Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

advanced life support facilities

Expand Messages
 • Charlie Stanford
  Hi there, I am just hoping to check whether something has been translated correctly into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:
  Message 1 of 25 , Oct 1, 2009
   Hi there,
   I am just hoping to check whether something has been translated correctly into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:

   If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal product must be interrupted immediately and - if necessary - an intravenous treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required, ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal products necessary for treatment should be readily available.

   V p��pad� v�skytu hypersensitivn� reakce je nutn� okam�it� p�eru�it pod�v�n� l��iv�ho p��pravku a v p��pad� pot�eby zah�jit intraven�zn� l��bu. Vzhledem k tomu, �e v nal�hav�ch p��padech je neobytn� okam�it� z�sah, m�lo by b�t k dispozici ***vybaven� pro prvn� pomoc***, v�etn� p��slu�n�ch nezbytn�ch l��iv.

   Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support facilities" please...
   TIA
   Charlie

   --
   Jsem chr�n�n bezplatn�m SPAMfighter pro soukrom� u�ivatele.
   A� doposud m� u�et�il p��jmu 8264 spam-email�.
   Plat�c� u�ivatel� tuto zpr�vu ve sv�ch e-mailech nedostavaj�.
   St�hn�te si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Matej Klimes
   Not sure what the correct medical term is, but they re talking about stuff that keeps you alive in intensive care units etc., whereas the term used in Czech
   Message 2 of 25 , Oct 1, 2009
    Not sure what the correct medical term is, but they're talking about stuff
    that keeps you alive in intensive care units etc., whereas the term used in
    Czech just means "first aid equipment"

    The correct translation woulkd be something like "pokrocile
    vybaveni/pristroje na podporu zivotnich funkci"... - we have quite a few
    medical experts here and they'll be able to give you the correct
    professional usage term I'm sure

    M


    ----- Original Message -----
    From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
    To: <Czechlist@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
    Subject: [Czechlist] advanced life support facilities


    Hi there,
    I am just hoping to check whether something has been translated correctly
    into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:

    If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
    product must be interrupted immediately and - if necessary - an intravenous
    treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
    ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
    products necessary for treatment should be readily available.

    V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit podávání
    léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu. Vzhledem
    k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být k
    dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
    léčiv.

    Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
    facilities" please...
    TIA
    Charlie

    --
    Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
    Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
    Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
    Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


    [Non-text portions of this message have been removed]    ------------------------------------

    Translators' tricks of the trade:
    http://czeng.wetpaint.com/
    Yahoo! Groups Links
   • Jaroslav Hejzlar
    Hi, Charlie! What about something like moderni vybaveni pro podporu zakladnich zivotnich funkci ? HTH. Regards, Jarda ... From: Charlie Stanford
    Message 3 of 25 , Oct 1, 2009
     Hi, Charlie!
     What about something like "moderni vybaveni pro podporu zakladnich zivotnich
     funkci"? HTH.
     Regards,
     Jarda

     ----- Original Message -----
     From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
     To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
     Subject: [Czechlist] advanced life support facilities


     Hi there,
     I am just hoping to check whether something has been translated correctly
     into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:

     If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
     product must be interrupted immediately and - if necessary - an intravenous
     treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
     ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
     products necessary for treatment should be readily available.

     V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamľitě přeruąit podávání
     léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu. Vzhledem
     k tomu, ľe v naléhavých případech je neobytný okamľitý zásah, mělo by být k
     dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně přísluąných nezbytných
     léčiv.

     Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
     facilities" please...
     TIA
     Charlie

     --
     Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uľivatele.
     Aľ doposud mě uąetřil příjmu 8264 spam-emailů.
     Platící uľivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
     Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


     [Non-text portions of this message have been removed]     ------------------------------------

     Translators' tricks of the trade:
     http://czeng.wetpaint.com/
     Yahoo! Groups Links
    • Matej Klimes
     ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal terminology - amateur/lazy translation M ... From: Charlie Stanford
     Message 4 of 25 , Oct 1, 2009
      ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
      terminology - amateur/lazy translation

      M


      ----- Original Message -----
      From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
      To: <Czechlist@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
      Subject: [Czechlist] advanced life support facilities


      Hi there,
      I am just hoping to check whether something has been translated correctly
      into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:

      If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
      product must be interrupted immediately and - if necessary - an intravenous
      treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
      ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
      products necessary for treatment should be readily available.

      V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit podávání
      léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu. Vzhledem
      k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být k
      dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
      léčiv.

      Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
      facilities" please...
      TIA
      Charlie

      --
      Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
      Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
      Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
      Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


      [Non-text portions of this message have been removed]      ------------------------------------

      Translators' tricks of the trade:
      http://czeng.wetpaint.com/
      Yahoo! Groups Links
     • Charlie Stanford
      Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk about a reaction vial in the English Place the reaction vial in a suitable lead vial
      Message 5 of 25 , Oct 1, 2009
       Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
       about a reaction vial in the English
       Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
       thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.

       and this has been translated as a

       Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální tloušťka
       stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.

       I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one on
       the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do you
       go along with that?

       Thanks for any help.
       Charlie

       ----- Original Message -----
       From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
       To: <Czechlist@yahoogroups.com>
       Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
       Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


       > ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
       > terminology - amateur/lazy translation
       >
       > M
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
       > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
       > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
       > Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
       >
       >
       > Hi there,
       > I am just hoping to check whether something has been translated correctly
       > into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
       > follows:
       >
       > If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
       > product must be interrupted immediately and - if necessary - an
       > intravenous
       > treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
       > ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
       > products necessary for treatment should be readily available.
       >
       > V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
       > podávání
       > léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
       > Vzhledem
       > k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
       > k
       > dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
       > léčiv.
       >
       > Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
       > facilities" please...
       > TIA
       > Charlie
       >
       > --
       > Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
       > Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
       > Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
       > Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Translators' tricks of the trade:
       > http://czeng.wetpaint.com/
       >
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Translators' tricks of the trade:
       > http://czeng.wetpaint.com/
       >
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
      • Matej Klimes
       should be reakc^ni lahvicka, but perhaps there is a reaction kit in it so the translation is OK, hard to say without context.. are you editing the Czech
       Message 6 of 25 , Oct 1, 2009
        should be reakc^ni lahvicka, but perhaps there is a "reaction kit" in it so
        the translation is OK, hard to say without context.. are you editing the
        Czech version or what?

        M


        ----- Original Message -----
        From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
        To: <Czechlist@yahoogroups.com>
        Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
        Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


        Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
        about a reaction vial in the English
        Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
        thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.

        and this has been translated as a

        Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální tloušťka
        stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.

        I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one on
        the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do you
        go along with that?

        Thanks for any help.
        Charlie

        ----- Original Message -----
        From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
        To: <Czechlist@yahoogroups.com>
        Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
        Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


        > ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
        > terminology - amateur/lazy translation
        >
        > M
        >
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
        > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
        > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
        > Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
        >
        >
        > Hi there,
        > I am just hoping to check whether something has been translated correctly
        > into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
        > follows:
        >
        > If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
        > product must be interrupted immediately and - if necessary - an
        > intravenous
        > treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
        > ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
        > products necessary for treatment should be readily available.
        >
        > V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
        > podávání
        > léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
        > Vzhledem
        > k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
        > k
        > dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
        > léčiv.
        >
        > Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
        > facilities" please...
        > TIA
        > Charlie
        >
        > --
        > Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
        > Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
        > Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
        > Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        > Translators' tricks of the trade:
        > http://czeng.wetpaint.com/
        >
        >
        >
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        > Translators' tricks of the trade:
        > http://czeng.wetpaint.com/
        >
        >
        >
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >        ------------------------------------

        Translators' tricks of the trade:
        http://czeng.wetpaint.com/
        Yahoo! Groups Links
       • Matej Klimes
        translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention the fact that in a Czech document, there should be a metric reference provided.... if
        Message 7 of 25 , Oct 1, 2009
         translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention the
         fact that in a Czech document, there should be a metric reference
         provided.... if you're just checking whether the translation is OK you can
         probably stop right here, it's not, we've already seen two highly suspect
         examples..

         M


         ----- Original Message -----
         From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
         To: <Czechlist@yahoogroups.com>
         Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
         Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


         Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
         about a reaction vial in the English
         Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
         thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.

         and this has been translated as a

         Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální tloušťka
         stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.

         I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one on
         the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do you
         go along with that?

