Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: TERMS: Bah, humbug

Expand Messages
 • gabra2002
  Zajimave, o terminu krupky jsem nevedela ani v cestine Bud jde o krajovou zalezitost - http://mlcen.sweb.cz/kroupy.html. Podle dane stranky jsou krupky
  Message 1 of 19 , Jan 2, 2012
   Zajimave, o terminu krupky jsem nevedela ani v cestine

   Bud jde o krajovou zalezitost - http://mlcen.sweb.cz/kroupy.html.
   Podle dane stranky jsou krupky pripravovane jinak nez kroupy - jsou pripravovane z krupic, tj. musi být jemnejsi nez kroupy, a jsou meziproduktem pri priprave mouky:
   V nìkterých krajích se vyrábìly také tzv. krupky.Jeèmen øádnì vyèištìný se vyšrotoval na krupice, èást nejlepších krupic se semlela na mouku (jeèný výražek) a èást krupic dobøe vyèištìných, se schytala jako krupky...

   Nebo jde o alternativni pojmenovani vice podrcenych krup, lamanych krup ci trhanych krup (lamanka, trhanka).

   Pearled barley can be purchased as regular, medium or fine, coz by mohlo odpovidat i rozdilne hrubosti krup:
   "Kroupy se èíslovaly takto:
   Perlièky 4/0 ;3/0; 2/0
   Støední kroupy 1;2;3;4
   Hrubé kroupy 5;6;7;8"   Pot barley is the unrefined, whole grain.


   2.5.1 Jeèmen
   Jeèmen se zpracovává hlavnì na kroupy a v menší míøe na mouku. K výrobì krup se používá
   jeèmen jarní, který je oproti jeèmenu ozimému neobsahuje barevná zrna po oloupání.
   Dùležitým požadavkem je vysoký podíl zrn nad sítem 20,5 mm, jenž ovlivòuje výtìžnost
   krup. Výrobní postup založený na odstranìní pluch spoèívá ve vyèištìní, tj zbavení pøímìsí a
   neèistot i drobných zrn, pak následuje loupání na hrubém smirkovém kamení, dále broušení
   na vertikálních loupaèkách, kde se odstraòují zbytky pluch a nakonec luštìní na
   pomalubìžných loupaèkách. Vzniklé kroupy se pak tøídí na kroupy velké, støední, malé,
   menší èástice tvoøí tzv. lámanku a perlièky. Jejich velikost a množství je dána procentem
   propadu sítem o urèitém prùmìru kruhových ok. Pøi výrobì jeèné mouky se postupuje
   podobnì jako u žita, avšak pro velkou houževnatost zrna je mletí obtížné, pluchy èasto
   ucpávají otvory sít, proto s úspìchem by se uplatnily bezpluché jeèmeny. Mletí jeèmene má
   postupovat rychle, jinak mouka hnìdne a zhoršuje se její jakost. ¨

   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=48974;download_pdf=71015


   (2)

