Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re[2]: [Czechlist] Term: CS-EN

Expand Messages
 • (no author)
  Ja myslim, ze to byl obycejny preklep, asi AUDIOtelefon?? M ... From: Jan Culka To: Czechlist@yahoogroups.com Sent: 11.2.2013 9:28:36
  Message 1 of 10 , Feb 11, 2013
   Ja myslim, ze to byl obycejny preklep, asi AUDIOtelefon??

   M
   ------ Original Message ------
   From: "Jan Culka" <culka@...>
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Sent: 11.2.2013 9:28:36
   Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
   >Iveto, je to podivne.
   >Připomíná mi to francouzský pojem autocommutateur, což je automatická
   >telefonní ústředna. tedy nesouvisí to s auty, ale s automatickou činností.
   >Jenže ty domovní telefony nebývají automatické, je to takový jednoduchý
   >sběrnicový systém - kdo to zvedne, ten se připojí, nakonec může mluvit každý
   >třeba se všemi ostatními současně.
   >Vyjímečně se vyskytují domovní systémy s ústředničkou, kde účastník může
   >volat cíleně jiného, a nikdo další je neslyší. To by mohlo být ono, ale
   >nikdy jsem neslyšel, že by se tomu říkalo autotelefon (tenhle pojem spíš
   >ukazuje na automobilní radiotelefon, čili vehicular radio).
   >Honza
   >
   >
   >
   >
   >
   >----- Original Message -----
   >From: "Mgr. Iveta Pecinkova - Preklady&tlumoceni" <preklady@...>
   >To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   >Sent: Sunday, February 10, 2013 9:24 PM
   >Subject: RE: [Czechlist] Term: CS-EN
   >
   >
   >nevim, ale mají to rozlisene: "priprava na videotelefon a domaci
   >autotelefon"
   >Iveta
   >
   >-----Original Message-----
   >From: Czechlist@yahoogroups.com [mailto:Czechlist@yahoogroups.com] On Behalf
   >Of culka@...
   >Sent: Sunday, February 10, 2013 5:02 PM
   >To: Czechlist@yahoogroups.com
   >Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
   >
   >Nema to byt spis "domaci videotelefon"?
   >Honza
   >
   >
   >
   >>
   >>Zdravim,
   >>
   >>ve specifikaci vybaveni bytov?ho domu mam "domaci autotelefon" a potrebuji
   >>k
   >>tomu smysluplny ekvivalent v angli?tin?.
   >>
   >>Predem dekuji
   >>
   >>Iveta
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>[Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >>------------------------------------
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>Yahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >
   >
   >
   >
   >
   >------------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >------------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >------------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/
   >
   >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/join
   > (Yahoo! ID required)
   >
   >
   >http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Jan Culka
   Mateji, i to jsme zvažovali, ale Ty jsi někdy viděl pojem audiotelefon? Já zatím nikdy (a to se v telekomunikacích živím skoro 40 let!). Nejblíž je
   Message 2 of 10 , Feb 11, 2013
    Mateji,
    i to jsme zvažovali, ale Ty jsi někdy viděl pojem audiotelefon? Já zatím nikdy (a to se v telekomunikacích živím skoro 40 let!).
    Nejblíž je asi Šárka s intercomem,
    Honza    ----- Original Message -----
    From: Matej Klimes
    To: Czechlist@yahoogroups.com
    Sent: Monday, February 11, 2013 11:11 AM
    Subject: Re[2]: [Czechlist] Term: CS-EN    Ja myslim, ze to byl obycejny preklep, asi AUDIOtelefon??