         Thanks for any help.
         Charlie

         ----- Original Message -----
         From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
         To: <Czechlist@yahoogroups.com>
         Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
         Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


         > ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
         > terminology - amateur/lazy translation
         >
         > M
         >
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
         > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
         > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
         > Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
         >
         >
         > Hi there,
         > I am just hoping to check whether something has been translated correctly
         > into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
         > follows:
         >
         > If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
         > product must be interrupted immediately and - if necessary - an
         > intravenous
         > treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
         > ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
         > products necessary for treatment should be readily available.
         >
         > V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
         > podávání
         > léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
         > Vzhledem
         > k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
         > k
         > dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
         > léčiv.
         >
         > Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
         > facilities" please...
         > TIA
         > Charlie
         >
         > --
         > Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
         > Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
         > Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
         > Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Translators' tricks of the trade:
         > http://czeng.wetpaint.com/
         >
         >
         >
         >
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Translators' tricks of the trade:
         > http://czeng.wetpaint.com/
         >
         >
         >
         >
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >         ------------------------------------

         Translators' tricks of the trade:
         http://czeng.wetpaint.com/
         Yahoo! Groups Links
        • Martin Janda
         Sorry guys, I beg to disagree. The translated text fits to the old-fashioned medical style which is widely used, and even though I would personally use a
         Message 8 of 25 , Oct 1, 2009
          Sorry guys, I beg to disagree. The translated text fits to the
          old-fashioned medical style which is widely used, and even though I
          would personally use a different wording, it's definitely not that bad
          or amateurish. So far, I was able to find just one typo, not many.

          As the life supporting stuff - I don't think there is any standard
          translation established. The guy had to be a bit creative here but true,
          'prvni pomoc' is a bit understatement. I would go with something like
          'komplexní vybavení k zajisteni podpory zivotnich funkci'. (I don't
          think 'advanced' means 'moderni' here - rather a lot of machinery,
          monitors, etc. instead of a single defibrillator.

          Now to lahvicka s kitem: It does not sound right, I would remove !s
          kitem' and make it 's reakcni smesi', or just !lahvicka' - but chances
          are that the guy has seen the real device, knows how it works and now he
          conveys the real message instead of clumsily translating word by word as
          we translators often do....

          HTH
          Martin
          Charlie Stanford napsal(a):
          > Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
          > about a reaction vial in the English
          > Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
          > thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
          >
          > and this has been translated as a
          >
          > Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální tloušťka
          > stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
          >
          > I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one on
          > the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do you
          > go along with that?
          >
          > Thanks for any help.
          > Charlie
          >
          > ----- Original Message -----
          > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
          > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
          > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
          > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
          >
          >
          >> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
          >> terminology - amateur/lazy translation
          >>
          >> M
          >>
          >>
          >> ----- Original Message -----
          >> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
          >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
          >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
          >> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
          >>
          >>
          >> Hi there,
          >> I am just hoping to check whether something has been translated correctly
          >> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
          >> follows:
          >>
          >> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
          >> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
          >> intravenous
          >> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
          >> ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
          >> products necessary for treatment should be readily available.
          >>
          >> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
          >> podávání
          >> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
          >> Vzhledem
          >> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
          >> k
          >> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
          >> léčiv.
          >>
          >> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
          >> facilities" please...
          >> TIA
          >> Charlie
          >>
          >> --
          >> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
          >> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
          >> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
          >> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
          >>
          >>
          >> [Non-text portions of this message have been removed]
          >>
          >>
          >>
          >> ------------------------------------
          >>
          >> Translators' tricks of the trade:
          >> http://czeng.wetpaint.com/
          >>
          >>
          >>
          >>
          >> Yahoo! Groups Links
          >>
          >>
          >>
          >>
          >>
          >>
          >> ------------------------------------
          >>
          >> Translators' tricks of the trade:
          >> http://czeng.wetpaint.com/
          >>
          >>
          >>
          >>
          >> Yahoo! Groups Links
          >>
          >>
          >>
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Translators' tricks of the trade:
          > http://czeng.wetpaint.com/
          >
          >
          >
          >
          > Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >
          >
         • Martin Janda
          You would be surprised how many idiots blindly copy imperial units into Czech texts.... admittedly, some clients require that. the other M
          Message 9 of 25 , Oct 1, 2009
           You would be surprised how many idiots blindly copy imperial units into
           Czech texts.... admittedly, some clients require that.

           the other M           Matej Klimes napsal(a):
           > translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention the
           > fact that in a Czech document, there should be a metric reference
           > provided.... if you're just checking whether the translation is OK you can
           > probably stop right here, it's not, we've already seen two highly suspect
           > examples..
           >
           > M
           >
           >
           > ----- Original Message -----
           > From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
           > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
           > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
           > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
           >
           >
           > Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
           > about a reaction vial in the English
           > Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
           > thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
           >
           > and this has been translated as a
           >
           > Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální tloušťka
           > stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
           >
           > I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one on
           > the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do you
           > go along with that?
           >
           > Thanks for any help.
           > Charlie
           >
           > ----- Original Message -----
           > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
           > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
           > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
           > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
           >
           >
           >> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
           >> terminology - amateur/lazy translation
           >>
           >> M
           >>
           >>
           >> ----- Original Message -----
           >> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
           >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
           >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
           >> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
           >>
           >>
           >> Hi there,
           >> I am just hoping to check whether something has been translated correctly
           >> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
           >> follows:
           >>
           >> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
           >> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
           >> intravenous
           >> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
           >> ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
           >> products necessary for treatment should be readily available.
           >>
           >> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
           >> podávání
           >> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
           >> Vzhledem
           >> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
           >> k
           >> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
           >> léčiv.
           >>
           >> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
           >> facilities" please...
           >> TIA
           >> Charlie
           >>
           >> --
           >> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
           >> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
           >> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
           >> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
           >>
           >>
           >> [Non-text portions of this message have been removed]
           >>
           >>
           >>
           >> ------------------------------------
           >>
           >> Translators' tricks of the trade:
           >> http://czeng.wetpaint.com/
           >>
           >>
           >>
           >>
           >> Yahoo! Groups Links
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >>
           >> ------------------------------------
           >>
           >> Translators' tricks of the trade:
           >> http://czeng.wetpaint.com/
           >>
           >>
           >>
           >>
           >> Yahoo! Groups Links
           >>
           >>
           >>
           >
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Translators' tricks of the trade:
           > http://czeng.wetpaint.com/
           >
           >
           >
           >
           > Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Translators' tricks of the trade:
           > http://czeng.wetpaint.com/
           >
           >
           >
           >
           > Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
           >
          • Matej Klimes
           Not sure about medical shorthand, but there surely is more than one typo/problem here: */V případě*/ výskytu hypersen*s*itivní reakce je nutné okamžitě
           Message 10 of 25 , Oct 1, 2009
            Not sure about medical shorthand, but there surely is more than one
            typo/problem here:

            */V případě*/ výskytu hypersen*s*itivní reakce je nutné okamžitě přerušit
            podávání léčivého přípravku a */v případě*/ potřeby zahájit intravenózní
            léčbu. Vzhledem k tomu, že v naléhavých */případech*/ je ****neobytný****
            (even if the typo is corrected, the word neodbytny is not correct here)
            okamžitý zásah, mělo by být k dispozici ***vybavení pro první pomoc***,
            včetně příslušných nezbytných léčiv.


            Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální tloušťka
            stěny *****118***** palc*e*) s přiléhavým olověným uzávěrem.


            I agree about the kit bit though - thye meaning is so far removed that it
            couldn't be mistranslation, it's either called that in Czech, or it's
            simpler and more logical to say it this way than directly translate - but
            we're only guessing..

            Ok it's not that bad, maybe lazy rather than amateurish, but both these
            things "get me going" quickly as they are totally unnecessary

            M            ----- Original Message -----
            From: "Martin Janda" <mjanda@...>
            To: <Czechlist@yahoogroups.com>
            Sent: Thursday, October 01, 2009 1:04 PM
            Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


            Sorry guys, I beg to disagree. The translated text fits to the
            old-fashioned medical style which is widely used, and even though I
            would personally use a different wording, it's definitely not that bad
            or amateurish. So far, I was able to find just one typo, not many.

            As the life supporting stuff - I don't think there is any standard
            translation established. The guy had to be a bit creative here but true,
            'prvni pomoc' is a bit understatement. I would go with something like
            'komplexní vybavení k zajisteni podpory zivotnich funkci'. (I don't
            think 'advanced' means 'moderni' here - rather a lot of machinery,
            monitors, etc. instead of a single defibrillator.

            Now to lahvicka s kitem: It does not sound right, I would remove !s
            kitem' and make it 's reakcni smesi', or just !lahvicka' - but chances
            are that the guy has seen the real device, knows how it works and now he
            conveys the real message instead of clumsily translating word by word as
            we translators often do....

