Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Czechlist] expresivni vyjadrovani

Expand Messages
 • Sarka Rubkova
  You are right, Gerrym in the second examlpe the author means Expressionism but some unknown reason he does not want to say it. sarka ... From: Gerald Turner
  Message 1 of 5 , Jan 10, 2012
  • 0 Attachment
   You are right, Gerrym in the second examlpe the author means Expressionism
   but some unknown reason he does not want to say it.

   sarka

   -------Original Message-------

   From: Gerald Turner
   Date: 9.1.2012 23:21:25
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Subject: Re: [Czechlist] expresivni vyjadrovani


   In the following context for instance: Novější odborná praxe (jde vesměs o
   odborné názvy!) si tu však vynutila změnu; pro odborné vyjadřování je totiž
   metaforické, a tedy poněkud expresívní vyjadřování vždy jistým způsobem na
   závadu. (From "Naše řeč").

   But I'm more interested in the art context such as here:

   Počátkem 40.let obrátil pozornost od portrétu a figury ke krajinomalbě s
   náměty rodného města a okolí. Řada jeho obrazů zachycuje šternberský hrad s
   kostelem z různých pohledů v sytých a studených barvách. V 50. letech
   sledoval principy francouzského impresionismu a přesouval svůj zájem od
   široce panoramatických výhledů na město k detailům městského zákoutí,
   uliček, sadů a zahrad. Od impresionistického přes *expresivní
   vyjadřování*dospěl počátkem 70. let k abstrakci. Jeho poslední obrazy
   jsou plné
   alegorií a mnohoznačné symboliky, uzavřenosti a pocitu osamocení. Otec
   malíře Petra Zlamala.

   I think the author is referring to "Expressionism" .

   Gerry

   (I hope there's no problem with diacritics.)

   On 9 January 2012 21:57, James Kirchner <czechlist@...> wrote:

   > **
   >
   >
   > Wouldn't that just be an expressive statement? Or a proclamation
   > expressing...? What's the context?
   >
   > Jamie
   >
   > On Jan 9, 2012, at 4:53 PM, Gerald Turner wrote:
   >
   > > I would welcome suggestions for how this might be translated into
   > English.
   > >
   > > Gerry
   > >
   > >
   > > --
   > > 7 Old Shoreham Road
   > > Brighton
   > > Sussex
   > > BN1 5DQ
   > > U.K.
   > >
   > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   > >
   > > To see a World in a Grain of Sand
   > > And a Heaven in a Wild Flower,
   > > Hold Infinity in the palm of your hand
   > > And Eternity in an hour.
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > > _______________________________________________
   > > Czechlist mailing list
   > > Czechlist@...
   > > http://www.czechlist.org/cgi-bin/mailman/listinfo/czechlist
   >
   > _______________________________________________
   > Czechlist mailing list
   > Czechlist@...
   > http://www.czechlist.org/cgi-bin/mailman/listinfo/czechlist
   >
   >

   --
   7 Old Shoreham Road
   Brighton
   Sussex
   BN1 5DQ
   U.K.

   Tel/fax: ++ 44 1273208484

   To see a World in a Grain of Sand
   And a Heaven in a Wild Flower,
   Hold Infinity in the palm of your hand
   And Eternity in an hour.

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.