Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Afluisteren de heer Fortuyn

Expand Messages
 • quistonno
  De Telegraaf, 18-10-2002 GETUIGEN DOEN BOEKJE OPEN BIJ COMMISSIEVAN DEN HAAK BVD luisterde Fortuyn thuis af ROTTERDAM, vrijdag De commissie-Van den Haak, die
  Message 1 of 1 , Jul 27, 2005
   De Telegraaf, 18-10-2002

   GETUIGEN DOEN BOEKJE OPEN BIJ COMMISSIEVAN DEN HAAK
   BVD luisterde Fortuyn thuis af

   ROTTERDAM, vrijdag
   De commissie-Van den Haak, die onderzoek doet naar de beveiliging
   van Pim Fortuyn, beschikt over aanwijzingen dat de geliquideerde
   politicus de laatste maanden voor zijn dood werd afgeluisterd.
   Direct betrokkenen hebben tegenover de commissie verklaard dat
   Fortuyn vertrouwelijk was getipt door een medewerker van de
   Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over het feit dat hij 24 uur
   per dag werd afgeluisterd.
   Verder zijn er aanwijzingen gevonden dat niet alleen de telefoon van
   Fortuyn werd getapt maar dat ook gesprekken in zijn woning, het
   Palazzo di Pietro aan het G.W. Burgerplein in Rotterdam, zijn
   afgeluisterd, mogelijk met stiekem geplaatste afluisterapparatuur.
   Woordvoerder Jeroen Wassenberg van de commissie-Van den Haak
   bevestigt dat de afluisterzaak momenteel onderdeel vormt van het
   onderzoek van de commissie.
   De Telegraaf kreeg inzage in de verklaringen over de
   afluisterpraktijken die diverse direct betrokkenen tegenover de
   commissie-Van den Haak hebben afgelegd.
   De vraag is nu waarom Fortuyn werd afgeluisterd. Was dit om tijdig
   vast te stellen of hij persoonlijk gevaar liep? Of was dit omdat de
   Binnenlandse Veiligheidsdienst hem als een risico voor de
   staatsveiligheid zou hebben gezien vanwege zijn, volgens zijn
   tegenstanders, extreemrechtse standpunten?

   Afluisteren Fortuyn
   In de aanloop naar de verkiezingen werd Fortuyn door zijn politieke
   opponenten in één adem genoemd met de extreemrechtse politici Philip
   de Winter (België), en Jean-Marie Le Pen (Frankrijk). Hier zou het
   idee uit naar voren zijn gekomen dat (ook) Fortuyn een bedreiging
   zou kunnen vormen voor de stabiliteit en veiligheid van de staat der
   Nederlanden.

   Geheimhouding
   De BVD, die inmiddels AIVD heet, weigert in te gaan op vragen over
   het afluisteren van Fortuyn. Wij brengen nimmer naar buiten wie wij
   hebben afgeluisterd. Dat behoort tot het domein van onze
   geheimhoudingsplicht, aldus woordvoerder Vincent van Steen van de
   geheime dienst. Het afluisteren van Pim Fortuyn zou zijn gebeurd
   vóórdat de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op
   26 mei in werking trad. Onder het oude regime waren voor het
   verkrijgen van toestemming voor tappen en afluisteren (maximaal vier
   maanden) door de BVD vier handtekeningen nodig. Behalve de minister-
   president moesten ook de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken
   en Verkeer en Waterstaat (Telecommunicatie) tekenen.
   Volgens de commissie-Van den Haak verloopt de informatie-
   uitwisseling met het ministerie van BZ en de AIVD naar wens. Volgens
   de commissie is de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst zeer
   van dienst met het verzamelen van alle door de commissie gewenste
   documenten. In hoeverre de commissie de gewenste informatie ook
   daadwerkelijk mag gebruiken in haar eindrapport, blijft onduidelijk.
   Het betreft namelijk geclassificeerde informatie. Dat betekent dat
   de onderzoekscommissie met de AIVD en het ministerie van
   Binnenlandse Zaken heeft moeten onderhandelen over de voorwaarden
   waaronder zij van de documenten en/of geluidsbanden gebruik mag
   maken.

   http://www.trouw.nl/nieuwsenachtergronden/artikelen/1035436086354.htm
   l

   Commissie-Haak / AIVD mag afluisteren ontkennen, al is het waar
   door Louis Cornelisse
   2002-10-24

