Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: trvale odnimatelny zisk

Expand Messages
 • Kent
  Thanks Alena, that is just what I needed. Further googling gave me Current cost profit atributable to shareholders, which is what I ended up using.
  Message 1 of 4 , Oct 21, 2009
   Thanks Alena, that is just what I needed. Further googling gave me "Current cost profit atributable to shareholders," which is what I ended up using.

   --- In Czechlist@yahoogroups.com, Alena Rysková 2e <preklady@...> wrote:
   >
   > "Velikost prostredku, ktere je mozno rozdelit vlastníkum, aniz by byla dotcena podstata podniku, kdy v podniku bude zadrzen jen takovy rozsah zdroju, ktery je nutny pro udrzení podstaty - nebudou tvoreny zádne rezervy ze zisku a cely cisty vynos bude rozdelen, s vyjimkou pridelu nezbytneho k vytvorení rezervního fondu podle ustanovení obchodního zakoníku", viz napr. http://is.muni.cz/th/51782/esf_m/scan.txt
   > HTH
   > Alena
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Kent
   > To: Czechlist@yahoogroups.com
   > Sent: Wednesday, October 21, 2009 10:21 AM
   > Subject: [Czechlist] trvale odnimatelny zisk
   >
   >
   > Hi Czechlisters,
   >
   > I have been struggling with this phrase for a while, but to no avail. Does anyone here know what "trvale odnimatelny zisk" is? Here is the context:
   >
   > Metoda kapitalizovaných cistych vynosu vychazi ze stejneho principu jako metoda DCF, pricemz zde povazujeme za vynos trvale odnímatelny zisk, jehoz rozdelenim neni dotcena podstata podniku.
   >
   > It is a text about valuation methods. Thanks in advance!
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.