            HTH
            Martin
            Charlie Stanford napsal(a):
            > Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
            > about a reaction vial in the English
            > Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
            > thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
            >
            > and this has been translated as a
            >
            > Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
            > tloušťka
            > stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
            >
            > I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one
            > on
            > the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
            > you
            > go along with that?
            >
            > Thanks for any help.
            > Charlie
            >
            > ----- Original Message -----
            > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
            > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
            > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
            > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
            >
            >
            >> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
            >> terminology - amateur/lazy translation
            >>
            >> M
            >>
            >>
            >> ----- Original Message -----
            >> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
            >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
            >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
            >> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
            >>
            >>
            >> Hi there,
            >> I am just hoping to check whether something has been translated correctly
            >> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
            >> follows:
            >>
            >> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
            >> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
            >> intravenous
            >> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
            >> required,
            >> ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
            >> products necessary for treatment should be readily available.
            >>
            >> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
            >> podávání
            >> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
            >> Vzhledem
            >> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
            >> k
            >> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
            >> léčiv.
            >>
            >> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
            >> facilities" please...
            >> TIA
            >> Charlie
            >>
            >> --
            >> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
            >> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
            >> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
            >> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
            >>
            >>
            >> [Non-text portions of this message have been removed]
            >>
            >>
            >>
            >> ------------------------------------
            >>
            >> Translators' tricks of the trade:
            >> http://czeng.wetpaint.com/
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> Yahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> ------------------------------------
            >>
            >> Translators' tricks of the trade:
            >> http://czeng.wetpaint.com/
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> Yahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Translators' tricks of the trade:
            > http://czeng.wetpaint.com/
            >
            >
            >
            >
            > Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
            >


            ------------------------------------

            Translators' tricks of the trade:
            http://czeng.wetpaint.com/
            Yahoo! Groups Links
           • Charlie Stanford
            Sorry the 118 palce should have read 1/8 palce (I OCRed the text and haven t corrected it all). I think you are right Matej that it is a bit weird to talk
            Message 11 of 25 , Oct 1, 2009
             Sorry the 118 palce should have read 1/8 palce (I OCRed the text and haven't
             corrected it all). I think you are right Matej that it is a bit weird to
             talk about palce in an SPC.... Does the Lahvička s kitem mean a "vial
             supplied with the kit"? I just don't understand exactly what is meant by it?
             I have found reakční nádobka elsewhere on the Internet for reaction vial -
             don't know why he/she did not use that. I presume I am doing a
             backtranslation though the agency have not confirmed that - so do not want
             to polish it up too much and am using footnotes to point out things that
             seem wrong.

             ----- Original Message -----
             From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
             To: <Czechlist@yahoogroups.com>
             Sent: Thursday, October 01, 2009 12:59 PM
             Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


             > translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention
             > the
             > fact that in a Czech document, there should be a metric reference
             > provided.... if you're just checking whether the translation is OK you can
             > probably stop right here, it's not, we've already seen two highly suspect
             > examples..
             >
             > M
             >
             >
             > ----- Original Message -----
             > From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
             > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
             > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
             > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
             >
             >
             > Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
             > about a reaction vial in the English
             > Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
             > thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
             >
             > and this has been translated as a
             >
             > Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
             > tloušťka
             > stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
             >
             > I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one
             > on
             > the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
             > you
             > go along with that?
             >
             > Thanks for any help.
             > Charlie
             >
             > ----- Original Message -----
             > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
             > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
             > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
             > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
             >
             >
             >> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
             >> terminology - amateur/lazy translation
             >>
             >> M
             >>
             >>
             >> ----- Original Message -----
             >> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
             >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
             >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
             >> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
             >>
             >>
             >> Hi there,
             >> I am just hoping to check whether something has been translated correctly
             >> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
             >> follows:
             >>
             >> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
             >> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
             >> intravenous
             >> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
             >> required,
             >> ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
             >> products necessary for treatment should be readily available.
             >>
             >> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
             >> podávání
             >> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
             >> Vzhledem
             >> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
             >> k
             >> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
             >> léčiv.
             >>
             >> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
             >> facilities" please...
             >> TIA
             >> Charlie
             >>
             >> --
             >> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
             >> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
             >> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
             >> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
             >>
             >>
             >> [Non-text portions of this message have been removed]
             >>
             >>
             >>
             >> ------------------------------------
             >>
             >> Translators' tricks of the trade:
             >> http://czeng.wetpaint.com/
             >>
             >>
             >>
             >>
             >> Yahoo! Groups Links
             >>
             >>
             >>
             >>
             >>
             >>
             >> ------------------------------------
             >>
             >> Translators' tricks of the trade:
             >> http://czeng.wetpaint.com/
             >>
             >>
             >>
             >>
             >> Yahoo! Groups Links
             >>
             >>
             >>
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Translators' tricks of the trade:
             > http://czeng.wetpaint.com/
             >
             >
             >
             >
             > Yahoo! Groups Links
             >
             >
             >
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Translators' tricks of the trade:
             > http://czeng.wetpaint.com/
             >
             >
             >
             >
             > Yahoo! Groups Links
             >
             >
             >
            • Martin Janda
             Lahvicka s kitem probably means a vial with a kit (reaction) mixture. I would never use nadobka for vial. In most contexts, lahvicka is correct. M.
             Message 12 of 25 , Oct 1, 2009
              Lahvicka s kitem probably means a vial with a kit (reaction) mixture.
              I would never use nadobka for vial. In most contexts, lahvicka is correct.

              M.              Charlie Stanford napsal(a):
              > Sorry the 118 palce should have read 1/8 palce (I OCRed the text and haven't
              > corrected it all). I think you are right Matej that it is a bit weird to
              > talk about palce in an SPC.... Does the Lahvička s kitem mean a "vial
              > supplied with the kit"? I just don't understand exactly what is meant by it?
              > I have found reakční nádobka elsewhere on the Internet for reaction vial -
              > don't know why he/she did not use that. I presume I am doing a
              > backtranslation though the agency have not confirmed that - so do not want
              > to polish it up too much and am using footnotes to point out things that
              > seem wrong.
              >
              > ----- Original Message -----
              > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
              > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
              > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:59 PM
              > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
              >
              >
              >> translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention
              >> the
              >> fact that in a Czech document, there should be a metric reference
              >> provided.... if you're just checking whether the translation is OK you can
              >> probably stop right here, it's not, we've already seen two highly suspect
              >> examples..
              >>
              >> M
              >>
              >>
              >> ----- Original Message -----
              >> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
              >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
              >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
              >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
              >>
              >>
              >> Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
              >> about a reaction vial in the English
              >> Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
              >> thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
              >>
              >> and this has been translated as a
              >>
              >> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
              >> tloušťka
              >> stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
              >>
              >> I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one
              >> on
              >> the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
              >> you
              >> go along with that?
              >>
              >> Thanks for any help.
              >> Charlie
              >>
              >> ----- Original Message -----
              >> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
              >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
              >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
              >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
              >>
              >>
              >>> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
              >>> terminology - amateur/lazy translation
              >>>
              >>> M
              >>>
              >>>
              >>> ----- Original Message -----
              >>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
              >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
              >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
              >>> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
              >>>
              >>>
              >>> Hi there,
              >>> I am just hoping to check whether something has been translated correctly
              >>> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
              >>> follows:
              >>>
              >>> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
              >>> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
              >>> intravenous
              >>> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
              >>> required,
              >>> ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
              >>> products necessary for treatment should be readily available.
              >>>
              >>> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
              >>> podávání
              >>> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
              >>> Vzhledem
              >>> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
              >>> k
              >>> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
              >>> léčiv.
              >>>
              >>> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
              >>> facilities" please...
              >>> TIA
              >>> Charlie
              >>>
              >>> --
              >>> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
              >>> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
              >>> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
              >>> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
              >>>
              >>>
              >>> [Non-text portions of this message have been removed]
              >>>
              >>>
              >>>
              >>> ------------------------------------
              >>>
              >>> Translators' tricks of the trade:
              >>> http://czeng.wetpaint.com/
              >>>
              >>>
              >>>
              >>>
              >>> Yahoo! Groups Links
              >>>
              >>>
              >>>
              >>>
              >>>
              >>>
              >>> ------------------------------------
              >>>
              >>> Translators' tricks of the trade:
              >>> http://czeng.wetpaint.com/
              >>>
              >>>
              >>>
              >>>
              >>> Yahoo! Groups Links
              >>>
              >>>
              >>>
              >>
              >>
              >> ------------------------------------
              >>
              >> Translators' tricks of the trade:
              >> http://czeng.wetpaint.com/
              >>
              >>
              >>
              >>
              >> Yahoo! Groups Links
              >>
              >>
              >>
              >>
              >>
              >>
              >> ------------------------------------
              >>
              >> Translators' tricks of the trade:
              >> http://czeng.wetpaint.com/
              >>
              >>
              >>
              >>
              >> Yahoo! Groups Links
              >>
              >>
              >>
              >
              >
              >
              > ------------------------------------
              >
              > Translators' tricks of the trade:
              > http://czeng.wetpaint.com/
              >
              >
              >
              >
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              >
             • Matej Klimes
              no, that would be lahvicka Z kitU (from the kit..) it means vial with the kit (presumably inside or tacked onto it..) M ... From: Charlie Stanford
              Message 13 of 25 , Oct 1, 2009
               no, that would be lahvicka Z kitU (from the kit..)

               it means vial with the kit (presumably inside or tacked onto it..)

