Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Odpověď: [Czechlist] Urgent legal terms help, TIA

Expand Messages
 • tonylong@iol.cz
  I m no legal expert, but the judge sitting next to me is. As far as I can make out, the following may be helpful. ... Tony ... outside the normal suite of
  Message 1 of 3 , May 31, 2001
   I'm no legal expert, but the judge sitting next to me is. As far as I can make
   out, the following may be helpful.
   >
   > Od : "Matej Klimes" <mklimes@...>

   Tony
   > Datum : 2001/05/30 Wed PM 09:14:44 CEST
   > Komu : <Czechlist@yahoogroups.com>
   > Předmět : [Czechlist] Urgent legal terms help, TIA
   >
   > Hi listmates,
   >
   > I have a contract to finish for tomorow and would like your opinion on the
   > following terms ASAP if possible at all,
   > thank you:
   >
   > Ramcova Smlouva DRAUGHT/DRAFT CONTRACT
   >
   > Provadeci smlouva FINAL CONTRACT
   > (Ujednání obsazená v této smlouve poté naleznou svuj odraz v jednotlivých
   > konkrétních, "provádejících" smlouvách uzavíraných na vecné a teritoriální
   > bázi jak mezi holdingovými (materskými) spolecnostmi, tak zejména mezi
   > jejich dcerinnými spolecnostmi.)
   >
   > Rozhodci soud, COURT OF ARBITRATION (an agreed court of resort for disputes,
   outside the 'normal' suite of courts)
   > (Vsechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se
   > nepodarí odstranit jednáním, budou rozhodovány s konecnou platností u
   > Rozhodcího soudu pri Hospodárské komore CR a Agrární komore CR v Praze podle
   > jeho rozhodcího rádu tremi rozhodci.)
   >
   > Pravni sila DEGREE TO WHICH THE CONTRACTS ARE BINDING
   'all four copies are equally legally binding.
   >
   > (Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech vyhotoveních stejné právní síly,
   > pricemz kazdý z úcastníku obdrzí po jednom.)
   >
   > Pribuzna osoba THIS IS IN QUOTES, FOLLOWED BY A DEFINITION, SO YOU'RE FAIRLY
   FREE: 'DEPENDENT/INVOLVED PARTY' MIGHT BE SOMEWHERE NEAR IT
   > ("Príbuznou osobou" toho kterého úcastníka smlouvy se pro úcely této smlouvy
   > rozumí jakýkoli právní subjekt (fyzická ci právnická osoba), který je
   > jakkoli majetkove, personálne ci fakticky propojen, spjat nebo prímo i
   > neprímo ovlivnován tím kterým z úcastníku této smlouvy.)
   >
   > Thanks for any suggestions
   >
   > Matej Klimes
   >
   > (Looks like I'll be owning more beers at the upcoming meeting)

   (Pass a few of them this way - I'm parched
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Czechlist: http://groups.yahoo.com/group/Czechlist
   > Post message: Czechlist@yahoogroups.com
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • zehrovak@dr.com
   ... Yes, that is the kind of thing you find in British contracts, I d say. In Czech, they usually have platnost rather than sila in that context, don t
   Message 2 of 3 , May 31, 2001
    --- In Czechlist@y..., <tonylong@i...> wrote:

    > 'all four copies are equally legally binding.

    Yes, that is the kind of thing you find in British contracts, I'd
    say. In Czech, they usually have 'platnost' rather than 'sila' in
    that context, don't they? I'd certainly go along with 'force', anyway.

    > >
    > > DRAUGHT/DRAFT CONTRACT
    > >
    > > FINAL CONTRACT

    I'd say that is something quite different.

    M.
   • Michael Grant
    ... Are you a witness or the defendant? ;-) Michael ==== German is my wife; Czech is my mistress
    Message 3 of 3 , Jun 1, 2001
     >I'm no legal expert, but the judge sitting next to me is.

     Are you a witness or the defendant?
     ;-)
     Michael

     ====
     German is my wife; Czech is my mistress
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.