje Minnes
   >Datum: 2 november 1811 Akte nr. 46
   >
   >Het gaat mij voornamelijk om Schelte Jans Wagenaar en zijn evt vorige vrouw
   >Neeltje Hessels Hommema:
   >Was hij de zoon van Jan Scheltes (Wagenaar) en Geertje Hendriks.
   >Is hij inderdaad gehuwd geweest met Neeltje Hessels Hommema, en zo ja graag
   >alle gegevens over haar.
   >Neeltje Hessels is geboren 25-1-1776 en gedoopt 21-4-1776 te Finkum als
   >dochter van Hessel Lolkes en Lysbert Roelofs (van deze Roelof heb ik
   >uiteindelijk mijn naam), maar wanneer en waar is Neeltje overleden ??
   >
   >Met vriendelijke groet,
   >Roelof
   >
   >for the language-preferences of me and other users of this group see
   >http://www.varkevisser.org/links/taal.php
   >
   >Kaarten van Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
   >voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
   >Wonseradeel: de Boer, Roedema
   >Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
   >Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Show all 3 messages in this topic