               M


               ----- Original Message -----
               From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
               To: <Czechlist@yahoogroups.com>
               Sent: Thursday, October 01, 2009 1:21 PM
               Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


               Sorry the 118 palce should have read 1/8 palce (I OCRed the text and haven't
               corrected it all). I think you are right Matej that it is a bit weird to
               talk about palce in an SPC.... Does the Lahvička s kitem mean a "vial
               supplied with the kit"? I just don't understand exactly what is meant by it?
               I have found reakční nádobka elsewhere on the Internet for reaction vial -
               don't know why he/she did not use that. I presume I am doing a
               backtranslation though the agency have not confirmed that - so do not want
               to polish it up too much and am using footnotes to point out things that
               seem wrong.

               ----- Original Message -----
               From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
               To: <Czechlist@yahoogroups.com>
               Sent: Thursday, October 01, 2009 12:59 PM
               Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


               > translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention
               > the
               > fact that in a Czech document, there should be a metric reference
               > provided.... if you're just checking whether the translation is OK you can
               > probably stop right here, it's not, we've already seen two highly suspect
               > examples..
               >
               > M
               >
               >
               > ----- Original Message -----
               > From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
               > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
               > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
               > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
               >
               >
               > Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
               > about a reaction vial in the English
               > Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
               > thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
               >
               > and this has been translated as a
               >
               > Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
               > tloušťka
               > stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
               >
               > I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one
               > on
               > the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
               > you
               > go along with that?
               >
               > Thanks for any help.
               > Charlie
               >
               > ----- Original Message -----
               > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
               > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
               > Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
               > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
               >
               >
               >> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
               >> terminology - amateur/lazy translation
               >>
               >> M
               >>
               >>
               >> ----- Original Message -----
               >> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
               >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
               >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
               >> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
               >>
               >>
               >> Hi there,
               >> I am just hoping to check whether something has been translated correctly
               >> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
               >> follows:
               >>
               >> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
               >> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
               >> intravenous
               >> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
               >> required,
               >> ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
               >> products necessary for treatment should be readily available.
               >>
               >> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
               >> podávání
               >> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
               >> Vzhledem
               >> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by být
               >> k
               >> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
               >> léčiv.
               >>
               >> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
               >> facilities" please...
               >> TIA
               >> Charlie
               >>
               >> --
               >> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
               >> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
               >> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
               >> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
               >>
               >>
               >> [Non-text portions of this message have been removed]
               >>
               >>
               >>
               >> ------------------------------------
               >>
               >> Translators' tricks of the trade:
               >> http://czeng.wetpaint.com/
               >>
               >>
               >>
               >>
               >> Yahoo! Groups Links
               >>
               >>
               >>
               >>
               >>
               >>
               >> ------------------------------------
               >>
               >> Translators' tricks of the trade:
               >> http://czeng.wetpaint.com/
               >>
               >>
               >>
               >>
               >> Yahoo! Groups Links
               >>
               >>
               >>
               >
               >
               >
               > ------------------------------------
               >
               > Translators' tricks of the trade:
               > http://czeng.wetpaint.com/
               >
               >
               >
               >
               > Yahoo! Groups Links
               >
               >
               >
               >
               >
               >
               > ------------------------------------
               >
               > Translators' tricks of the trade:
               > http://czeng.wetpaint.com/
               >
               >
               >
               >
               > Yahoo! Groups Links
               >
               >
               >               ------------------------------------

               Translators' tricks of the trade:
               http://czeng.wetpaint.com/
               Yahoo! Groups Links
              • Petr
               Ja bych asi taky nechal 1/8 palce jak to je. Mimochodem napadlo by nekoho z vas prevadet ctvrpalcovou nebo pulpalcovou trubku na metricke jednotky? Petr A.
               Message 14 of 25 , Oct 1, 2009
                Ja bych asi taky nechal 1/8 palce jak to je. Mimochodem napadlo by nekoho z vas prevadet ctvrpalcovou nebo pulpalcovou trubku na metricke jednotky?
                Petr A.
                --- In Czechlist@yahoogroups.com, Martin Janda <mjanda@...> wrote:
                >
                > You would be surprised how many idiots blindly copy imperial units into
                > Czech texts.... admittedly, some clients require that.
                >
                > the other M
               • Jan Culka
                By the way, my pharmaceutical customers always insisted on lahvicka, although ampulka is often used too. Honza ... From: Martin Janda
                Message 15 of 25 , Oct 1, 2009
                 By the way, my pharmaceutical customers always insisted on lahvicka,
                 although ampulka is often used too.
                 Honza


                 ----- Original Message -----
                 From: "Martin Janda" <mjanda@...>
                 To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                 Sent: Thursday, October 01, 2009 1:28 PM
                 Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


                 > Lahvicka s kitem probably means a vial with a kit (reaction) mixture.
                 > I would never use nadobka for vial. In most contexts, lahvicka is correct.
                 >
                 > M.
                 >
                 >
                 >
                 > Charlie Stanford napsal(a):
                 >> Sorry the 118 palce should have read 1/8 palce (I OCRed the text and
                 >> haven't
                 >> corrected it all). I think you are right Matej that it is a bit weird to
                 >> talk about palce in an SPC.... Does the Lahvička s kitem mean a "vial
                 >> supplied with the kit"? I just don't understand exactly what is meant by
                 >> it?
                 >> I have found reakční nádobka elsewhere on the Internet for reaction
                 >> vial -
                 >> don't know why he/she did not use that. I presume I am doing a
                 >> backtranslation though the agency have not confirmed that - so do not
                 >> want
                 >> to polish it up too much and am using footnotes to point out things that
                 >> seem wrong.
                 >>
                 >> ----- Original Message -----
                 >> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                 >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                 >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:59 PM
                 >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                 >>
                 >>
                 >>> translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention
                 >>> the
                 >>> fact that in a Czech document, there should be a metric reference
                 >>> provided.... if you're just checking whether the translation is OK you
                 >>> can
                 >>> probably stop right here, it's not, we've already seen two highly
                 >>> suspect
                 >>> examples..
                 >>>
                 >>> M
                 >>>
                 >>>
                 >>> ----- Original Message -----
                 >>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                 >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                 >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
                 >>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                 >>>
                 >>>
                 >>> Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
                 >>> about a reaction vial in the English
                 >>> Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
                 >>> thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
                 >>>
                 >>> and this has been translated as a
                 >>>
                 >>> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                 >>> tloušťka
                 >>> stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                 >>>
                 >>> I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to
                 >>> one
                 >>> on
                 >>> the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
                 >>> you
                 >>> go along with that?
                 >>>
                 >>> Thanks for any help.
                 >>> Charlie
                 >>>
                 >>> ----- Original Message -----
                 >>> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                 >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                 >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
                 >>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                 >>>
                 >>>
                 >>>> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
                 >>>> terminology - amateur/lazy translation
                 >>>>
                 >>>> M
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> ----- Original Message -----
                 >>>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                 >>>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                 >>>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
                 >>>> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> Hi there,
                 >>>> I am just hoping to check whether something has been translated
                 >>>> correctly
                 >>>> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
                 >>>> follows:
                 >>>>
                 >>>> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the
                 >>>> medicinal
                 >>>> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
                 >>>> intravenous
                 >>>> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
                 >>>> required,
                 >>>> ***advanced life support facilities*** including the respective
                 >>>> medicinal
                 >>>> products necessary for treatment should be readily available.
                 >>>>
                 >>>> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                 >>>> podávání
                 >>>> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
                 >>>> Vzhledem
                 >>>> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by
                 >>>> být
                 >>>> k
                 >>>> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
                 >>>> léčiv.
                 >>>>
                 >>>> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
                 >>>> facilities" please...
                 >>>> TIA
                 >>>> Charlie
                 >>>>
                 >>>> --
                 >>>> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
                 >>>> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
                 >>>> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
                 >>>> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> ------------------------------------
                 >>>>
                 >>>> Translators' tricks of the trade:
                 >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> Yahoo! Groups Links
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> ------------------------------------
                 >>>>
                 >>>> Translators' tricks of the trade:
                 >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>> Yahoo! Groups Links
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>>
                 >>>
                 >>>
                 >>> ------------------------------------
                 >>>
                 >>> Translators' tricks of the trade:
                 >>> http://czeng.wetpaint.com/
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>> Yahoo! Groups Links
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>> ------------------------------------
                 >>>
                 >>> Translators' tricks of the trade:
                 >>> http://czeng.wetpaint.com/
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>> Yahoo! Groups Links
                 >>>
                 >>>
                 >>>
                 >>
                 >>
                 >>
                 >> ------------------------------------
                 >>
                 >> Translators' tricks of the trade:
                 >> http://czeng.wetpaint.com/
                 >>
                 >>
                 >>
                 >>
                 >> Yahoo! Groups Links
                 >>
                 >>
                 >>
                 >>
                 >>
                 >
                 >
                 > ------------------------------------
                 >
                 > Translators' tricks of the trade:
                 > http://czeng.wetpaint.com/
                 >
                 >
                 >
                 >
                 > Yahoo! Groups Links
                 >
                 >
                 >
                 >
                • Martin Janda
                 Urcite bych nechal trubku a zavity, a podle situace nechavam jehly a katetry. Ale nemyslim si, ze by palce mely nejaky smysl u tloustky oloveneho stineni.
                 Message 16 of 25 , Oct 1, 2009
                  Urcite bych nechal trubku a zavity, a podle situace nechavam jehly a
                  katetry. Ale nemyslim si, ze by palce mely nejaky smysl u tloustky
                  oloveneho stineni. Proto jsem taky rikal "blindly" - co z je presne to,
                  co spousta lidi dela.