   --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Sarka Rubkova" <rubkova@...> wrote:
   >
   > How do deistiguish kroupy and krupky in English?
   >
   > sarka
   >
   > -------Original Message-------
   >
   > From: Gerald Turner
   > Date: 28.12.2011 13:35:35
   > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   >
   >
   > Mine gives "groats", but Ive ceased to be surprised at the translations
   > that I find in most Czech-English dictionaries. It's high time the Czech
   > state did something about supporting the country's language by funding the
   > compilation of an extensive Czech-English dictionary. This morning's
   > example: just one English translation of the Czech word "hranol" is given
   > by Fronek, namely "prism", ignoring the extremely common use of the word to
   > describe a length of timber/lumber, which could be translated as "squared
   > timber" or "baulk",or the fact that it is commonly used to describe cuboids.
   >
   > Gerry
   >
   > 2011/12/28 Sarka Rubkova <rubkova@...>
   >
   > > **
   > >
   > >
   > > I think that it was Lingea Lexicon.
   > >
   > > Sarka
   > >
   > > -------Original Message-------
   > >
   > > From: Gerald Turner
   > > Date: 26.12.2011 1:29:05
   > > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   > >
   > >
   > > Which dictionary did you use? Fronek gives "groats" or "pearl barley". In
   > > my experience Czech krupky are not as refined as "pearl barley".
   > >
   > > Gerry
   > >
   > > 2011/12/25 Sarka Rubkova <rubkova@...>
   > >
   > > > **
   > > >
   > > >
   > > > Hi Gerry,
   > > > that's quite possible, I was not sure about the English name of "krupky"
   > > > and
   > > > I just looked it up in a dictionary.
   > > >
   > > > Sarka
   > > >
   > > > -------Original Message-------
   > > >
   > > > From: Gerald Turner
   > > > Date: 25.12.2011 16:39:36
   > > > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > > > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   > > >
   > > >
   > > > For černý kuba I tend to use what is known as "pot barley", which is
   > > > de-husked (not peeled), though "barley groats" would be even more
   > > > nutritious, with wild mushrooms and garlic + duck or goose fat. Re
   > > > barley see http://www.foodsubs.com/GrainBarley.html
   > > >
   > > > Gerry
   > > >
   > > > 2011/12/25 Sarka Rubkova <rubkova@...>:
   > > > > Odvarka is sweet sauce made from dried plums, sultanas and walnuts and
   > > it
   > > > is
   > > > > eaten with vanocka. It is very good was used to eat for breakfast.
   > > > Stedrovka
   > > > > is vanocka.
   > > > > Černý kuba is peeled barney with mashrooms and garlic (I know it from
   > > > > Krkonoše but it was also made in South Bohemia. I liked it.
   > > > > I miss houbovec in your list - also made for Christmas in Podkrkonoší
   > > > >
   > > > > sarka
   > > > > -------Original Message-------
   > > > >
   > > > > From: Melvyn
   > > > > Date: 24.12.2011 22:18:34
   > > > > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > > > > Subject: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
   > > > >
   > > > >
   > > > > Oh very well then, season's greetings to all Czechlisters.
   > > > >
   > > > > http://www.youtube.com/watch?v=c0ss0fCaGio :-)
   > > > >
   > > > > Actually, I am currently translating a text on Czech Christmas
   > > culinary
   > > > > traditions (no, I have not left it a bit late - this is to be
   > > published
   > > > for
   > > > > next Christmas) and I was wondering if any Czechlisters are familiar
   > > > with
   > > > > any of these items of festive fare. Before I research these things in
   > > > detail
   > > > > I would just be interested to hear if anybody has actually come across
   > > > any
   > > > > of them at any time:
   > > > >
   > > > > muzika / odvarka (evidently some kind of sweet sauce), tomaskovy
   > > kompot,
   > > > > perinky, pecivalky, stedrovka, jahelnik, Cerny Kuba, pucalka and
   > > sladka
   > > > kase
   > > > > s medem.
   > > > >
   > > > > Any pleasant or not so pleasant memories?
   > > > >
   > > > > No hurry. :-)
   > > > >
   > > > > M.
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > ------------------------------------
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > Yahoo! Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > > --
   > > > 7 Old Shoreham Road
   > > > Brighton
   > > > Sussex
   > > > BN1 5DQ
   > > > U.K.
   > > >
   > > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   > > >
   > > > To see a World in a Grain of Sand
   > > > And a Heaven in a Wild Flower,
   > > > Hold Infinity in the palm of your hand
   > > > And Eternity in an hour.
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > > --
   > > 7 Old Shoreham Road
   > > Brighton
   > > Sussex
   > > BN1 5DQ
   > > U.K.
   > >
   > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   > >
   > > To see a World in a Grain of Sand
   > > And a Heaven in a Wild Flower,
   > > Hold Infinity in the palm of your hand
   > > And Eternity in an hour.
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   >
   > --
   > 7 Old Shoreham Road
   > Brighton
   > Sussex
   > BN1 5DQ
   > U.K.
   >
   > Tel/fax: ++ 44 1273208484
   >
   > To see a World in a Grain of Sand
   > And a Heaven in a Wild Flower,
   > Hold Infinity in the palm of your hand
   > And Eternity in an hour.
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Sarka Rubkova
   Z popisu těchto výrobků: Kroupy i krupky se vyrábí z kulatého ječmene. Ječná zrna se postupně obrušují tak, aby se špičky a slupka zrna
   Message 2 of 19 , Jan 2, 2012
    Z popisu těchto výrobků:
    Kroupy i krupky se vyrábí z kulatého ječmene. Ječná zrna se postupně
    obrušují tak, aby se špičky a slupka zrna odstranily a zůstalo jen holé
    jádro. Při dalším obrušování nabývá zrno kulatého tvaru a stává se z něj
    kroupa.
    Krupky jsou vyráběny odlišným způsobem. Vyčištěný ječmen se vyšrotuje na
    krupice, část z nich se semele na mouku (ječný výražek) a část krupic se
    vyčistí a tím vzniknou krupky. Ječná výražková mouka se používá na pečivo
    nebo do chleba, krupky se nejrůznějším způsobem upravují na chutné pokrmy.
    Krupky se dají normálně koupit v obchodech.

