Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Auld Lang Syne - Valcik na rozloucenou

Expand Messages
 • zehrovak@dr.com
  ... Here is a famous version by J. V. Sládek: http://mujweb.atlas.cz/www/lasvl/zpevnik/pisne/valcikna.htm Valčík na rozloučenou Jak zapomenout na ten čas,
  Message 1 of 2 , Jul 30 4:31 AM
   --- In Czechlist@y..., barendregt@e... wrote:
   > Vazeni,
   >
   > konec roku sice dosud v nedohlednu, ale presto bych potreboval cesky
   > text vyse uvedene pisne - pokud mozno nejakou obecneji znamou
   > variantu. Nerad bych do prekladu znovu objevoval Ameriku nebo tedy
   > spis Skotsko...
   >
   > Predem diky.
   >
   > Tom   Here is a famous version by J. V. Sládek:

   http://mujweb.atlas.cz/www/lasvl/zpevnik/pisne/valcikna.htm

   Valèík na rozlouèenou

   Jak zapomenout na ten èas,
   kdy stáli jsme si blíž,
   jak zapomenout na ten èas,
   tak dávno, dávno již

   R: Tak dávno, dávno brachu mùj,
   tak dávno, dávno již
   však srdeènì si zapìjem
   na dávno, dávno již

   My kvìty spolu trhali,
   pøes mnohý dol a výš
   a šli jsme cestou trnitou,
   tak dávno, dávno již

   R:...

   My brouzdali se v potoce,
   zda o tom ještì víš
   Pak dìlila nás moøská pláò,
   tak dávno, dávno již

   R:...

   Zde ruka vìrný pøíteli,
   a k mému srdci blíž,
   tak dobrou vùli nemìli
   tak dávno, dávno již

   R:...

   Proè s tím se máme rozejít,
   co každý z nás mìl rád
   Proè s tím se máme rozejít,
   bez víry na návrat

   R:...

   To není, není louèení,
   aè chvìje se nám hlas,
   jsme spolu pevnì spojeni
   a sejdeme se zas


   Also check out:

   http://musicpages.hyperlink.cz/valcik_na_rozloucenou.html

   M.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.