                  M.

                  Petr napsal(a):
                  >
                  >
                  > Ja bych asi taky nechal 1/8 palce jak to je. Mimochodem napadlo by
                  > nekoho z vas prevadet ctvrpalcovou nebo pulpalcovou trubku na metricke
                  > jednotky?
                  > Petr A.
                  > --- In Czechlist@yahoogroups.com <mailto:Czechlist%40yahoogroups.com>,
                  > Martin Janda <mjanda@...> wrote:
                  > >
                  > > You would be surprised how many idiots blindly copy imperial units into
                  > > Czech texts.... admittedly, some clients require that.
                  > >
                  > > the other M
                  >
                  >
                 • Charlie Stanford
                  Thanks to all of you for that input. No, I am not editing the Czech - I wouldn t dare! It is just that the Czech is clearly a translation from English (a UK
                  Message 17 of 25 , Oct 1, 2009
                   Thanks to all of you for that input. No, I am not editing the Czech - I
                   wouldn't dare! It is just that the Czech is clearly a translation from
                   English (a UK product) and I have the English in front of me, so I assume
                   that they just want it as a backtranslation to check that the Czech is
                   accurate.

                   I was checking for the Czech term for reaction vial and there seemed to be
                   very little mention on the Internet of reakcni lahvicky - just 3 hits. Found
                   reakcni nadobky used to refer to reaction vials in
                   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0273:CS:NOT
                   but perhaps trying to check the right term to use on the basis of an EU
                   translation is a bit daft.


                   ----- Original Message -----
                   From: "Martin Janda" <mjanda@...>
                   To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                   Sent: Thursday, October 01, 2009 1:28 PM
                   Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


                   > Lahvicka s kitem probably means a vial with a kit (reaction) mixture.
                   > I would never use nadobka for vial. In most contexts, lahvicka is correct.
                   >
                   > M.
                   >
                   >
                   >
                   > Charlie Stanford napsal(a):
                   >> Sorry the 118 palce should have read 1/8 palce (I OCRed the text and
                   >> haven't
                   >> corrected it all). I think you are right Matej that it is a bit weird to
                   >> talk about palce in an SPC.... Does the Lahvička s kitem mean a "vial
                   >> supplied with the kit"? I just don't understand exactly what is meant by
                   >> it?
                   >> I have found reakční nádobka elsewhere on the Internet for reaction
                   >> vial -
                   >> don't know why he/she did not use that. I presume I am doing a
                   >> backtranslation though the agency have not confirmed that - so do not
                   >> want
                   >> to polish it up too much and am using footnotes to point out things that
                   >> seem wrong.
                   >>
                   >> ----- Original Message -----
                   >> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                   >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                   >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:59 PM
                   >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                   >>
                   >>
                   >>> translating 1/8 inch as 118 palce is also highly suspect, not to mention
                   >>> the
                   >>> fact that in a Czech document, there should be a metric reference
                   >>> provided.... if you're just checking whether the translation is OK you
                   >>> can
                   >>> probably stop right here, it's not, we've already seen two highly
                   >>> suspect
                   >>> examples..
                   >>>
                   >>> M
                   >>>
                   >>>
                   >>> ----- Original Message -----
                   >>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                   >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                   >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:48 PM
                   >>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                   >>>
                   >>>
                   >>> Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
                   >>> about a reaction vial in the English
                   >>> Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
                   >>> thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
                   >>>
                   >>> and this has been translated as a
                   >>>
                   >>> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                   >>> tloušťka
                   >>> stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                   >>>
                   >>> I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to
                   >>> one
                   >>> on
                   >>> the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
                   >>> you
                   >>> go along with that?
                   >>>
                   >>> Thanks for any help.
                   >>> Charlie
                   >>>
                   >>> ----- Original Message -----
                   >>> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                   >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                   >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
                   >>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                   >>>
                   >>>
                   >>>> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
                   >>>> terminology - amateur/lazy translation
                   >>>>
                   >>>> M
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> ----- Original Message -----
                   >>>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                   >>>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                   >>>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
                   >>>> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> Hi there,
                   >>>> I am just hoping to check whether something has been translated
                   >>>> correctly
                   >>>> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
                   >>>> follows:
                   >>>>
                   >>>> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the
                   >>>> medicinal
                   >>>> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
                   >>>> intravenous
                   >>>> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
                   >>>> required,
                   >>>> ***advanced life support facilities*** including the respective
                   >>>> medicinal
                   >>>> products necessary for treatment should be readily available.
                   >>>>
                   >>>> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                   >>>> podávání
                   >>>> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
                   >>>> Vzhledem
                   >>>> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by
                   >>>> být
                   >>>> k
                   >>>> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
                   >>>> léčiv.
                   >>>>
                   >>>> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
                   >>>> facilities" please...
                   >>>> TIA
                   >>>> Charlie
                   >>>>
                   >>>> --
                   >>>> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
                   >>>> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
                   >>>> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
                   >>>> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> ------------------------------------
                   >>>>
                   >>>> Translators' tricks of the trade:
                   >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> Yahoo! Groups Links
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> ------------------------------------
                   >>>>
                   >>>> Translators' tricks of the trade:
                   >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> Yahoo! Groups Links
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>
                   >>>
                   >>> ------------------------------------
                   >>>
                   >>> Translators' tricks of the trade:
                   >>> http://czeng.wetpaint.com/
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>> Yahoo! Groups Links
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>> ------------------------------------
                   >>>
                   >>> Translators' tricks of the trade:
                   >>> http://czeng.wetpaint.com/
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>> Yahoo! Groups Links
                   >>>
                   >>>
                   >>>
                   >>
                   >>
                   >>
                   >> ------------------------------------
                   >>
                   >> Translators' tricks of the trade:
                   >> http://czeng.wetpaint.com/
                   >>
                   >>
                   >>
                   >>
                   >> Yahoo! Groups Links
                   >>
                   >>
                   >>
                   >>
                   >>
                   >
                   >
                   > ------------------------------------
                   >
                   > Translators' tricks of the trade:
                   > http://czeng.wetpaint.com/
                   >
                   >
                   >
                   >
                   > Yahoo! Groups Links
                   >
                   >
                   >
                  • Charlie Stanford
                   Oops - the neobytny is my fault... It actually says nezbytny - again I OCRed it and spell-checked but it did not pick up certain things. Sorry translator....
                   Message 18 of 25 , Oct 1, 2009
                    Oops - the neobytny is my fault... It actually says nezbytny - again I OCRed
                    it and spell-checked but it did not pick up certain things. Sorry
                    translator....


