Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Hej!

Du har valt att vara en Stöttepelare för vår förening. Vi tackar dig och hoppas att Du ska fortsätta att stödja vårt projekt i många år.

Som Stöttepelare har ni genom ert bidrag sett till att vi förbättrar möjligheterna att:

• Främst underhålla vår dagliga drift såsom frivmärken, skrivpapper m.m.
• Sy uniformer till till ett kommande re-enactment år 2009
• Trycka 3 olika böcker och annat matriel som utges av föreningen
• Årligen uppföra pjäser skrivna och producerade av föreningen
• Anordna ungdomsseminarier om fred och aktiveter för bygdens ungdomar
• Bistå med faktaböcker och litteratur som ger allmänheten möjligheter att lära sig mer om den betydande historien om slaget och Sävar.

________________________________
§7 Stöttepelare
En stöttepelare är en person som stöder FIH:s syfte och verksamhet, främst med ett Stöttepelarbidrag, men också med praktiskt stöd om stöttepelaren så önskar.

Stöttepelare kan den bli som godkänner FIH:s syfte, denna paragraf (§7 Stöttepelare) i FIH:s
stadgar, skriftligt anhåller om status som stöttepelare och betalar stöttepelarbidrag.

Stöttepelarbidraget fastställs av FIH:s styrelse, men ska vara minst 300 kr per år.

En stöttepelare har ingen rösträtt i föreningen, men har rätt att:

o få skriftlig information om Föreningen Interaktiv Historias verksamhet minst fyra gånger per år.
o kallas till ett Stöttepelarmöte minst en gång per år för att få information och få delge sina idéer.
o få inbjudan till vissa av föreningens arrangemang.
o få tillgång till eventuella rabatter på föreningens arrangemang

vänliga hälsningar

Christer Edling
Projektansvarig Föreningen Interaktiv Historia
christer.edling@interaktivhistoria.se

Group Information

 • 34
 • 19th Century
 • Nov 23, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History