Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Èeskå gramatika

Expand Messages
 • sedivazuzana
  Zdravím, chtěla jsem jen říct (a poděkovat za upozornění), že překlad byl opravdu špatný - šlo o 2 roky starý překlad, který byl právě
  Message 1 of 3 , Apr 12, 2012
   Zdravím, chtěla jsem jen říct (a poděkovat za upozornění), že překlad byl opravdu špatný - šlo o 2 roky starý překlad, který byl právě opraven. Zádrhel byl hlavně v kombinaci špatného překladu a faktu, že čím dál více slov je 'napevno' v systému a ten není plně uzpůsoben češtině (většina jazyků nepoužívá tolik skloňování a pádů jako čeština), mimochodem s podobnými problémy se skloňováním se můžete také setkat na facebooku apod.

   Co se týče map - ano, jako základ polohového systému byla chybně použita stará mapa ČR, na které figurují staré německé názvy, na opravě se také průběžně pracuje - nejedná se tedy o žádný komerční projekt z Německa, Badoo je celosvětová síť se sídlem v Londýně.

   --- In Czechlist@yahoogroups.com, Stephan von Pohl <stephan.pohl@...> wrote:
   >
   > No ale to je jina vec. Tam najdes nemecke nazvy protoze nemcina byl
   > uredni jazyk.
   >
   > On 3/15/2011 2:19 PM, Jan Culka wrote:
   > > To zalezi na tom, z jake doby. Co to je stare ceske mapy? Kdyz se
   > > podivas na www.mapy.cz, tak v zalozce Historicka 1834-1852 najdes
   > > prevazne nemecka jmena nejen v pohranici, ale dost huste i kolem Prahy a
   > > v Praze samotne. Kazdopadne je to zajimava smes ceskeho a nemeckeho
   > > pravopisu: Nebusitz, Vorder Kopanina, Striskow, Aloisdorf, Unter
   > > Mnecholup, atd.
   > > Honza
   > >
   > > ----- Original Message -----
   > > From: gabra2002
   > > To: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>
   > > Sent: Tuesday, March 15, 2011 1:50 PM
   > > Subject: [Czechlist] Re: Èeskå gramatika
   > >
   > > Mam stare ceske mapy a jmena nemeckych mest a vesnic v sirsim pohranici
   > > jsou povetsine cesky (Chemnitz=Kamenice apod.)Dnes je tendence
   > > neprekladat nic vseobecne, jen hodne zazite veci zustavaji(Pariz vs.
   > > Graz)...coz mi pripomina, ze stale nerikam Cesko (jen kdyz musim)...
   > >
   > > --- In Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>,
   > > "Jan Culka" <culka@> wrote:
   > > >
   > > > Obèas se na tyhle strånky podívåm, protože mi chodí stejnå podivnå
   > > > upozornĂŹnĂ­.
   > > > Èeština je to opravdu nezvyklå, protože pravdÏpodobnÏ nepochåzí z tÏchto
   > > > krajÚ - když si najedeš myší na horní øadu obråzkÚ lidí hledajících
   > > > seznåmení, objeví se Ti tam vícemÊnÏ èeskå jmÊna osob, ale tÊmÏø vždy
   > > > nÏmeckÊ pøeklady jmen èeských a moravských obcí. Z toho soudím, že se
   > > jednĂĄ
   > > > o komerèní projekt nÏkoho z NÏmecka. ZajímavÊ jsou ty pøeklady, protože
   > > > nÏmeckå jmÊna èeských obcí dnes už skoro nikdo v NÏmecku neznå. Tedy
   > > aspoò z
   > > > bývalého NDR - na¹i kamarádi z Drá¾ïan zásadnì øíkali "Ústí",
   > > "LitomÏøice",
   > > > "Liberec" apod., nÏmeckÊ verze neznali a pøímo s nechutí odmítali.
   > > > Honza
   > > >
   > > >
   > > > ----- Original Message -----
   > > > From: "Romana" <translators@>
   > > > To: <Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>>
   > > > Sent: Monday, March 14, 2011 12:24 AM
   > > > Subject: [Czechlist] Èeskå gramatika
   > > >
   > > >
   > > > Nazdar kolegovĂŠ,
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > udržuji si pøes Internet a email kontakty s èeskými skupinami pøedevším
   > > > proto, abych nezapomÏla èeštinu a cvièila si tuto moji mateøštinu sem
   > > a tam.
   > > > Dnes råno jsem však mÏla tohle v emailu:
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > VĂ­ce lidĂ­ tĂŹ chce na Badoo potkat !
   > > >
   > > >
   > > > 3 lidĂŠ by VĂĄm chtĂŹlo potkat.
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > Teï se opravdu divím: Je to jakåsi "novå" èeština? Nebo opravdu už
   > > > zapomĂ­nĂĄm?
   > > >
   > > > Podle mnÏ by to muselo být: "Více lidí tÏ chtÏjí potkat na Badoo! 3
   > > lidĂŠ by
   > > > VĂĄs/tebe chtĂŹli potkat."
   > > >
   > > > Žiji v zahranièí už 43 roky, a v tomto pøípadÏ si opravdu už nejsem
   > > jista.
   > > > Co je sprĂĄvnĂŠ?
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > S pozdravem,
   > > >
   > > > Romana
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > ------------------------------------
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > Yahoo! Groups Links
   > > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.