                    ----- Original Message -----
                    From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                    To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                    Sent: Thursday, October 01, 2009 1:18 PM
                    Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


                    > Not sure about medical shorthand, but there surely is more than one
                    > typo/problem here:
                    >
                    > */V případě*/ výskytu hypersen*s*itivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                    > podávání léčivého přípravku a */v případě*/ potřeby zahájit intravenózní
                    > léčbu. Vzhledem k tomu, že v naléhavých */případech*/ je ****neobytný****
                    > (even if the typo is corrected, the word neodbytny is not correct here)
                    > okamžitý zásah, mělo by být k dispozici ***vybavení pro první pomoc***,
                    > včetně příslušných nezbytných léčiv.
                    >
                    >
                    > Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                    > tloušťka
                    > stěny *****118***** palc*e*) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                    >
                    >
                    > I agree about the kit bit though - thye meaning is so far removed that it
                    > couldn't be mistranslation, it's either called that in Czech, or it's
                    > simpler and more logical to say it this way than directly translate - but
                    > we're only guessing..
                    >
                    > Ok it's not that bad, maybe lazy rather than amateurish, but both these
                    > things "get me going" quickly as they are totally unnecessary
                    >
                    > M
                    >
                    >
                    >
                    > ----- Original Message -----
                    > From: "Martin Janda" <mjanda@...>
                    > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                    > Sent: Thursday, October 01, 2009 1:04 PM
                    > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                    >
                    >
                    > Sorry guys, I beg to disagree. The translated text fits to the
                    > old-fashioned medical style which is widely used, and even though I
                    > would personally use a different wording, it's definitely not that bad
                    > or amateurish. So far, I was able to find just one typo, not many.
                    >
                    > As the life supporting stuff - I don't think there is any standard
                    > translation established. The guy had to be a bit creative here but true,
                    > 'prvni pomoc' is a bit understatement. I would go with something like
                    > 'komplexní vybavení k zajisteni podpory zivotnich funkci'. (I don't
                    > think 'advanced' means 'moderni' here - rather a lot of machinery,
                    > monitors, etc. instead of a single defibrillator.
                    >
                    > Now to lahvicka s kitem: It does not sound right, I would remove !s
                    > kitem' and make it 's reakcni smesi', or just !lahvicka' - but chances
                    > are that the guy has seen the real device, knows how it works and now he
                    > conveys the real message instead of clumsily translating word by word as
                    > we translators often do....
                    >
                    > HTH
                    > Martin
                    >
                    >
                    >
                    >
                    > Charlie Stanford napsal(a):
                    >> Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
                    >> about a reaction vial in the English
                    >> Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
                    >> thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
                    >>
                    >> and this has been translated as a
                    >>
                    >> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                    >> tloušťka
                    >> stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                    >>
                    >> I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one
                    >> on
                    >> the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
                    >> you
                    >> go along with that?
                    >>
                    >> Thanks for any help.
                    >> Charlie
                    >>
                    >> ----- Original Message -----
                    >> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                    >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                    >> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
                    >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                    >>
                    >>
                    >>> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
                    >>> terminology - amateur/lazy translation
                    >>>
                    >>> M
                    >>>
                    >>>
                    >>> ----- Original Message -----
                    >>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                    >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                    >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
                    >>> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
                    >>>
                    >>>
                    >>> Hi there,
                    >>> I am just hoping to check whether something has been translated
                    >>> correctly
                    >>> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
                    >>> follows:
                    >>>
                    >>> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the
                    >>> medicinal
                    >>> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
                    >>> intravenous
                    >>> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
                    >>> required,
                    >>> ***advanced life support facilities*** including the respective
                    >>> medicinal
                    >>> products necessary for treatment should be readily available.
                    >>>
                    >>> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                    >>> podávání
                    >>> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
                    >>> Vzhledem
                    >>> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by
                    >>> být
                    >>> k
                    >>> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
                    >>> léčiv.
                    >>>
                    >>> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
                    >>> facilities" please...
                    >>> TIA
                    >>> Charlie
                    >>>
                    >>> --
                    >>> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
                    >>> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
                    >>> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
                    >>> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
                    >>>
                    >>>
                    >>> [Non-text portions of this message have been removed]
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>> ------------------------------------
                    >>>
                    >>> Translators' tricks of the trade:
                    >>> http://czeng.wetpaint.com/
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>> Yahoo! Groups Links
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>> ------------------------------------
                    >>>
                    >>> Translators' tricks of the trade:
                    >>> http://czeng.wetpaint.com/
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>> Yahoo! Groups Links
                    >>>
                    >>>
                    >>>
                    >>
                    >>
                    >>
                    >> ------------------------------------
                    >>
                    >> Translators' tricks of the trade:
                    >> http://czeng.wetpaint.com/
                    >>
                    >>
                    >>
                    >>
                    >> Yahoo! Groups Links
                    >>
                    >>
                    >>
                    >>
                    >>
                    >
                    >
                    > ------------------------------------
                    >
                    > Translators' tricks of the trade:
                    > http://czeng.wetpaint.com/
                    >
                    >
                    >
                    >
                    > Yahoo! Groups Links
                    >
                    >
                    >
                    >
                    >
                    >
                    > ------------------------------------
                    >
                    > Translators' tricks of the trade:
                    > http://czeng.wetpaint.com/
                    >
                    >
                    >
                    >
                    > Yahoo! Groups Links
                    >
                    >
                    >
                   • Martin Janda
                    OK, if we leave out the neobytny thing, we get hypersensitivni which is old-fashioned but not necessarily wrong. As to the many pripady, the wording is not
                    Message 19 of 25 , Oct 1, 2009
                     OK, if we leave out the neobytny thing, we get hypersensitivni which is
                     old-fashioned but not necessarily wrong. As to the many pripady, the
                     wording is not realy nice but not an error again. I don't like the prvni
                     pomoc either, but again, no typo included.

                     To sum it up: an average translation, not nice but more or less
                     acceptable. I've seen much worse....