    M
    ------ Original Message ------
    From: "Jan Culka" culka@...>
    To: Czechlist@yahoogroups.com
    Sent: 11.2.2013 9:28:36
    Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
    >Iveto, je to podivne.
    >Připomíná mi to francouzský pojem autocommutateur, což je automatická
    >telefonní ústředna. tedy nesouvisí to s auty, ale s automatickou činností.
    >Jenže ty domovní telefony nebývají automatické, je to takový jednoduchý
    >sběrnicový systém - kdo to zvedne, ten se připojí, nakonec může mluvit každý
    >třeba se všemi ostatními současně.
    >Vyjímečně se vyskytují domovní systémy s ústředničkou, kde účastník může
    >volat cíleně jiného, a nikdo další je neslyší. To by mohlo být ono, ale
    >nikdy jsem neslyšel, že by se tomu říkalo autotelefon (tenhle pojem spíš
    >ukazuje na automobilní radiotelefon, čili vehicular radio).
    >Honza
    >
    >
    >
    >
    >
    >----- Original Message -----
    >From: "Mgr. Iveta Pecinkova - Preklady&tlumoceni" preklady@...>
    >To: Czechlist@yahoogroups.com>
    >Sent: Sunday, February 10, 2013 9:24 PM
    >Subject: RE: [Czechlist] Term: CS-EN
    >
    >
    >nevim, ale mají to rozlisene: "priprava na videotelefon a domaci
    >autotelefon"
    >Iveta
    >
    >-----Original Message-----
    >From: Czechlist@yahoogroups.com [mailto:Czechlist@yahoogroups.com] On Behalf
    >Of culka@...
    >Sent: Sunday, February 10, 2013 5:02 PM
    >To: Czechlist@yahoogroups.com
    >Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
    >
    >Nema to byt spis "domaci videotelefon"?
    >Honza
    >
    >
    >
    >>
    >>Zdravim,
    >>
    >>ve specifikaci vybaveni bytov?ho domu mam "domaci autotelefon" a potrebuji
    >>k
    >>tomu smysluplny ekvivalent v angli?tin?.
    >>
    >>Predem dekuji
    >>
    >>Iveta
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>[Non-text portions of this message have been removed]
    >>
    >>
    >>
    >>------------------------------------
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>Yahoo! Groups Links
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >
    >
    >
    >
    >
    >------------------------------------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >------------------------------------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >------------------------------------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/
    >
    >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/join
    > (Yahoo! ID required)
    >
    >
    >http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Mgr. Iveta Pecinkova - Preklady&tlumoceni
    Dekuji vsem za prispevek. At uz je to cokoliv, pojmenuji to intercom. Iveta _____ From: Czechlist@yahoogroups.com [mailto:Czechlist@yahoogroups.com] On Behalf
    Message 3 of 10 , Feb 11, 2013
     Dekuji vsem za prispevek. At uz je to cokoliv, pojmenuji to intercom.

     Iveta     _____

     From: Czechlist@yahoogroups.com [mailto:Czechlist@yahoogroups.com] On Behalf
     Of Jan Culka
     Sent: Monday, February 11, 2013 11:17 AM
     To: Czechlist@yahoogroups.com
     Subject: Re: Re[2]: [Czechlist] Term: CS-EN

     Mateji,
     i to jsme zva�ovali, ale Ty jsi n�kdy vid�l pojem audiotelefon? J� zat�m
     nikdy (a to se v telekomunikac�ch �iv�m skoro 40 let!).
     Nejbl�� je asi ��rka s intercomem,
     Honza

     ----- Original Message -----
     From: Matej Klimes
     To: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>
     Sent: Monday, February 11, 2013 11:11 AM
     Subject: Re[2]: [Czechlist] Term: CS-EN

     Ja myslim, ze to byl obycejny preklep, asi AUDIOtelefon??

     M
     ------ Original Message ------
     From: "Jan Culka" culka@... <mailto:culka%40marconi.ttc.cz> >
     To: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>
     Sent: 11.2.2013 9:28:36
     Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
     >Iveto, je to podivne.
     >P�ipom�n� mi to francouzsk� pojem autocommutateur, co� je automatick�
     >telefonn� �st�edna. tedy nesouvis� to s auty, ale s automatickou �innost�.
     >Jen�e ty domovn� telefony neb�vaj� automatick�, je to takov� jednoduch�
     >sb�rnicov� syst�m - kdo to zvedne, ten se p�ipoj�, nakonec m��e mluvit
     ka�d�
     >t�eba se v�emi ostatn�mi sou�asn�.
     >Vyj�me�n� se vyskytuj� domovn� syst�my s �st�edni�kou, kde ��astn�k m��e
     >volat c�len� jin�ho, a nikdo dal�� je nesly��. To by mohlo b�t ono, ale
     >nikdy jsem nesly�el, �e by se tomu ��kalo autotelefon (tenhle pojem sp��
     >ukazuje na automobiln� radiotelefon, �ili vehicular radio).
     >Honza
     >
     >
     >
     >
     >
     >----- Original Message -----
     >From: "Mgr. Iveta Pecinkova - Preklady&tlumoceni" preklady@...
     <mailto:preklady%40pecinkova.cz> >
     >To: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com> >
     >Sent: Sunday, February 10, 2013 9:24 PM
     >Subject: RE: [Czechlist] Term: CS-EN
     >
     >
     >nevim, ale maj� to rozlisene: "priprava na videotelefon a domaci
     >autotelefon"
     >Iveta
     >
     >-----Original Message-----
     >From: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>
     [mailto:Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com> ] On
     Behalf
     >Of culka@... <mailto:culka%40ttc.cz>
     >Sent: Sunday, February 10, 2013 5:02 PM
     >To: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>
     >Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
     >
     >Nema to byt spis "domaci videotelefon"?
     >Honza
     >
     >
     >
     >>
     >>Zdravim,
     >>
     >>ve specifikaci vybaveni bytov?ho domu mam "domaci autotelefon" a potrebuji
     >>k
     >>tomu smysluplny ekvivalent v angli?tin?.
     >>
     >>Predem dekuji
     >>
     >>Iveta
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>[Non-text portions of this message have been removed]
     >>
     >>
     >>
     >>------------------------------------
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>Yahoo! Groups Links
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >
     >
     >
     >
     >
     >------------------------------------
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >------------------------------------
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >------------------------------------
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >Yahoo! Groups Links
     >
     >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/
     >
     >http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/join
     > (Yahoo! ID required)
     >
     >
     >http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
     >

