Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

معاناة مبت عث - الراب عة - السلا م الداخلي ورحلة الضي اع

Expand Messages
  • د.خالد أبوالشامات
    معاناة مبتعث - الرابعة السلام الداخلي ورحلة الضياع http://www.youtube.com/watch?v=wRyhBKuOLmI
    Message 1 of 1 , Dec 21, 2012
    • 0 Attachment      معاناة مبتعث - الرابعة
      السلام الداخلي ورحلة الضياع
      http://www.youtube.com/watch?v=wRyhBKuOLmI
      #معاناة_مبتعث


      Khalid Aboalshamat BDS, MPH, (PhD)Candidate, CCT, TAE40110
      Umm Al-Qura University, Faculty of Dentistry, Dental Public Health
      Queensland University of Technology (QUT)
      Faculty of Health, school of public health and social work
      O-Block, Room C603,Victoria Park Road
      Kelvin Grove 4059 QLD,Brisbane.

      د.خالد أبوالشامات
      جامعة أم القرى- كلية طب الأسنان- صحة أسنان المجتمع
      جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا باستراليا- كلية صحة المجتمع- برزبن

      www.Drkhalidsh.com
      @Khalid_Shamat
      حتى تصل .. لا بد أن تتخلى عن التنديد .. وتنتقل إلى التقليد .. ثم التجديد .. فالتوليد بأن تكون فعالاً لما يريد
      د.خالد أبوالشامات


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.