Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolu nažívaniu

Expand Messages
 • Alena Ryšková 2e
  offences against social cohesion http://is.muni.cz/th/238413/ no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma ve slovniku, jestli to
  Message 1 of 7 , Sep 4, 2012
   offences against social cohesion
   http://is.muni.cz/th/238413/
   no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma
   ve slovniku, jestli to nekoho presvedci...
   Alena

   ----- Original Message -----
   From: "Charlie Stanford Translations"
   <charliestanfordtranslations@...>
   To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:19 PM
   Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


   Help please listmates.....
   In a Slovak file they talk about "Priestupky proti občianskemu
   spolunažívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
   order offences is not really right and "Offences against civil coexistence"
   sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
   Here is the definition in the relevant Act:
   Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
   (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
   a) inému ublíţi na cti tým, ţe ho urazí alebo vydá na posmech,
   b) inému z nedbanlivosti ublíţi na zdraví,
   c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred
   orgánom obce alebo pred
   organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
   d) úmyselne naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním ujmou na zdraví,
   drobným ublíţením na zdraví,
   nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
   správaním
   e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
   alebo práva z nich vyplývajúce,
   o ktorých sa domnieva, ţe mu patria bez vykonateľného rozhodnutia
   príslušného orgánu,
   f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
   z nich vyplývajúcich, hoci
   na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu

   Thank you for anything.
   Charlie

   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------


   Yahoo! Groups Links
  • Hana Jarolímová
   s tim spolunazivanim nepomuzu, ale co si vzpominam z nejakeho skoleni, prestupek je vzdy (v ceskem pravu a, predpokladam, ze ve slovenskem tomu bude podobne)
   Message 2 of 7 , Sep 4, 2012
    s tim spolunazivanim nepomuzu, ale co si vzpominam z nejakeho skoleni,
    prestupek je vzdy (v ceskem pravu a, predpokladam, ze ve slovenskem tomu
    bude podobne) podle spravniho prava, takze spise neco jako "an
    administrave delict"
    Hanka

    Dne 4.9.2012 15:26, Alena Ryšková 2e napsal(a):
    > offences against social cohesion
    > http://is.muni.cz/th/238413/
    > no je to preklad z cestiny, takze ruku do ohne nedam; taky to uvadi Chroma
    > ve slovniku, jestli to nekoho presvedci...
    > Alena
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "Charlie Stanford Translations"
    > <charliestanfordtranslations@...>
    > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
    > Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:19 PM
    > Subject: [Czechlist] Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
    >
    >
    > Help please listmates.....
    > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti občianskemu
    > spolunažívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
    > order offences is not really right and "Offences against civil coexistence"
    > sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
    > Here is the definition in the relevant Act:
    > Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
    > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
    > a) inému ublíţi na cti tým, ţe ho urazí alebo vydá na posmech,
    > b) inému z nedbanlivosti ublíţi na zdraví,
    > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred
    > orgánom obce alebo pred
    > organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
    > d) úmyselne naruší občianske spolunaţívanie vyhráţaním ujmou na zdraví,
    > drobným ublíţením na zdraví,
    > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
    > správaním
    > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
    > alebo práva z nich vyplývajúce,
    > o ktorých sa domnieva, ţe mu patria bez vykonateľného rozhodnutia
    > príslušného orgánu,
    > f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
    > z nich vyplývajúcich, hoci
    > na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
    >
    > Thank you for anything.
    > Charlie
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
   • zora.jackman
    Hi Charlie, I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is
    Message 3 of 7 , Sep 4, 2012
     Hi Charlie,

     I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not a single category that would cover them all. Although d)could possibly be a public order offence (like affray), the others could be common assault, fraud, harassment... You may need to list them like that.

     Hope that helps a bit,

     ZORA

     --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations" <charliestanfordtranslations@...> wrote:
     >
     > Help please listmates.....
     > In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public order offences is not really right and "Offences against civil coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right term?
     > Here is the definition in the relevant Act:
     > Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
     > (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
     > a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
     > b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
     > c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred
     > organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
     > d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví, drobným ublíþením na zdraví,
     > nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým správaním
     > e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce,
     > o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu,
     > f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci
     > na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
     >
     > Thank you for anything.
     > Charlie
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • vtalacko@ageng.pair.com
     Some would be torts in English law, some can be torts and crimes, depending on what happened. There s no longer criminal libel in English law. I think the
     Message 4 of 7 , Sep 5, 2012
      Some would be torts in English law, some can be torts and crimes,
      depending on what happened. There's no longer criminal libel in English
      law.