                     M.                     Charlie Stanford napsal(a):
                     > Oops - the neobytny is my fault... It actually says nezbytny - again I OCRed
                     > it and spell-checked but it did not pick up certain things. Sorry
                     > translator....
                     >
                     >
                     > ----- Original Message -----
                     > From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                     > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                     > Sent: Thursday, October 01, 2009 1:18 PM
                     > Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                     >
                     >
                     >> Not sure about medical shorthand, but there surely is more than one
                     >> typo/problem here:
                     >>
                     >> */V případě*/ výskytu hypersen*s*itivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                     >> podávání léčivého přípravku a */v případě*/ potřeby zahájit intravenózní
                     >> léčbu. Vzhledem k tomu, že v naléhavých */případech*/ je ****neobytný****
                     >> (even if the typo is corrected, the word neodbytny is not correct here)
                     >> okamžitý zásah, mělo by být k dispozici ***vybavení pro první pomoc***,
                     >> včetně příslušných nezbytných léčiv.
                     >>
                     >>
                     >> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                     >> tloušťka
                     >> stěny *****118***** palc*e*) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                     >>
                     >>
                     >> I agree about the kit bit though - thye meaning is so far removed that it
                     >> couldn't be mistranslation, it's either called that in Czech, or it's
                     >> simpler and more logical to say it this way than directly translate - but
                     >> we're only guessing..
                     >>
                     >> Ok it's not that bad, maybe lazy rather than amateurish, but both these
                     >> things "get me going" quickly as they are totally unnecessary
                     >>
                     >> M
                     >>
                     >>
                     >>
                     >> ----- Original Message -----
                     >> From: "Martin Janda" <mjanda@...>
                     >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                     >> Sent: Thursday, October 01, 2009 1:04 PM
                     >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                     >>
                     >>
                     >> Sorry guys, I beg to disagree. The translated text fits to the
                     >> old-fashioned medical style which is widely used, and even though I
                     >> would personally use a different wording, it's definitely not that bad
                     >> or amateurish. So far, I was able to find just one typo, not many.
                     >>
                     >> As the life supporting stuff - I don't think there is any standard
                     >> translation established. The guy had to be a bit creative here but true,
                     >> 'prvni pomoc' is a bit understatement. I would go with something like
                     >> 'komplexní vybavení k zajisteni podpory zivotnich funkci'. (I don't
                     >> think 'advanced' means 'moderni' here - rather a lot of machinery,
                     >> monitors, etc. instead of a single defibrillator.
                     >>
                     >> Now to lahvicka s kitem: It does not sound right, I would remove !s
                     >> kitem' and make it 's reakcni smesi', or just !lahvicka' - but chances
                     >> are that the guy has seen the real device, knows how it works and now he
                     >> conveys the real message instead of clumsily translating word by word as
                     >> we translators often do....
                     >>
                     >> HTH
                     >> Martin
                     >>
                     >>
                     >>
                     >>
                     >> Charlie Stanford napsal(a):
                     >>> Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
                     >>> about a reaction vial in the English
                     >>> Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
                     >>> thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
                     >>>
                     >>> and this has been translated as a
                     >>>
                     >>> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                     >>> tloušťka
                     >>> stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                     >>>
                     >>> I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to one
                     >>> on
                     >>> the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
                     >>> you
                     >>> go along with that?
                     >>>
                     >>> Thanks for any help.
                     >>> Charlie
                     >>>
                     >>> ----- Original Message -----
                     >>> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                     >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                     >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
                     >>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                     >>>
                     >>>
                     >>>> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
                     >>>> terminology - amateur/lazy translation
                     >>>>
                     >>>> M
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> ----- Original Message -----
                     >>>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                     >>>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                     >>>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
                     >>>> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> Hi there,
                     >>>> I am just hoping to check whether something has been translated
                     >>>> correctly
                     >>>> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
                     >>>> follows:
                     >>>>
                     >>>> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the
                     >>>> medicinal
                     >>>> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
                     >>>> intravenous
                     >>>> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
                     >>>> required,
                     >>>> ***advanced life support facilities*** including the respective
                     >>>> medicinal
                     >>>> products necessary for treatment should be readily available.
                     >>>>
                     >>>> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                     >>>> podávání
                     >>>> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
                     >>>> Vzhledem
                     >>>> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by
                     >>>> být
                     >>>> k
                     >>>> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných nezbytných
                     >>>> léčiv.
                     >>>>
                     >>>> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
                     >>>> facilities" please...
                     >>>> TIA
                     >>>> Charlie
                     >>>>
                     >>>> --
                     >>>> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
                     >>>> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
                     >>>> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
                     >>>> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> ------------------------------------
                     >>>>
                     >>>> Translators' tricks of the trade:
                     >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> Yahoo! Groups Links
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> ------------------------------------
                     >>>>
                     >>>> Translators' tricks of the trade:
                     >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>> Yahoo! Groups Links
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>>
                     >>>
                     >>>
                     >>> ------------------------------------
                     >>>
                     >>> Translators' tricks of the trade:
                     >>> http://czeng.wetpaint.com/
                     >>>
                     >>>
                     >>>
                     >>>
                     >>> Yahoo! Groups Links
                     >>>
                     >>>
                     >>>
                     >>>
                     >>>
                     >>
                     >> ------------------------------------
                     >>
                     >> Translators' tricks of the trade:
                     >> http://czeng.wetpaint.com/
                     >>
                     >>
                     >>
                     >>
                     >> Yahoo! Groups Links
                     >>
                     >>
                     >>
                     >>
                     >>
                     >>
                     >> ------------------------------------
                     >>
                     >> Translators' tricks of the trade:
                     >> http://czeng.wetpaint.com/
                     >>
                     >>
                     >>
                     >>
                     >> Yahoo! Groups Links
                     >>
                     >>
                     >>
                     >
                     >
                     >
                     > ------------------------------------
                     >
                     > Translators' tricks of the trade:
                     > http://czeng.wetpaint.com/
                     >
                     >
                     >
                     >
                     > Yahoo! Groups Links
                     >
                     >
                     >
                     >
                     >
                    • Jan Culka
                     staci precitlively ... From: Martin Janda To: Sent: Thursday, October 01, 2009 2:52 PM Subject: Re:
                     Message 20 of 25 , Oct 1, 2009
                      staci precitlively                      ----- Original Message -----
                      From: "Martin Janda" <mjanda@...>
                      To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                      Sent: Thursday, October 01, 2009 2:52 PM
                      Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities


                      > OK, if we leave out the neobytny thing, we get hypersensitivni which is
                      > old-fashioned but not necessarily wrong. As to the many pripady, the
                      > wording is not realy nice but not an error again. I don't like the prvni
                      > pomoc either, but again, no typo included.
                      >
                      > To sum it up: an average translation, not nice but more or less
                      > acceptable. I've seen much worse....
                      >
                      > M.
                      >
                      >
                      >
                      > Charlie Stanford napsal(a):
                      >> Oops - the neobytny is my fault... It actually says nezbytny - again I
                      >> OCRed
                      >> it and spell-checked but it did not pick up certain things. Sorry
                      >> translator....
                      >>
                      >>
                      >> ----- Original Message -----
                      >> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                      >> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                      >> Sent: Thursday, October 01, 2009 1:18 PM
                      >> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                      >>
                      >>
                      >>> Not sure about medical shorthand, but there surely is more than one
                      >>> typo/problem here:
                      >>>
                      >>> */V případě*/ výskytu hypersen*s*itivní reakce je nutné okamžitě
                      >>> přerušit
                      >>> podávání léčivého přípravku a */v případě*/ potřeby zahájit intravenózní
                      >>> léčbu. Vzhledem k tomu, že v naléhavých */případech*/ je
                      >>> ****neobytný****
                      >>> (even if the typo is corrected, the word neodbytny is not correct here)
                      >>> okamžitý zásah, mělo by být k dispozici ***vybavení pro první pomoc***,
                      >>> včetně příslušných nezbytných léčiv.
                      >>>
                      >>>
                      >>> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                      >>> tloušťka
                      >>> stěny *****118***** palc*e*) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                      >>>
                      >>>
                      >>> I agree about the kit bit though - thye meaning is so far removed that
                      >>> it
                      >>> couldn't be mistranslation, it's either called that in Czech, or it's
                      >>> simpler and more logical to say it this way than directly translate -
                      >>> but
                      >>> we're only guessing..
                      >>>
                      >>> Ok it's not that bad, maybe lazy rather than amateurish, but both these
                      >>> things "get me going" quickly as they are totally unnecessary
                      >>>
                      >>> M
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>> ----- Original Message -----
                      >>> From: "Martin Janda" <mjanda@...>
                      >>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                      >>> Sent: Thursday, October 01, 2009 1:04 PM
                      >>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                      >>>
                      >>>
                      >>> Sorry guys, I beg to disagree. The translated text fits to the
                      >>> old-fashioned medical style which is widely used, and even though I
                      >>> would personally use a different wording, it's definitely not that bad
                      >>> or amateurish. So far, I was able to find just one typo, not many.
                      >>>
                      >>> As the life supporting stuff - I don't think there is any standard
                      >>> translation established. The guy had to be a bit creative here but true,
                      >>> 'prvni pomoc' is a bit understatement. I would go with something like
                      >>> 'komplexní vybavení k zajisteni podpory zivotnich funkci'. (I don't
                      >>> think 'advanced' means 'moderni' here - rather a lot of machinery,
                      >>> monitors, etc. instead of a single defibrillator.
                      >>>
                      >>> Now to lahvicka s kitem: It does not sound right, I would remove !s
                      >>> kitem' and make it 's reakcni smesi', or just !lahvicka' - but chances
                      >>> are that the guy has seen the real device, knows how it works and now he
                      >>> conveys the real message instead of clumsily translating word by word as
                      >>> we translators often do....
                      >>>
                      >>> HTH
                      >>> Martin
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>> Charlie Stanford napsal(a):
                      >>>> Thanks Matej and Jarda. There is more I am afraid... It goes on to talk
                      >>>> about a reaction vial in the English
                      >>>> Place the reaction vial in a suitable lead vial shield (minimum wall
                      >>>> thickness 1/8 inch) which has a fitted lead cap.
                      >>>>
                      >>>> and this has been translated as a
                      >>>>
                      >>>> Lahvičku s kitem umístěte do vhodného olověného stínění (minimální
                      >>>> tloušťka
                      >>>> stěny 118 palce) s přiléhavým olověným uzávěrem.
                      >>>>
                      >>>> I am not sure about Lahvičku s kitem - I cannot find any reference to
                      >>>> one
                      >>>> on
                      >>>> the Internet and think it might be a bit of a mistranslation too.... Do
                      >>>> you
                      >>>> go along with that?
                      >>>>
                      >>>> Thanks for any help.
                      >>>> Charlie
                      >>>>
                      >>>> ----- Original Message -----
                      >>>> From: "Matej Klimes" <mklimes@...>
                      >>>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                      >>>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:10 PM
                      >>>> Subject: Re: [Czechlist] advanced life support facilities
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>>> ... and the Czech is full of typos and old-fashioned and/or literal
                      >>>>> terminology - amateur/lazy translation
                      >>>>>
                      >>>>> M
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> ----- Original Message -----
                      >>>>> From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
                      >>>>> To: <Czechlist@yahoogroups.com>
                      >>>>> Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
                      >>>>> Subject: [Czechlist] advanced life support facilities
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> Hi there,
                      >>>>> I am just hoping to check whether something has been translated
                      >>>>> correctly
                      >>>>> into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as
                      >>>>> follows:
                      >>>>>
                      >>>>> If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the
                      >>>>> medicinal
                      >>>>> product must be interrupted immediately and - if necessary - an
                      >>>>> intravenous
                      >>>>> treatment initiated. As in case of emergency immediate action is
                      >>>>> required,
                      >>>>> ***advanced life support facilities*** including the respective
                      >>>>> medicinal
                      >>>>> products necessary for treatment should be readily available.
                      >>>>>
                      >>>>> V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamžitě přerušit
                      >>>>> podávání
                      >>>>> léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu.
                      >>>>> Vzhledem
                      >>>>> k tomu, že v naléhavých případech je neobytný okamžitý zásah, mělo by
                      >>>>> být
                      >>>>> k
                      >>>>> dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně příslušných
                      >>>>> nezbytných
                      >>>>> léčiv.
                      >>>>>
                      >>>>> Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
                      >>>>> facilities" please...
                      >>>>> TIA
                      >>>>> Charlie
                      >>>>>
                      >>>>> --
                      >>>>> Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
                      >>>>> Až doposud mě ušetřil příjmu 8264 spam-emailů.
                      >>>>> Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
                      >>>>> Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> ------------------------------------
                      >>>>>
                      >>>>> Translators' tricks of the trade:
                      >>>>> http://czeng.wetpaint.com/
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> Yahoo! Groups Links
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> ------------------------------------
                      >>>>>
                      >>>>> Translators' tricks of the trade:
                      >>>>> http://czeng.wetpaint.com/
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>> Yahoo! Groups Links
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>>
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>> ------------------------------------
                      >>>>
                      >>>> Translators' tricks of the trade:
                      >>>> http://czeng.wetpaint.com/
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>> Yahoo! Groups Links
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>>
                      >>>
                      >>> ------------------------------------
                      >>>
                      >>> Translators' tricks of the trade:
                      >>> http://czeng.wetpaint.com/
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>> Yahoo! Groups Links
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>> ------------------------------------
                      >>>
                      >>> Translators' tricks of the trade:
                      >>> http://czeng.wetpaint.com/
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>> Yahoo! Groups Links
                      >>>
                      >>>
                      >>>
                      >>
                      >>
                      >>
                      >> ------------------------------------
                      >>
                      >> Translators' tricks of the trade:
                      >> http://czeng.wetpaint.com/
                      >>
                      >>
                      >>
                      >>
                      >> Yahoo! Groups Links
                      >>
                      >>
                      >>
                      >>
                      >>
                      >
                      >
                      > ------------------------------------
                      >
                      > Translators' tricks of the trade:
                      > http://czeng.wetpaint.com/
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > Yahoo! Groups Links
                      >
                      >
                      >
                      >
                     • Petr
                      On je taky vzdycky problem se zaokrouhlovanim a co zakaznik snese . Kdyz budu mit vetu stineni ma mit tloustku 7 palcu a prelozim 18 cm , tak se nekdy
                      Message 21 of 25 , Oct 1, 2009
                       On je taky vzdycky problem se zaokrouhlovanim a co zakaznik "snese". Kdyz budu mit vetu "stineni ma mit tloustku 7 palcu" a prelozim "18 cm", tak se nekdy zasekne, ze to musi byt "17,78 cm".
                       Petr
                      • Martin Janda
                       Ja vim - z toho pak padaji komicke vety typu about one inch - asi 2,54 cm . Blbost jde napric populaci - prekladatelu i klientu. S blbosti vlastnich
                       Message 22 of 25 , Oct 1, 2009
                        Ja vim - z toho pak padaji komicke vety typu "about one inch" -> "asi
                        2,54 cm". Blbost jde napric populaci - prekladatelu i klientu. S blbosti
                        vlastnich klientu ma smysl do urcite miry bojovat. U tech druhych to asi
                        smysl nema, s vyjimkou sebe sama....

