Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] Operativní karta

Expand Messages
 • Charlie Stanford
  Thanks Hana and Jennifer. Again very useful and please pass on my thanks to your sprateleny hasic ... From: Hana Jarolímová To: Czechlist@yahoogroups.com
  Message 1 of 1 , Jan 26, 2009
   Thanks Hana and Jennifer. Again very useful and please pass on my thanks to your sprateleny hasic


   ----- Original Message -----
   From: Hana Jarolímová
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Sent: Monday, January 26, 2009 9:31 AM
   Subject: Re: [Czechlist] Operativní karta


   Below is information provided by a "sprateleny hasic":

   Každý podnik nebo firma s určitým požárním rizikem vypracovává DZP, kde je
   popsané, jaké je tam požární nebezpečí, jaké, kde a v jakém množství se
   vyskytují hořlaviny, doporučení veliteli zásahu, co by s tím mohl dělat.
   Uzávěry plynu, elektriky, hydranty. Zároveň tam bývá plánek, kde jsou tyto
   věci vyznačeny, včetně barevného rozlišení nezpevněných a zpevněných ploch
   (kde mohou ustavit techniku).

   Jennifer Hejtmankova wrote:

   >Would something like "Emergency Operations Plan" work? Has over 38
   >million hits on Google :)
   >
   >Jennifer
   >
   >On 26.1.2009, at 8:52, Charlie Stanford wrote:
   >
   >
   >
   >>Thanks Matej, very useful stuff.
   >>
   >>----- Original Message -----
   >>From: Matej Klimes
   >>To: Czechlist@yahoogroups.com
   >>Sent: Monday, January 26, 2009 7:49 AM
   >>Subject: Re: [Czechlist] Operativní karta
   >>
   >>Never heard of it, but it sounds like something to be used by the
   >>fire fighters - it has the same information as the evacuation plan
   >>does (escape routes etc.), plus specific fire fighting information
   >>(where the hydrants are, fire zones/partitions, structures - from
   >>the point of view of their flammability, occupancy info - again,
   >>what type of fire risk individual tenants and their operations
   >>present, info on fire ventilation systems, etc.)
   >>
   >>There's usually a cabinet in the control room of large buildings for
   >>which the local fire brigade has a key and which contains this type
   >>of information, along with keys that open all doors in the building
   >>and other handy things..
   >>
   >>Without googling, I'd call it something like "Fire fighting
   >>operations plan", I'm sure you'll be able to find something more
   >>authentic along these lines
   >>
   >>M
   >>
   >>----- Original Message -----
   >>From: Charlie Stanford
   >>To: Czechlist@yahoogroups.com
   >>Sent: Monday, January 26, 2009 6:58 AM
   >>Subject: Re: [Czechlist] Operativní karta
   >>
   >>Thanks you for getting back to me Jamie. Unfortunately I cannot
   >>really use that because the table which it crops up in reads as
   >>follows:
   >>
   >>1. Pozární poplachová smernice
   >>2. Pozární evakuacní plán
   >>3. Dokumentace zdolávání pozáru - operativní karta
   >>
   >>i.e. the Fire Evacuation Plan and the Operativni karta are two
   >>distinct documents. I should have given a bit more context (the
   >>Dokumentace zdolávání pozáru would have helped....!). Also the
   >>description shows that it is not just about the evacuation but
   >>provides basic details about the building's construction properties,
   >>layout etc. I think a FEP just tels you where the exits are etc and
   >>where you should congregate and so on doesn't it?
   >>
   >>----- Original Message -----
   >>From: James Kirchner
   >>To: Czechlist@yahoogroups.com
   >>Sent: Monday, January 26, 2009 4:31 AM
   >>Subject: Re: [Czechlist] Operativní karta
   >>
   >>We call it a fire evacuation plan, or a building evacuation plan.
   >>
   >>Jamie
   >>
   >>On Jan 25, 2009, at 10:29 PM, Charlie Stanford wrote:
   >>
   >>
   >>
   >>>Good morning. Hope someone can help with this... I am having
   >>>problems coming up with a translation for "operativní karta" in a
   >>>set of Fire Regulations (slightly complicated by the fact that there
   >>>is a text section and a graphic section). Has anyone got any idea
   >>>what it would be in English?Here is a definition I have found:
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou
   >>>
   >>>
   >>ménì
   >>
   >>
   >>>slo¾ité podmínky pro zdolávání po¾áru. Operativní karta je
   >>>zjednodu¹enou formou vyjímatelných pøíloh operativního plánu
   >>>
   >>>
   >>a její
   >>
   >>
   >>>obsah tvoøí:
   >>>
   >>>a. textová èást, která obsahuje charakter objektu, konstrukèní
   >>>zvlá¹tnosti objektu, evakuaèní cesty, vnitøní rozvod
   >>>
   >>>
   >>po¾ární vody,
   >>
   >>
   >>>popis míst uzávìru plynu, vypnutí elektrické energie, zapojení
   >>>nouzového osvìtlení;
   >>>
   >>>b. grafická èást, která obsahuje plán objektu, podle potøeby i
   >>>vedlej¹í objekty, komunikace, zdroje vody.
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>Any help gratefully received!
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>Charlie
   >>>
   >>>
   >>>--
   >>>Jsem chránìn bezplatným SPAMfighter pro soukromé u¾ivatele.
   >>>A¾ doposud mì u¹etøil pøíjmu 3573 spam-emailù.
   >>>Platící u¾ivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   >>>Stáhnìte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
   >>>
   >>>
   >>>[Non-text portions of this message have been removed]
   >>>
   >>>
   >>>------------------------------------
   >>>
   >>>Translators' tricks of the trade:
   >>>http://czeng.wetpaint.com/
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>Yahoo! Groups Links
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>--
   >>Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
   >>Až doposud mě ušetřil příjmu 3573 spam-emailů.
   >>Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   >>Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
   >>
   >>[Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>[Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>--
   >>Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
   >>Až doposud mě ušetřil příjmu 3573 spam-emailů.
   >>Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   >>Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs
   >>
   >>[Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >------------------------------------
   >
   >Translators' tricks of the trade:
   >http://czeng.wetpaint.com/
   >
   >
   >
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 3799 (20090125) __________
   >
   >Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
   >
   >http://www.eset.cz
   >
   >
   >
   >
   >
   >

   --
   Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uživatele.
   Až doposud mě ušetřil příjmu 3573 spam-emailů.
   Platící uživatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.