    š.

    -------Original Message-------

    From: gabra2002
    Date: 2.1.2012 14:50:04
    To: Czechlist@yahoogroups.com
    Subject: [Czechlist] Re: TERMS: Bah, humbug


    Zajimave, o terminu krupky jsem nevedela ani v cestine

    Bud jde o krajovou zalezitost - http://mlcen.sweb.cz/kroupy.html.
    Podle dane stranky jsou krupky pripravovane jinak nez kroupy - jsou
    pripravovane z krupic, tj. musi být jemnejsi nez kroupy, a jsou
    meziproduktem pri priprave mouky:
    V nìkterých krajích se vyrábìly také tzv. krupky.Jeèmen øádnì vyèištìný se
    vyšrotoval na krupice, èást nejlepších krupic se semlela na mouku (jeèný
    výražek) a èást krupic dobøe vyèištìných, se schytala jako krupky...

    Nebo jde o alternativni pojmenovani vice podrcenych krup, lamanych krup ci
    trhanych krup (lamanka, trhanka).

    Pearled barley can be purchased as regular, medium or fine, coz by mohlo
    odpovidat i rozdilne hrubosti krup:
    "Kroupy se èíslovaly takto:
    Perlièky 4/0 ;3/0; 2/0
    Støední kroupy 1;2;3;4
    Hrubé kroupy 5;6;7;8"

    Pot barley is the unrefined, whole grain.

    2.5.1 Jeèmen
    Jeèmen se zpracovává hlavnì na kroupy a v menší míøe na mouku. K výrobì krup
    se používá
    jeèmen jarní, který je oproti jeèmenu ozimému neobsahuje barevná zrna po
    oloupání.
    Dùležitým požadavkem je vysoký podíl zrn nad sítem 20,5 mm, jenž ovlivòuje
    výtìžnost
    krup. Výrobní postup založený na odstranìní pluch spoèívá ve vyèištìní, tj
    zbavení pøímìsí a
    neèistot i drobných zrn, pak následuje loupání na hrubém smirkovém kamení,
    dále broušení
    na vertikálních loupaèkách, kde se odstraòují zbytky pluch a nakonec luštìní
    na
    pomalubìžných loupaèkách. Vzniklé kroupy se pak tøídí na kroupy velké,
    støední, malé,
    menší èástice tvoøí tzv. lámanku a perlièky. Jejich velikost a množství je
    dána procentem
    propadu sítem o urèitém prùmìru kruhových ok. Pøi výrobì jeèné mouky se
    postupuje
    podobnì jako u žita, avšak pro velkou houževnatost zrna je mletí obtížné,
    pluchy èasto
    ucpávají otvory sít, proto s úspìchem by se uplatnily bezpluché jeèmeny.
    Mletí jeèmene má
    postupovat rychle, jinak mouka hnìdne a zhoršuje se její jakost. ¨

    http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=48974;download_pdf=71015

    (2)

