Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Czechlist] cisty format revisited

Expand Messages
 • sarka@mrazek.cz
  hi, coilin, these lists of typographical terms might answer some of your questions http://www.printingquestions.com/Content.asp?ContentID=70
  Message 1 of 3 , Nov 8, 2006
  • 0 Attachment
   hi, coilin,

   these lists of typographical terms might answer some of your questions
   http://www.printingquestions.com/Content.asp?ContentID=70
   http://www.printing.cz/art/pol_minim/ps_obecne.html

   plus an informative article at www.novinygp.cz/pdf/15_2002.pdf :

   Ještě než vůbec začnete připravovat kompletní layout stránky,
   měly by být vyjasněny alespoň 4 základní parametry:
   • spad je oblast vně formátu stránky, do které se přetahují
   objekty (nejčastěji bitmapy) ležící na okraji stránky. Z tech-
   nologických důvodů při ořezu nelze dodržet přesný formát
   stránky, řez se může o několik milimetrů uhnout na obě
   strany od čistého formátu. Tímto přesahem se vyhnete pro-
   blémům s bílými místy na okraji formátu. Velikost spadu je
   přibližně 3 mm.
   • zrcadlo určuje základní sazební textový rámec. Nejčastěji
   se s pojmy „na spad“ či „na zrcadlo“ setkáme při tvorbě inze-
   rátu. Inzerát na spad může obsahovat objekty přesahující for-
   mát, inzerát na zrcadlo je pak určen ke vsazení „dovnitř“
   stránky a žádné přesahy nesmí mít (často však musí mít
   rámeček, pokud je jeho podklad čistě bílý).
   • bezpečná zóna pro text znovu souvisí s nepřesnostmi při
   ořezu. Text musí být od okraje vzdálen minimálně 4 mm, aby
   nebyl ani v nejméně příznivém případě ořezán.
   • typ vazby, kterým se bude tiskovina kompletovat. U typu V1
   (zejména pokud je publikace silnější a má více než 16 stránek)
   je třeba počítat s větším ořezem vnitřních stránek a určitou
   ztrátou informace na okrajích stránek. U vazby V2 se zase
   frézuje hřbet v síle asi 2 – 2,5 mm. Tento odběr však nepřidá-
   vejte do svého formátu, přidává jej tiskárna a je definován
   ořezovými značkami. Nezapomeňte u této vazby při návrhu
   designu obálky udělat několika milimetrový hřbet.


   good luck :-)
   sarka
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.