      I think the right word to cover them all here in the Slovak context is
      delict (but not administrative delict, because only a couple of them are
      administrative).

      As for the obcianske spolunazivani, I think you just have to translate
      that literally (which is the best strategy for these things anyway). Civil
      coexistence is fine IMO.

      Valerie

      > Hi Charlie,
      >
      > I believe that under the law of England and Wales (the only legal system I
      > am familiar with) these would surely be criminal offences and there is not
      > a single category that would cover them all. Although d)could possibly be
      > a public order offence (like affray), the others could be common assault,
      > fraud, harassment... You may need to list them like that.
      >
      > Hope that helps a bit,
      >
      > ZORA
      >
      > --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations"
      > <charliestanfordtranslations@...> wrote:
      >>
      >> Help please listmates.....
      >> In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu
      >> spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
      >> order offences is not really right and "Offences against civil
      >> coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right
      >> term?
      >> Here is the definition in the relevant Act:
      >> Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
      >> (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
      >> a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
      >> b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
      >> c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom,
      >> pred orgánom obce alebo pred
      >> organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
      >> d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví,
      >> drobným ublíþením na zdraví,
      >> nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým
      >> správaním
      >> e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové
      >> práva alebo práva z nich vyplývajúce,
      >> o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia
      >> príslu¹ného orgánu,
      >> f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo
      >> práv z nich vyplývajúcich, hoci
      >> na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
      >>
      >> Thank you for anything.
      >> Charlie
      >>
      >> [Non-text portions of this message have been removed]
      >>
      >
      >
      >
     • vtalacko@ageng.pair.com
      (sorry, correction - none of them are administrative). Valerie
      Message 5 of 7 , Sep 5, 2012
       (sorry, correction - none of them are administrative).

       Valerie

       > Some would be torts in English law, some can be torts and crimes,
       > depending on what happened. There's no longer criminal libel in English
       > law.
       >
       > I think the right word to cover them all here in the Slovak context is
       > delict (but not administrative delict, because only a couple of them are
       > administrative).
       >
       > As for the obcianske spolunazivani, I think you just have to translate
       > that literally (which is the best strategy for these things anyway). Civil
       > coexistence is fine IMO.
       >
       > Valerie
       >
       >> Hi Charlie,
       >>
       >> I believe that under the law of England and Wales (the only legal system
       >> I
       >> am familiar with) these would surely be criminal offences and there is
       >> not
       >> a single category that would cover them all. Although d)could possibly
       >> be
       >> a public order offence (like affray), the others could be common
       >> assault,
       >> fraud, harassment... You may need to list them like that.
       >>
       >> Hope that helps a bit,
       >>
       >> ZORA
       >>
       >> --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford Translations"
       >> <charliestanfordtranslations@...> wrote:
       >>>
       >>> Help please listmates.....
       >>> In a Slovak file they talk about "Priestupky proti obèianskemu
       >>> spoluna¾ívaniu" and I am not sure what this would be in English. Public
       >>> order offences is not really right and "Offences against civil
       >>> coexistence" sounds pretty horrible. Can anything think of the right
       >>> term?
       >>> Here is the definition in the relevant Act:
       >>> Priestupky proti obèianskemu spoluna¾ívaniu
       >>> (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
       >>> a) inému ublíþi na cti tým, þe ho urazí alebo vydá na posmech,
       >>> b) inému z nedbanlivosti ublíþi na zdraví,
       >>> c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred ¹tátnym orgánom,
       >>> pred orgánom obce alebo pred
       >>> organizáciou za úèelom získania neoprávnenej výhody,
       >>> d) úmyselne naru¹í obèianske spolunaþívanie vyhráþaním ujmou na zdraví,
       >>> drobným ublíþením na zdraví,
       >>> nepravdivým obvinením z priestupku, schválnos»ami alebo iným hrubým
       >>> správaním
       >>> e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïal¹ích osôb vymáha majetkové
       >>> práva alebo práva z nich vyplývajúce,
       >>> o ktorých sa domnieva, þe mu patria bez vykonateµného rozhodnutia
       >>> príslu¹ného orgánu,
       >>> f) napomáha osobnou úèas»ou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo
       >>> práv z nich vyplývajúcich, hoci
       >>> na ich vymáhanie niet vykonateµného rozhodnutia príslu¹ného orgánu
       >>>
       >>> Thank you for anything.
       >>> Charlie
       >>>
       >>> [Non-text portions of this message have been removed]
       >>>
       >>
       >>
       >>
       >
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.