Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

Expand Messages
 • Hana Jarolímová
  s tim spolunazivanim nepomuzu, ale co si vzpominam z nejakeho skoleni, prestupek je vzdy (v ceskem pravu a, predpokladam, ze ve slovenskem tomu bude podobne)
  Message 1 of 7 , Sep 4, 2012
   s tim spolunazivanim nepomuzu, ale co si vzpominam z nejakeho skoleni,
   prestupek je vzdy (v ceskem pravu a, predpokladam, ze ve slovenskem tomu
   bude podobne) podle spravniho prava, takze spise neco jako "an
   administrave delict"
   Hanka

   Dne 4.9.2012 15:26, Alena Ryšková 2e napsal(a):
   > offences against social cohesion
   > http://is.muni.cz/th/238413/
   > no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma
   > ve slovniku, jestli to nekoho presvedci...
   > Alena
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Charlie Stanford Translations"
   > <charliestanfordtranslations@...>
   > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   > Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:19 PM
   > Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
   >
   >
   > Help please listmates.....
   > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti občianskemu
   > spolunažívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
   > order offences is not really right and "Offences against civil coexistence"
   > sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
   > Here is the definition in the relevant Act:
   > Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
   > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
   > a) inému ublíţi na cti tým, ţe ho urazí alebo vydá na posmech,
   > b) inému z nedbanlivosti ublíţi na zdraví,
   > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred
   > orgánom obce alebo pred
   > organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
   > d) úmyselne naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním ujmou na zdraví,
   > drobným ublíţením na zdraví,
   > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
   > správaním
   > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
   > alebo práva z nich vyplývajúce,
   > o ktorých sa domnieva, ţe mu patria bez vykonateľného rozhodnutia
   > príslušného orgánu,
   > f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
   > z nich vyplývajúcich, hoci
   > na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
   >
   > Thank you for anything.
   > Charlie
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  • zora.jackman
   Hi Charlie, I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is
   Message 2 of 7 , Sep 4, 2012
    Hi Charlie,

    I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not a single category that would cover them all. Although d)could possibly be a public order offence (like affray), the others could be common assault, fraud, harassment... You may need to list them like that.

    Hope that helps a bit,

    ZORA

    --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations" <charliestanfordtranslations@...> wrote:
    >
    > Help please listmates.....
    > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public order offences is not really right and "Offences against civil coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
    > Here is the definition in the relevant Act:
    > Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
    > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
    > a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
    > b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
    > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred
    > organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
    > d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví, drobným ublíþením na zdraví,
    > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým správaním
    > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce,
    > o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu,
    > f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci
    > na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
    >
    > Thank you for anything.
    > Charlie
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   • vtalacko@ageng.pair.com
    Some would be torts in English law, some can be torts and crimes, depending on what happened. There s no longer criminal libel in English law. I think the
    Message 3 of 7 , Sep 5, 2012
     Some would be torts in English law, some can be torts and crimes,
     depending on what happened. There's no longer criminal libel in English
     law.

     I think the right word to cover them all here in the Slovak context is
     delict (but not administrative delict, because only a couple of them are
     administrative).

     As for the obcianske spolunazivani, I think you just have to translate
     that literally (which is the best strategy for these things anyway). Civil
     coexistence is fine IMO.

     Valerie

     > Hi Charlie,
     >
     > I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I
     > am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not
     > a single category that would cover them all. Although d)could possibly be
     > a public order offence (like affray), the others could be common assault,
     > fraud, harassment... You may need to list them like that.
     >
     > Hope that helps a bit,
     >
     > ZORA
     >
     > --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations"
     > <charliestanfordtranslations@...> wrote:
     >>
     >> Help please listmates.....
     >> In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu
     >> spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
     >> order offences is not really right and "Offences against civil
     >> coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right
     >> term?
     >> Here is the definition in the relevant Act:
     >> Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
     >> (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
     >> a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
     >> b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
     >> c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom,
     >> pred orgánom obce alebo pred
     >> organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
     >> d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví,
     >> drobným ublíþením na zdraví,
     >> nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým
     >> správaním
     >> e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové
     >> práva alebo práva z nich vyplývajúce,
     >> o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia
     >> príslu¹ného orgánu,
     >> f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo
     >> práv z nich vyplývajúcich, hoci
     >> na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
     >>
     >> Thank you for anything.
     >> Charlie
     >>
     >> [Non-text portions of this message have been removed]
     >>
     >
     >
     >
    • vtalacko@ageng.pair.com
     (sorry, correction - none of them are administrative). Valerie
     Message 4 of 7 , Sep 5, 2012
      (sorry, correction - none of them are administrative).

      Valerie

      > Some would be torts in English law, some can be torts and crimes,
      > depending on what happened. There's no longer criminal libel in English
      > law.
      >
      > I think the right word to cover them all here in the Slovak context is
      > delict (but not administrative delict, because only a couple of them are
      > administrative).
      >
      > As for the obcianske spolunazivani, I think you just have to translate
      > that literally (which is the best strategy for these things anyway). Civil
      > coexistence is fine IMO.
      >
      > Valerie
      >
      >> Hi Charlie,
      >>
      >> I believe that under the law of England and Wales (the only legal system
      >> I
      >> am familiar with) these would surely be criminal offences and there is
      >> not
      >> a single category that would cover them all. Although d)could possibly
      >> be
      >> a public order offence (like affray), the others could be common
      >> assault,
      >> fraud, harassment... You may need to list them like that.
      >>
      >> Hope that helps a bit,
      >>
      >> ZORA
      >>
      >> --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations"
      >> <charliestanfordtranslations@...> wrote:
      >>>
      >>> Help please listmates.....
      >>> In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu
      >>> spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
      >>> order offences is not really right and "Offences against civil
      >>> coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right
      >>> term?
      >>> Here is the definition in the relevant Act:
      >>> Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
      >>> (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
      >>> a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
      >>> b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
      >>> c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom,
      >>> pred orgánom obce alebo pred
      >>> organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
      >>> d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví,
      >>> drobným ublíþením na zdraví,
      >>> nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým
      >>> správaním
      >>> e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové
      >>> práva alebo práva z nich vyplývajúce,
      >>> o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia
      >>> príslu¹ného orgánu,
      >>> f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo
      >>> práv z nich vyplývajúcich, hoci
      >>> na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
      >>>
      >>> Thank you for anything.
      >>> Charlie
      >>>
      >>> [Non-text portions of this message have been removed]
      >>>
      >>
      >>
      >>
      >
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.