   Pim Fortuyn dacht dat hij werd afgeluisterd door de Algemene
   Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Onzin, stellen de AIVD en Klaas
   de Vries, destijds verantwoordelijk minister. Uit een -tot nu toe
   geheim- protocol blijkt waarom die stellige ontkenningen waar kunnen
   zijn, ook al is Fortuyn afgeluisterd.
   AMSTERDAM - De commissie onder leiding van oud-rechter Harry van den
   Haak onderzoekt de beveiliging of het gebrek aan bescherming van Pim
   Fortuyn. Zo'n vijftig verhoren heeft de commissie afgenomen, aan
   vrienden, kennissen en werknemers van Fortuyn, politiemensen,
   bewakingsdeskundigen, journalisten en andere betrokkenen.
   Ook de AIVD wil 'ruimhartig' meewerken aan het onderzoek, zolang de
   commissie zich strikt houdt aan het protocol. Alle documenten en
   verslagen van gesprekken moeten vertrouwelijk worden behandeld.
   Als 'staatsgevaarlijk' betitelde informatie kan door AIVD-directeur
   Sybrand van Hulst volgens het protocol in 'exceptionele gevallen'
   worden vastgehouden.
   Het afluisterverhaal komt de commissie inmiddels bekend voor.
   Woordvoerder Jeroen Wassenberg: ,,De commissie heeft kennisgenomen
   van het feit dat respondenten zeggen dat Fortuyn afgeluisterd
   werd''. De beweringen worden nog steeds onderzocht. Of de vondst van
   het tappen van Fortuyn ook daadwerkelijk in het rapport van de
   commissie komt, hangt ervan af of die informatie als 'staatsgeheim'
   wordt aangemerkt.
   Dat zou zomaar zo gegaan kunnen zijn. Een zo snel stijgende
   politieke ster als Fortuyn, kan de AIVD beschouwd hebben als
   een 'gevaar voor de stabiliteit van de Nederlandse staat'. Dat raakt
   een van de kerntaken van de dienst: het in de gaten houden van
   personen die een risico vormen voor de ordening en veiligheid van de
   samenleving. In dat licht is het voor een geheime dienst altijd
   interessant te weten met wie zo iemand contacten onderhoudt en waar
   ze over praten. Zeker als de hoofdrolspeler aanspraak maakt op het
   leiderschap van het land.
   Mocht de commissie-Van den Haak in de AIVD-archieven stuiten op
   verstopte microfoontjes en de onderzoekers schrijven dat tegen de
   zin van de AIVD in hun rapport, dan haalt de dienst artikel 6 van
   het protocol van stal. Volgens dat artikel moet alle tekst die
   verband houdt met de dienst ,,voor openbaarmaking aan het hoofd van
   de AIVD ter inzage worden gegeven om te bezien of er staatsgeheime
   informatie in is verwerkt''.
   Is dat zo, dan volgt er een overleg tussen Van den Haak, Van Hulst
   en de minister van binnenlandse zaken. Zover is het tot nu toe niet
   gekomen, zeggen AIVD en commissie. De Vries en zijn opvolger Remkes
   zouden alleen liegen als het zou gaan om telefoontaps, waarvoor een
   minister toestemming moet geven. Wie zegt dat Fortuyns telefoon niet
   is getapt, maar dat hij op een andere manier is bespioneerd? De AIVD
   kan er het zwijgen toe doen. De inhoud van staatsgeheimen wordt
   nooit prijsgegeven.

   Behalve de minister-president (Wim Kok PvdA) hebben óók de ministers
   van Justitie (Korthals VVD), Binnenlandse Zaken (Klaas de Vries
   PvdA) en Verkeer en Waterstaat, -Telecommunicatie (Tineke Netelenbos
   PvdA) hun handtekening moeten geven.   En............................:
   Makelaar Harry Mens, vriend van Pim Fortuyn: "Pim wist dat hij werd
   afgeluisterd, hij heeft mij dat verschillende keren verteld. Peter
   Bokhoven, wethouder in Noordwijk, zei mij een keer: weten jullie dat
   je programma (Pim Fortuyn was vaste columnist in het tv-programma
   Business Class MK) in de gaten wordt gehouden door de BVD? Bokhoven
   vertelde mij dat BVD-agenten op het gemeentehuis waren geweest voor
   overleg met de burgemeester, als hoofd van de politie. Natuurlijk
   mocht de wethouder mij dat helemaal niet vertellen, maar hij was zo
   vriendelijk dat toch te doen. Toen ik het er met Pim over had, stond
   hij er niet van te kijken."

   Op de avond van de zesde mei, de dag van de moord, vindt er een
   vreemd voorval plaats in het Palazzo di Pietro, de woning van
   Fortuyn aan het Rotterdamse GW Burgerplein, waarvan alleen aannemer
   Cor van Maaren getuige is. Van Maaren is naast butler Herman
   sleutelbewaarder van de woning. Butler Herman was die avond
   ingestort en onbereikbaar. Van Maaren wordt rond 23.45 uur gebeld
   door de familie met de mededeling dat de politie onderweg is met het
   verzoek hen binnen te laten in de woning van Fortuyn in verband met
   het dan gestarte onderzoek in de moordzaak. Tussen 00.15 en 00.30
   uur arriveert een team van rechercheurs bij de woning en Cor van
   Maaren laat hen binnen. De rechercheurs beginnen meteen met het
   uitkammen van de woning. Van Maaren is nog in de woning aanwezig als
   hij via de portofoon van een van de politiemensen hoort dat een
   rechercheur vanuit de slaapkamer van Pim Fortuyn opgewonden aan zijn
   collega rapporteert: "We hebben het!" Zodra de rechercheurs merken
   dat Van Maaren getuige is van het voorval wordt het portofoonkanaal
   gesloten. Het incident in de slaapkamer is opmerkelijk omdat op dat
   moment de laptop van Fortuyn, die op zijn werkkamer stond, al in
   beslag was genomen. Van Maaren bevestigt dat hij over het incident
   is gehoord door de commissie-Van den Haak.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.