Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group DescriptionFikir Meydanı, özgür düşünceyi ilke edinmiş, ikiliklerin, kutuplaşmaların, hazır kalıp ve şablonların dışında, özgün düşünebilen tüm fikir üreticilerinin buluşma yeridir.

Fikir Meydanı konusu itibariyle, "Bilişsel", yani bilmeye,
idrak etmeye, anlamaya ve anlamlandırmaya dair fikirlerle ilgilenmektedir.
Bilimlerarası (multidisipliner) bir nitelik taşımakta olup BÜTÜNCÜ bir bakış açısını hedeflemektedir (Bakınız: Files bölümü, "Fikir Meydanı"nın Konusu ve Amacı).


Buyurun dostlar fikir erlerinin meydanına...

NOT: Bazı üyelerimizin çalışmalarını sol sütundaki "Links" ve "Files" bölümlerinden okuyabilirsiniz.
" Bencillik, insanın istediği gibi yaşaması değil, başkalarını kendi istediği şekilde yaşamaya zorlamasıdır."

üyelik için tıklayınız
src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/i/us/ui/join.gif">

Size gelecek olan onay emailini boş olarak yanıtlayınız.

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages require approval.
  • All members can post messages.

Message History