Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] [CZ-EN] z moci úřední

Expand Messages
 • Stephan von Pohl
  Thanks, Alena. (My copy of Chroma is at home, and I m at the office.) I ve found a definition of ex officio that says: In legal terms, ex officio refers to
  Message 1 of 3 , Feb 23, 2012
   Thanks, Alena. (My copy of Chroma is at home, and I'm at the office.)
   I've found a definition of "ex officio" that says:

   "In legal terms, ex officio refers to an administrative or judicial
   office taking action of its own accord, for example to invalidate a
   patent or prosecute copyright infringers."

   Which sounds pretty much like what I'm looking for, so I'll go for it.
   Any English speakers out there who know how to properly phrase my
   sentence? Is this right:

   "Because this involves the launching of ex officio administrative
   proceedings, the administrative proceedings are launched on the day on
   which the first party to these proceedings is informed."

   (original Czech: ""Protože se jedná o zahájení správního řízení z moci
   úřední, dojde k zahájení správního řízení dnem oznámení prvnímu
   účastníkovi tohoto řízení.")


   On 2/23/2012 3:41 PM, Alena Ryšková 2e wrote:
   > Chroma (C-E Law Dictionary) suggests by virtue of office /virtute
   > officii, ex officio/; in discharge of one´s duty, in virtue of one´s
   > office.
   > HTH
   > Alena
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Stephan von Pohl
   > To: Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>
   > Sent: Thursday, February 23, 2012 3:37 PM
   > Subject: [Czechlist] [CZ-EN] z moci úřední
   >
   > Hi, can anyone explain or offer a good translation for the phrase "z
   > moci úřední"? Here is the context:
   >
   > "Protože se jedná o zahájení správního řízení z moci úřední, dojde k
   > zahájení správního řízení dnem oznámení prvnímu účastníkovi tohoto řízení."
   >
   > And
   >
   > "§ 46 SŘ, Zahájení řízení z moci úřední
   > (1) Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil
   > zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení
   > nebo ústním prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám,
   > pak kterémukoliv jinému účastníkovi. Oznámení musí obsahovat označení
   > správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební
   > číslo a podpis oprávněné úřední osoby"
   >
   > I have found a translation of this phrase on EUR-LEX as "of their own
   > motion", but that just doesn't sit right with me.
   >
   > "Francouzské orgány však výslovně odmítají dovolat se tohoto odůvodnění,
   > a v důsledku toho není namístě jej přezkoumávat, neboť Soudnímu dvoru
   > nepřísluší, aby takovéto poznatky uplatňoval z moci úřední"
   >
   > "However, the French authorities explicitly deny that they have invoked
   > that defence and it is therefore not appropriate to examine it since it
   > does not fall to the Court to adduce such evidence of its own motion."
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.