Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Czechlist] TERM

Expand Messages
 • Karel Navrátil
  Charlie, thanks a lot. As the text refers to strong points, I think pøíjmy jsou pomìrnì stálé makes sense. Karel ... From: Czechlist@yahoogroups.com
  Message 1 of 289 , Jun 3, 2011
  • 0 Attachment
   Charlie, thanks a lot. As the text refers to strong points, I think "příjmy
   jsou poměrně stálé" makes sense.
   Karel

   -----Original Message-----
   From: Czechlist@yahoogroups.com [mailto:Czechlist@yahoogroups.com] On Behalf
   Of Charlie Stanford Translations
   Sent: Friday, June 03, 2011 9:29 AM
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Subject: Re: [Czechlist] TERM

   Impossible to be sure though. If you stick in an "a" - i.e. "the return is
   "a" little volatile" then it means completely the opposite - the returns are

   not very stable. If the text does not make sense in English though then it
   is tough to expect you to make it make sense in Czech

   ----- Original Message -----
   From: "Karel Navrátil" <knavratil@...>
   To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, June 03, 2011 9:21 AM
   Subject: [Czechlist] TERM


   Hi, I wonder how you would translate the following into Czech:   * Transit and national transport business can be properly forecasted
   and the return is little volatile   What I don´t understand is the second part of the sentence - " and the
   return is little volatile"   Thanks,   Karel   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------


   Yahoo! Groups Links

   ------------------------------------


   Yahoo! Groups Links
  • Karel Navrátil
   Dobrý den na skupině, překládám text poslední vůle z angličtiny. Zůstavitel určil správce pozůstalosti, kteří mají část pozůstalosti prodat a
   Message 289 of 289 , Nov 13, 2014
   • 0 Attachment

    Dobrý den na skupině,

     

    překládám text poslední vůle z angličtiny. Zůstavitel určil správce pozůstalosti, kteří mají část pozůstalosti prodat a uhradit veškeré dluhy a náklady, související s pohřbem a vypořádáním pozůstalosti. Následuje text:

     

    My trustees shall stand possessed of the balance of such moneys upon trust:

    (a)     As to  10 ,000.00  AUS for each of my niece.................., my nephew´s widow......................., my nephew .....................and my nephew............................

     

    Chápu to tak, že po vypořádání dluhů má zbývající část pozůstalosti připadnout jmenovaným správcům. Nejasný je výraz „as to“.

     

    Nejsem si zcela jist, zda každý z nich má dostat 10,000.00 AUS, nebo jestli těch 10,000.00 AUS bude rozděleno mezi neteř, vdově po neteři, synovci a dalšímu synovci.  

     

    Uvítám vaše názory.

     

    Děkuji,

    Karel

     

     

     

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.