Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1026Re: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS

Expand Messages
 • ADeboer157@aol.com
  Apr 1, 2000
  • 0 Attachment
   Sjoerd Hendriks De Roos en Jeltje Augustus Van der Heide (Welderman) hadden
   de volgende kinderen: Hendrik Sjoerds De Roos, geboren 21 June 1785 in
   Drachten, overleden 7 Maart 1847 in Ureterp, gehuwd met Jeltje Jans Geertsma
   op 11 Mei 1822 in Drachten; Dettje Sjoerds De Roos, geboren 7 Augustus 1788
   in Drachten, gehuwd met Roel Fokkes Smid op 10 Mei 1821 in Beetsterzwaag;
   Geeske Sjoerds De Roos, geboren 24 December 1792 in Drachten, overleden 26
   Augustus 1854 in Drachten, gehuwd met Jan Gerbens De Graaf op 23 February
   1822 in Drachten;
   Douwe Sjoerds De Roos, geboren 6 April 1794 in Drachten, overleden 13 Maart
   1874 in Drachten, gehuwd met Henderika Durks Wolf op 28 October 1820 in
   Drachten, en dan volgd Sikke Sjoerds De Roos, geboren 14 Augustus 1803 in
   Drachten, overleden op 1 November 1860 in Drachten, gehuwd met Tettje Gaukes
   Van der Meulen op 13 Mei 1848 in Drachten

   Arlene De Boer-Renkema