Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] Re: TERMS: Bah, humbug

Expand Messages
 • Sarka Rubkova
  Z popisu těchto výrobků: Kroupy i krupky se vyrábí z kulatého ječmene. Ječná zrna se postupně obrušují tak, aby se špičky a slupka zrna
  Message 1 of 19 , Jan 2, 2012
   Z popisu těchto výrobků:
   Kroupy i krupky se vyrábí z kulatého ječmene. Ječná zrna se postupně
   obrušují tak, aby se špičky a slupka zrna odstranily a zůstalo jen holé
   jádro. Při dalším obrušování nabývá zrno kulatého tvaru a stává se z něj
   kroupa.
   Krupky jsou vyráběny odlišným způsobem. Vyčištěný ječmen se vyšrotuje na
   krupice, část z nich se semele na mouku (ječný výražek) a část krupic se
   vyčistí a tím vzniknou krupky. Ječná výražková mouka se používá na pečivo
   nebo do chleba, krupky se nejrůznějším způsobem upravují na chutné pokrmy.
   Krupky se dají normálně koupit v obchodech.

   š.

   -------Original Message-------

   From: gabra2002
   Date: 2.1.2012 14:50:04
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Subject: [Czechlist] Re: TERMS: Bah, humbug


   Zajimave, o terminu krupky jsem nevedela ani v cestine

   Bud jde o krajovou zalezitost - http://mlcen.sweb.cz/kroupy.html.
   Podle dane stranky jsou krupky pripravovane jinak nez kroupy - jsou
   pripravovane z krupic, tj. musi být jemnejsi nez kroupy, a jsou
   meziproduktem pri priprave mouky:
   V nìkterých krajích se vyrábìly také tzv. krupky.Jeèmen øádnì vyèištìný se
   vyšrotoval na krupice, èást nejlepších krupic se semlela na mouku (jeèný
   výražek) a èást krupic dobøe vyèištìných, se schytala jako krupky...

   Nebo jde o alternativni pojmenovani vice podrcenych krup, lamanych krup ci
   trhanych krup (lamanka, trhanka).

   Pearled barley can be purchased as regular, medium or fine, coz by mohlo
   odpovidat i rozdilne hrubosti krup:
   "Kroupy se èíslovaly takto:
   Perlièky 4/0 ;3/0; 2/0
   Støední kroupy 1;2;3;4
   Hrubé kroupy 5;6;7;8"

   Pot barley is the unrefined, whole grain.

   2.5.1 Jeèmen
   Jeèmen se zpracovává hlavnì na kroupy a v menší míøe na mouku. K výrobì krup
   se používá
   jeèmen jarní, který je oproti jeèmenu ozimému neobsahuje barevná zrna po
   oloupání.
   Dùležitým požadavkem je vysoký podíl zrn nad sítem 20,5 mm, jenž ovlivòuje
   výtìžnost
   krup. Výrobní postup založený na odstranìní pluch spoèívá ve vyèištìní, tj
   zbavení pøímìsí a
   neèistot i drobných zrn, pak následuje loupání na hrubém smirkovém kamení,
   dále broušení
   na vertikálních loupaèkách, kde se odstraòují zbytky pluch a nakonec luštìní
   na
   pomalubìžných loupaèkách. Vzniklé kroupy se pak tøídí na kroupy velké,
   støední, malé,
   menší èástice tvoøí tzv. lámanku a perlièky. Jejich velikost a množství je
   dána procentem
   propadu sítem o urèitém prùmìru kruhových ok. Pøi výrobì jeèné mouky se
   postupuje
   podobnì jako u žita, avšak pro velkou houževnatost zrna je mletí obtížné,
   pluchy èasto
   ucpávají otvory sít, proto s úspìchem by se uplatnily bezpluché jeèmeny.
   Mletí jeèmene má
   postupovat rychle, jinak mouka hnìdne a zhoršuje se její jakost. ¨

   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=48974;download_pdf=71015

   (2)