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • (no author)
     No pokud vim, tak se ve stavebnictvi rika domaci videotelefon, tak pokud to chtel nekdo odlisit/zduraznit ze tam neni obraz ale jen hlas, tak mohl rict domaci
     Message 4 of 10 , Feb 11, 2013
      No pokud vim, tak se ve stavebnictvi rika domaci videotelefon, tak
      pokud to chtel nekdo odlisit/zduraznit ze tam neni obraz ale jen hlas,
      tak mohl rict domaci audiotelefon, to mi zni celkem logicky a jako
      jedine vysvetleni toho 'auto'telefonu..

      Ale moc bych to neprozival, takovych blabolu v technickych zpravach
      byva... myslim, ze mame 100% jistotu co to je - intercom, a ze na 90%
      to nebude s obrazem, respektive vzhledem k nejasnosti a zmatenosti bude
      lepe rict intercom a dale neresit, kdyby to nahodou bylo s obrazem,
      taky se to pod to schova, jako obecny termin..

      M


      ------ Original Message ------
      From: "Jan Culka" <culka@...>
      To: Czechlist@yahoogroups.com
      Sent: 11.2.2013 11:17:19
      Subject: Re: Re[2]: [Czechlist] Term: CS-EN
      > Mateji,
      >i to jsme zvažovali, ale Ty jsi někdy viděl pojem audiotelefon? Já
      >zatím nikdy (a to se v telekomunikacích živím skoro 40 let!).
      >Nejblíž je asi Šárka s intercomem,
      >Honza
      >
      >----- Original Message -----
      >From: Matej Klimes
      >To: Czechlist@yahoogroups.com
      >Sent: Monday, February 11, 2013 11:11 AM
      >Subject: Re[2]: [Czechlist] Term: CS-EN
      >
      >Ja myslim, ze to byl obycejny preklep, asi AUDIOtelefon??
      >
      >M
      >------ Original Message ------
      >From: "Jan Culka" culka@...>
      >To: Czechlist@yahoogroups.com
      >Sent: 11.2.2013 9:28:36
      >Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
      >>Iveto, je to podivne.
      >>Připomíná mi to francouzský pojem autocommutateur, což je automatická
      >>telefonní ústředna. tedy nesouvisí to s auty, ale s automatickou
      >činností.
      >>Jenže ty domovní telefony nebývají automatické, je to takový
      >jednoduchý
      >>sběrnicový systém - kdo to zvedne, ten se připojí, nakonec může
      >mluvit každý
      >>třeba se všemi ostatními současně.
      >>Vyjímečně se vyskytují domovní systémy s ústředničkou, kde účastník
      >může
      >>volat cíleně jiného, a nikdo další je neslyší. To by mohlo být ono,
      >ale
      >>nikdy jsem neslyšel, že by se tomu říkalo autotelefon (tenhle pojem
      >spíš
      >>ukazuje na automobilní radiotelefon, čili vehicular radio).
      >>Honza
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>----- Original Message -----
      >>From: "Mgr. Iveta Pecinkova - Preklady&tlumoceni" preklady@...>
      >>To: Czechlist@yahoogroups.com>
      >>Sent: Sunday, February 10, 2013 9:24 PM
      >>Subject: RE: [Czechlist] Term: CS-EN
      >>
      >>
      >>nevim, ale mají to rozlisene: "priprava na videotelefon a domaci
      >>autotelefon"
      >>Iveta
      >>
      >>-----Original Message-----
      >>From: Czechlist@yahoogroups.com [mailto:Czechlist@yahoogroups.com] On Behalf
      >>Of culka@...
      >>Sent: Sunday, February 10, 2013 5:02 PM
      >>To: Czechlist@yahoogroups.com
      >>Subject: Re: [Czechlist] Term: CS-EN
      >>
      >>Nema to byt spis "domaci videotelefon"?
      >>Honza
      >>
      >>
      >>
      >>>
      >>>Zdravim,
      >>>
      >>>ve specifikaci vybaveni bytov?ho domu mam "domaci autotelefon" a
      >potrebuji
      >>>k
      >>>tomu smysluplny ekvivalent v angli?tin?.
      >>>
      >>>Predem dekuji
      >>>
      >>>Iveta
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>[Non-text portions of this message have been removed]
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>------------------------------------
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>Yahoo! Groups Links
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>------------------------------------
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>Yahoo! Groups Links
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>------------------------------------
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>Yahoo! Groups Links
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>------------------------------------
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>Yahoo! Groups Links
      >>
      >>http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/
      >>
      >>http://groups.yahoo.com/group/Czechlist/join
      >> (Yahoo! ID required)
      >>
      >>
      >>http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >>
      >>
      >>
      >
      >[Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.