Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Neseriózní agentura

Expand Messages
 • Jan Culka
  Dobré odpoledne, máte někdo zkušenosti z poslední doby s agenturou Martin Bartel-Etrans, Anglická 2/709, 73601 Havířov, resp. E. F. Buriana 869/4,
  Message 1 of 1 , Sep 18, 2007
   Dobr� odpoledne, m�te n�kdo zku�enosti z posledn� doby s agenturou Martin Bartel-Etrans, Anglick� 2/709, 73601 Hav��ov, resp. E. F. Buriana 869/4, Hav��ov - M�sto, resp. Lidick� 886/43
   Hav��ov - �umbark?
   P�ekl�dal jsem pro n� v letech 2004-2006 a spolupr�ce byla korektn� a� do chv�le, kdy jsem letos na ja�e za�al urgovat nezaplacen� faktury z minul�ho roku. Od t� doby nastaly dlouh� odmlky, zap�r�n� prokazateln� do�l�ch faktur, nekon��c� sliby.

   Honza


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.