                        M.                        Petr napsal(a):
                        >
                        >
                        > On je taky vzdycky problem se zaokrouhlovanim a co zakaznik "snese".
                        > Kdyz budu mit vetu "stineni ma mit tloustku 7 palcu" a prelozim "18 cm",
                        > tak se nekdy zasekne, ze to musi byt "17,78 cm".
                        > Petr
                       • Radka
                        Hi, I might be a bit late, but my client wants me to call this život udržující přístroje whether I like it or not, apparently that was an established
                        Message 23 of 25 , Oct 1, 2009
                         Hi,
                         I might be a bit late, but my client wants me to call this "život udržující přístroje" whether I like it or not, apparently that was an established term for them. So I guess you could add vyspělé to the front...

                         And was about to say that neobytné was meant to be nezbytné, then saw your other post.

                         Radka


                         --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...> wrote:
                         >
                         > Hi there,
                         > I am just hoping to check whether something has been translated correctly into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:
                         >
                         > If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal product must be interrupted immediately and - if necessary - an intravenous treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required, ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal products necessary for treatment should be readily available.
                         >
                         > V pøípadì výskytu hypersensitivní reakce je nutné okam¾itì pøeru¹it podávání léèivého pøípravku a v pøípadì potøeby zahájit intravenózní léèbu. Vzhledem k tomu, ¾e v naléhavých pøípadech je neobytný okam¾itý zásah, mìlo by být k dispozici ***vybavení pro první pomoc***, vèetnì pøíslu¹ných nezbytných léèiv.
                         >
                         > Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support facilities" please...
                         > TIA
                         > Charlie
                         >
                         > --
                         > Jsem chránìn bezplatným SPAMfighter pro soukromé u¾ivatele.
                         > A¾ doposud mì u¹etøil pøíjmu 8264 spam-emailù.
                         > Platící u¾ivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
                         > Stáhnìte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
                         >
                         >
                         > [Non-text portions of this message have been removed]
                         >
                        • Sarka Rubkova
                         U trubek se prece palce pouzivaly jiz pred valkou - to prece nemuzes srovnavat. sarka ... From: Petr Date: 1.10.2009 13:36:21 To: Czechlist@yahoogroups.com
                         Message 24 of 25 , Oct 2, 2009
                          U trubek se prece palce pouzivaly jiz pred valkou - to prece nemuzes
                          srovnavat.

                          sarka

                          -------Original Message-------

                          From: Petr
                          Date: 1.10.2009 13:36:21
                          To: Czechlist@yahoogroups.com
                          Subject: [Czechlist] Re: advanced life support facilities

                          Ja bych asi taky nechal 1/8 palce jak to je. Mimochodem napadlo by nekoho
                          z vas prevadet ctvrpalcovou nebo pulpalcovou trubku na metricke jednotky?
                          Petr A.
                          --- In Czechlist@yahoogroups.com, Martin Janda <mjanda@...> wrote:
                          >
                          > You would be surprised how many idiots blindly copy imperial units into
                          > Czech texts.... admittedly, some clients require that.
                          >
                          > the other M

                          [Non-text portions of this message have been removed]
                         • Matej Klimes
                          Neco jineho je pouziti u trubky nebo zavitu, kde se to bezne pouziva (a uz se ani neuvadi ze je to v palcich) a neco jineho pro bezny rozmer (tloustku) ve
                          Message 25 of 25 , Oct 2, 2009
                           Neco jineho je pouziti u trubky nebo zavitu, kde se to bezne pouziva (a uz se ani neuvadi ze je to v palcich) a neco jineho pro bezny rozmer (tloustku) ve vete, kde ta informace ma slouzit k blizsimu urceni toho jak to ma vypadat, ja bych si teda musel vzit k ruce kalkulacku a Internet abych si presne vypocet/predstavil 1/8 palce, takze bych totez predpokladal o vetsine ostatnich CZ ctenaru a udelal bych jako prekladatel tu praci za ne a dal tam rovnou milimetry..

                           M


                           ----- Original Message -----
                           From: Sarka Rubkova
                           To: Czechlist@yahoogroups.com
                           Sent: Friday, October 02, 2009 12:02 PM
                           Subject: Re: [Czechlist] Re: advanced life support facilities


                           U trubek se prece palce pouzivaly jiz pred valkou - to prece nemuzes
                           srovnavat.

                           sarka

                           -------Original Message-------

                           From: Petr
                           Date: 1.10.2009 13:36:21
                           To: Czechlist@yahoogroups.com
                           Subject: [Czechlist] Re: advanced life support facilities

                           Ja bych asi taky nechal 1/8 palce jak to je. Mimochodem napadlo by nekoho
                           z vas prevadet ctvrpalcovou nebo pulpalcovou trubku na metricke jednotky?
                           Petr A.
                           --- In Czechlist@yahoogroups.com, Martin Janda <mjanda@...> wrote:
                           >
                           > You would be surprised how many idiots blindly copy imperial units into
                           > Czech texts.... admittedly, some clients require that.
                           >
                           > the other M

                           [Non-text portions of this message have been removed]

                           [Non-text portions of this message have been removed]
                          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.