    --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Sarka Rubkova" <rubkova@...> wrote:
    >
    > How do deistiguish kroupy and krupky in English?
    >
    > sarka
    >
    > -------Original Message-------
    >
    > From: Gerald Turner
    > Date: 28.12.2011 13:35:35
    > To: Czechlist@yahoogroups.com
    > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
    >
    >
    > Mine gives "groats", but Ive ceased to be surprised at the translations
    > that I find in most Czech-English dictionaries. It's high time the Czech
    > state did something about supporting the country's language by funding the
    > compilation of an extensive Czech-English dictionary. This morning's
    > example: just one English translation of the Czech word "hranol" is given
    > by Fronek, namely "prism", ignoring the extremely common use of the word
    to
    > describe a length of timber/lumber, which could be translated as "squared
    > timber" or "baulk",or the fact that it is commonly used to describe
    cuboids.
    >
    > Gerry
    >
    > 2011/12/28 Sarka Rubkova <rubkova@...>
    >
    > > **
    > >
    > >
    > > I think that it was Lingea Lexicon.
    > >
    > > Sarka
    > >
    > > -------Original Message-------
    > >
    > > From: Gerald Turner
    > > Date: 26.12.2011 1:29:05
    > > To: Czechlist@yahoogroups.com
    > > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
    > >
    > >
    > > Which dictionary did you use? Fronek gives "groats" or "pearl barley".
    In
    > > my experience Czech krupky are not as refined as "pearl barley".
    > >
    > > Gerry
    > >
    > > 2011/12/25 Sarka Rubkova <rubkova@...>
    > >
    > > > **
    > > >
    > > >
    > > > Hi Gerry,
    > > > that's quite possible, I was not sure about the English name of
    krupky"
    > > > and
    > > > I just looked it up in a dictionary.
    > > >
    > > > Sarka
    > > >
    > > > -------Original Message-------
    > > >
    > > > From: Gerald Turner
    > > > Date: 25.12.2011 16:39:36
    > > > To: Czechlist@yahoogroups.com
    > > > Subject: Re: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
    > > >
    > > >
    > > > For černý kuba I tend to use what is known as "pot barley", which is
    > > > de-husked (not peeled), though "barley groats" would be even more
    > > > nutritious, with wild mushrooms and garlic + duck or goose fat. Re
    > > > barley see http://www.foodsubs.com/GrainBarley.html
    > > >
    > > > Gerry
    > > >
    > > > 2011/12/25 Sarka Rubkova <rubkova@...>:
    > > > > Odvarka is sweet sauce made from dried plums, sultanas and walnuts
    and
    > > it
    > > > is
    > > > > eaten with vanocka. It is very good was used to eat for breakfast.
    > > > Stedrovka
    > > > > is vanocka.
    > > > > Černý kuba is peeled barney with mashrooms and garlic (I know it
    from
    > > > > Krkonoše but it was also made in South Bohemia. I liked it.
    > > > > I miss houbovec in your list - also made for Christmas in
    Podkrkonoší
    > > > >
    > > > > sarka
    > > > > -------Original Message-------
    > > > >
    > > > > From: Melvyn
    > > > > Date: 24.12.2011 22:18:34
    > > > > To: Czechlist@yahoogroups.com
    > > > > Subject: [Czechlist] TERMS: Bah, humbug
    > > > >
    > > > >
    > > > > Oh very well then, season's greetings to all Czechlisters.
    > > > >
    > > > > http://www.youtube.com/watch?v=c0ss0fCaGio :-)
    > > > >
    > > > > Actually, I am currently translating a text on Czech Christmas
    > > culinary
    > > > > traditions (no, I have not left it a bit late - this is to be
    > > published
    > > > for
    > > > > next Christmas) and I was wondering if any Czechlisters are familiar
    > > > with
    > > > > any of these items of festive fare. Before I research these things
    in
    > > > detail
    > > > > I would just be interested to hear if anybody has actually come
    across
    > > > any
    > > > > of them at any time:
    > > > >
    > > > > muzika / odvarka (evidently some kind of sweet sauce), tomaskovy
    > > kompot,
    > > > > perinky, pecivalky, stedrovka, jahelnik, Cerny Kuba, pucalka and
    > > sladka
    > > > kase
    > > > > s medem.
    > > > >
    > > > > Any pleasant or not so pleasant memories?
    > > > >
    > > > > No hurry. :-)
    > > > >
    > > > > M.
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > ------------------------------------
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > Yahoo! Groups Links
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > > --
    > > > 7 Old Shoreham Road
    > > > Brighton
    > > > Sussex
    > > > BN1 5DQ
    > > > U.K.
    > > >
    > > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
    > > >
    > > > To see a World in a Grain of Sand
    > > > And a Heaven in a Wild Flower,
    > > > Hold Infinity in the palm of your hand
    > > > And Eternity in an hour.
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > > >
    > > >
    > >
    > > --
    > > 7 Old Shoreham Road
    > > Brighton
    > > Sussex
    > > BN1 5DQ
    > > U.K.
    > >
    > > Tel/fax: ++ 44 1273208484
    > >
    > > To see a World in a Grain of Sand
    > > And a Heaven in a Wild Flower,
    > > Hold Infinity in the palm of your hand
    > > And Eternity in an hour.
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > >
    >
    > --
    > 7 Old Shoreham Road
    > Brighton
    > Sussex
    > BN1 5DQ
    > U.K.
    >
    > Tel/fax: ++ 44 1273208484
    >
    > To see a World in a Grain of Sand
    > And a Heaven in a Wild Flower,
    > Hold Infinity in the palm of your hand
    > And Eternity in an hour.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.