Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Skypová výuka

Expand Messages
 • Libor
  Díky za odpovědi na moji otázku ohledně výuky po Skypu. Bohužel jsem si si vymazal maily, tak musím odpovídat takto. Pokud jde o jiné programy než je
  Message 1 of 4 , Jan 20, 2012
   D�ky za odpov�di na moji ot�zku ohledn� v�uky po Skypu.

   Bohu�el jsem si si vymazal maily, tak mus�m odpov�dat takto.
   Pokud jde o jin� programy ne� je Skype, m�l bych obavy z nutnosti
   pro�kolov�n� druh� strany i sebe. Nejlep�� mi p�ipadne Google talk, ale
   v�ichni nemaj� nebo se necht�j� nechat navrtat do ��tu na Google.
   Ale zase pr� ke Skypu jsou dopl�ky jako t�eba tabule, na ni� si ob� strany
   p��ou a pak se to d� ulo�it nebo vytisknout.
   Ka�dop�dn� d�k za osv�tu, vypad� to, �e jsem zase zaspal dobu :).

   Libor

   --
   dudnes.cz, maven.cz


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.