Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1005Re: [Friesland-genealogy] Re: scheepschirurgijns uit Friesland

Expand Messages
 • P. van der Schaaf.
  Mar 30, 2000
   Hallo Iris.

   Hoewel de onderstaande persoon niet uit Friesland komt maar uit
   Groningen, zou ik toch graag vernemen of de genoemde personen in jouw
   bestand voorkomen.
   Het gaat om ene Hendrik Beckeringh, gedoopt te Huizinge in 1624 en
   gehuwd met ene Elsjen Jans. Hendrik was chirugijn bij de O.I.C. en is
   later overgestapt naar de W.I.C. Hij komt voor als doopgetuige op
   11-11-1648 te Brazilie. Vermoedelijk overleden te Brazilie zo rond 1662.

   Daarnaast zou ik graag vernemen of in jouw bestand voorkomt ene Ajoldus
   Beckeringh, geb/ged. te Appingadam op 14-7-1657 en overleden in Batavia.
   Geen data bekend. Op de acedemi Groningen in 1674 ingeschreven voor
   Medica en theologie. [wat een combinatie] In 1678 werkzaam bij de O.I.C.
   Verdere gegevens ontbreken.

   Bij voorbaat mijn dank, Pieke.   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 2 messages in this topic