   --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Sarka Rubkova" <rubkova@...> wrote:
   >
   > How do deistiguish kroupy and krupky in English?
   >
   > sarka
   >
   > -------Original Message-------
   >
   > From: Gerald Turner
   > Date: 28.12.2011 13:35:35
   > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   >
   >
   > Mine gives "groats", but Ive ceased to be surprised at the translations
   > that I find in most Czech-English dictionaries. It's high time the Czech
   > state did something about supporting the country's language by funding the
   > compilation of an extensive Czech-English dictionary. This morning's
   > example: just one English translation of the Czech word "hranol" is given
   > by Fronek, namely "prism", ignoring the extremely common use of the word
   to
   > describe a length of timber/lumber, which could be translated as "squared
   > timber" or "baulk",or the fact that it is commonly used to describe
   cuboids.
   >
   > Gerry
   >
   > 2011/12/28 Sarka Rubkova <rubkova@...>
   >
   > > **
   > >
   > >
   > > I think that it was Lingea Lexicon.
   > >
   > > Sarka
   > >
   > > -------Original Message-------
   > >
   > > From: Gerald Turner
   > > Date: 26.12.2011 1:29:05
   > > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   > >
   > >
   > > Which dictionary did you use? Fronek gives "groats" or "pearl barley".
   In
   > > my experience Czech krupky are not as refined as "pearl barley".
   > >
   > > Gerry
   > >
   > > 2011/12/25 Sarka Rubkova <rubkova@...>
   > >
   > > > **
   > > >
   > > >
   > > > Hi Gerry,
   > > > that's quite possible, I was not sure about the English name of
   krupky"
   > > > and
   > > > I just looked it up in a dictionary.
   > > >
   > > > Sarka
   > > >
   > > > -------Original Message-------
   > > >
   > > > From: Gerald Turner
   > > > Date: 25.12.2011 16:39:36
   > > > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > > > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   > > >
   > > >
   > > > For černý kuba I tend to use what is known as "pot barley", which is
   > > > de-husked (not peeled), though "barley groats" would be even more
   > > > nutritious, with wild mushrooms and garlic + duck or goose fat. Re
   > > > barley see http://www.foodsubs.com/GrainBarley.html
   > > >
   > > > Gerry
   > > >
   > > > 2011/12/25 Sarka Rubkova <rubkova@...>:
   > > > > Odvarka is sweet sauce made from dried plums, sultanas and walnuts
   and
   > > it
   > > > is
   > > > > eaten with vanocka. It is very good was used to eat for breakfast.
   > > > Stedrovka
   > > > > is vanocka.
   > > > > Černý kuba is peeled barney with mashrooms and garlic (I know it
   from
   > > > > Krkonoše but it was also made in South Bohemia. I liked it.
   > > > > I miss houbovec in your list - also made for Christmas in
   Podkrkonoší
   > > > >
   > > > > sarka
   > > > > -------Original Message-------
   > > > >
   > > > > From: Melvyn
   > > > > Date: 24.12.2011 22:18:34
   > > > > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > > > > Subject: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   > > > >
   > > > >
   > > > > Oh very well then, season's greetings to all Czechlisters.
   > > > >
   > > > > http://www.youtube.com/watch?v=c0ss0fCaGio :-)
   > > > >
   > > > > Actually, I am currently translating a text on Czech Christmas
   > > culinary
   > > > > traditions (no, I have not left it a bit late - this is to be
   > > published
   > > > for
   > > > > next Christmas) and I was wondering if any Czechlisters are familiar
   > > > with
   > > > > any of these items of festive fare. Before I research these things
   in
   > > > detail
   > > > > I would just be interested to hear if anybody has actually come
   across
   > > > any
   > > > > of them at any time:
   > > > >
   > > > > muzika / odvarka (evidently some kind of sweet sauce), tomaskovy
   > > kompot,
   > > > > perinky, pecivalky, stedrovka, jahelnik, Cerny Kuba, pucalka and
   > > sladka
   > > > kase
   > > > > s medem.
   > > > >
   > > > > Any pleasant or not so pleasant memories?
   > > > >
   > > > > No hurry. :-)
   > > > >
   > > > > M.
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > ------------------------------------
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > Yahoo! Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > > --
   > > > 7 Old Shoreham Road
   > > > Brighton
   > > > Sussex
   > > > BN1 5DQ
   > > > U.K.
   > > >
   > > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   > > >
   > > > To see a World in a Grain of Sand
   > > > And a Heaven in a Wild Flower,
   > > > Hold Infinity in the palm of your hand
   > > > And Eternity in an hour.
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > > --
   > > 7 Old Shoreham Road
   > > Brighton
   > > Sussex
   > > BN1 5DQ
   > > U.K.
   > >
   > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   > >
   > > To see a World in a Grain of Sand
   > > And a Heaven in a Wild Flower,
   > > Hold Infinity in the palm of your hand
   > > And Eternity in an hour.
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   >
   > --
   > 7 Old Shoreham Road
   > Brighton
   > Sussex
   > BN1 5DQ
   > U.K.
   >
   > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   >
   > To see a World in a Grain of Sand
   > And a Heaven in a Wild Flower,
   > Hold Infinity in the palm of your hand
   > And Eternity in an hour.
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.