Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

10513Hommema - Wagenaar

Expand Messages
 • roelof varkevisser
  Jun 27, 2002
   Lotgenoten,

   Wie wil onderstaande akte en bijlagen eens voor mij bekijken ?

   Huwelijken regio 8: midden Friesland
   Huwelijksakte Menaldumadeel, 1811
   Man: Schelte Jans Wagenaar
   Vrouw: Aaltje Minnes
   Datum: 2 november 1811 Akte nr. 46

   Het gaat mij voornamelijk om Schelte Jans Wagenaar en zijn evt vorige vrouw
   Neeltje Hessels Hommema:
   Was hij de zoon van Jan Scheltes (Wagenaar) en Geertje Hendriks.
   Is hij inderdaad gehuwd geweest met Neeltje Hessels Hommema, en zo ja graag
   alle gegevens over haar.
   Neeltje Hessels is geboren 25-1-1776 en gedoopt 21-4-1776 te Finkum als
   dochter van Hessel Lolkes en Lysbert Roelofs (van deze Roelof heb ik
   uiteindelijk mijn naam), maar wanneer en waar is Neeltje overleden ??

   Met vriendelijke groet,
   Roelof

   for the language-preferences of me and other users of this group see
   http://www.varkevisser.org/links/taal.php

   Kaarten van Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
   voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
   Wonseradeel: de Boer, Roedema
   Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
   Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
  • Show all 3 messages in this topic