Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - Mesicni obeznik

Expand Messages
 • Forum_JS@yahoogroups.com
  Dobry den, toto je mesicni obeznik, podavajici zakladni navod na uzivani Fora JS. Funkci Fora JS je shromazdovat a distribuovat aktualni informace tykajici se
  Message 1 of 144 , Aug 1, 2007
   Dobry den,

   toto je mesicni obeznik, podavajici zakladni navod na
   uzivani Fora JS.

   Funkci Fora JS je shromazdovat a distribuovat aktualni
   informace tykajici se jazykovedne prace ceskych lingvistu,
   ale i zahranicnich jazykovedcu spjatych profesnim zivotem
   s Ceskou republikou. Vitany jsou nejruznejsi informace
   tykajici se lingvistiky.

   Uzitecne odkazy na webove stranky lingvistickych casopisu,
   organizaci, pracovist, onlineovych slovniku ad. se nachazeji
   v sekci "Links" (odkaz vlevo v menu na webove strance Fora).
   Odkazy lze pridavat.

   Zpravy (bez priloh) posilejte na adresu Fora:
   forum_js @ yahoogroups.com.

   Zpravy s prilohou posilejte (z bezpecnostnich duvodu) moderatorovi:
   forum_js-owner @ yahoogroups.com.

   Pro zruseni sve registrace ve Foru poslete zpravu na adresu:
   forum_js-unsubscribe @ yahoogroups.com.

   Forum JS je moderovane: Pred rozeslanim zpravy
   clenum Fora (srov. odkaz "Members" v menu umistenem po
   leve strane) moderator tridi zpravy do nasledujicich
   kategorii (znacky kategorii se objevuji na zacatku nadpisu
   kazde zpravy jako klice k obsahu):

   Diz = oznameni o nedavno obhajene dizertacni praci
   Dotaz = dotaz na odborny problem, hledany udaj apod.
   File = soubor mesicniho obezniku
   Kniha = oznameni o nove vydane jazykovedne knize
   Konf = oznameni o konferenci, pozvani na konferenci
   Misto = oznameni o volnem pracovnim miste, miste ve
   vyzkumnem tymu, volnem doktorandskem miste apod.
   Moder = upozorneni moderatora tykajici se chodu Fora JS
   Obsah = obsah noveho cisla casopisu
   Predn = oznameni o prednasce/seminari, pozvanka na prednasku/seminar
   Shrn = shrnuti odpovedi na dotaz drive zaslany na Forum JS
   JS = zprava Jazykovedneho sdruzeni CR svym clenum
   nespadajici do ostatnich kategorii
   Ruzne = ostatni typy informaci

   Zpravy je mozno prijimat jednotlive, anebo v dennim souboru
   (digestu). Zpusob dorucovani zprav, popr. zastaveni
   dorucovani zprav si muze upravovat kazdy clen sam (po
   kliknuti na odkaz "Edit My Membership" vpravo nahore na
   webove strance Fora) anebo se v teto veci obratit na adresu
   moderatora.

   S pozdravem,

   Marian Sloboda
   moderator Fora JS
   forum_js-owner(zavinac)yahoogroups.com
  • Forum_JS@yahoogroups.com
   Dobry den, toto je mesicni obeznik, podavajici zakladni navod na uzivani Fora JS. Funkci Fora JS je shromazdovat a distribuovat aktualni informace tykajici se
   Message 144 of 144 , Oct 1, 2016
    Dobry den,

    toto je mesicni obeznik, podavajici zakladni navod na
    uzivani Fora JS.

    Funkci Fora JS je shromazdovat a distribuovat aktualni
    informace tykajici se prace lingvistu spjatych profesne
    s ceskou jazykovou situaci nebo Ceskou republikou.
    Vitany jsou nejruznejsi informace tykajici se lingvistiky.

    Uzitecne odkazy na webove stranky lingvistickych casopisu,
    organizaci, pracovist, onlinovych slovniku atd. se nachazeji
    v sekci "Links" (na webove strance Fora vlevo v menu).
    Odkazy lze pridavat.

    Zpravy (bez priloh) posilejte na adresu Fora:
    forum_js @ yahoogroups.com

    Zpravy s prilohou posilejte (z duvodu anitvirove bezpecnosti)
    moderatorovi: forum_js-owner @ yahoogroups.com

    Pro zruseni sve registrace ve Foru poslete zpravu na adresu:
    forum_js-unsubscribe @ yahoogroups.com

    Forum JS je moderovane - moderator filtruje spamy
    a zpravy od clenu Fora pred jejich rozeslanim ostatnim
    tridi pro prehlednost do nasledujicich kategorii
    (znacky kategorii se objevuji na zacatku nadpisu kazde
    zpravy jako klice k obsahu):

    Diz = oznameni o nedavno obhajene dizertacni praci
    Dotaz = dotaz na odborny problem, hledany udaj apod.
    File = soubor Mesicniho obezniku
    Kniha = oznameni o nove vydane jazykovedne knize
    Konf = oznameni o konferenci, pozvani na konferenci
    Misto = oznameni o volnem pracovnim miste, miste ve
    vyzkumnem tymu, volnem doktorandskem miste apod.
    Moder = upozorneni moderatora tykajici se chodu Fora JS
    Obsah = obsah noveho cisla jazykovedneho casopisu
    Predn = oznameni o prednasce/seminari, pozvanka na prednasku/seminar
    Ruzne = ostatni typy informaci

    Zpravy lze prijimat jednotlive, nebo v dennim souboru
    ("digestu"). Zpusob dorucovani zprav, popr. zastaveni
    dorucovani zprav si muze upravovat kazdy clen sam (na
    webove strance Fora po kliknuti na odkaz "Edit My
    Membership" vpravo nahore) anebo se muze v teto veci
    obratit na adresu moderatora.

    S pozdravem,

    Marian Sloboda
    moderator Fora JS
    forum_js-owner(zavinac)yahoogroups.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.