Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)

Expand Messages
 • ing.Sárka Rubková
  Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum: Zadavaci
  Message 1 of 11 , Jul 1, 2004
  • 0 Attachment
   Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace
   . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum:
   Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
   (zhotovitele) stavby

   sarka


   Návrh/studie stavby (STS)
   je predprojektová cást dokumentace dokládající koncepcní tvarové/hmotové,
   materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
   objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru, jejímz smyslem a úcelem je
   vzájemné ujasnení zámeru a stavebního programu mezi klientem a architektem a
   overení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.Vypracovává se
   standardne ve variantách, nadstandardne v alternativách.

   Dokumentace k územnímu rízení (DÚR)
   je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
   materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
   objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru predevsím z hlediska souladu
   s pozadavky klienta a v souladu s územni plánovací dokumentací, poprípade s
   územne plánovacími podklady, a s predchozími rozhodnutími o území; projekt
   musí vyhovovat
   podmínkám ochrany zdravych zivotních podmínek, ochrany prírodních a
   krajinnych slozek zivotního prostredí, zejména ochrany prírody a krajiny,
   ochrany zemedelského pudního fondu, pozemku urcenych k plnení funkcí lesa,
   vod, ovzdusí, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
   obecnym technickym pozadavkum na vystavbu a obecnym technickym pozadavkum
   zabezpecujícím uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
   orientace, poprípade speciálním predpisum stanovujícím
   základní technické podmínky dopravní, energetické, protipozární, bezpecnosti
   konstrukcní, uzivatelské a provozní, bezpecnosti práce a technickych
   zarízení a podobne;

   Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
   je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové,
   materiálové, technologické a technické, dispozicní
   a provozní resení stavby, objektu nebo zarízení, poprípadû jejich souboru, a
   to v souladu s pozadavky klienta a v souladu s podmínkami územního
   rozhodnutí, s pozadavky tykajícími se verejnych zájmu, predevsím splnení
   obecnych technickych pozadavku na vystavbu a obecnych technickych pozadavku
   zabezpecujících uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
   orientace,
   a speciálních právních predpisu, poprípade norem stanovujících podrobné
   technické podmínky dopravní, energetické,
   protipozární, bezpecnosti konstrukcní, hygienické, uzivatelské a provozní,
   bezpecnosti práce a technickych zarízení a zvlástních predpisu zajistujících
   komplexnost a plynulost vystavby, vcasné vybudování technického, obcanského
   nebo jiného vybavení potrebného k rádnému uzívání;

   Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)
   je dokumentace obsahující projekt jednoznacne urcující závazné pozadavky
   tvarové/hmotové, materiálové, technologické
   a technické, dispozicní a provozní na jakost, mnozství a charakteristické
   vlastnosti stavebního díla a instalovanych zarízení a na konecné provedení
   stavby, objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru; dokumentace pro
   provedení stavby je propracováním predchozích fází dokumentace do té úrovne,
   aby odborne zpusobilému dodavateli stavby umoznila stavbu, objekt nebo
   zarízení provést. Muze ve specifickych prípadech slouzit i jako dokumentace
   pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zarízení. Nenahrazuje
   realizacní (vyrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

   Dokumentace pro vyber dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)
   je dokumentace zpracovaná na základe dokumentace pro provedení stavby,
   upravená do rozpoctové struktury pro úcely posouzení skladby a vyse cenové
   nabídky jednotlivych uchazecu o dodávku stavby, overení odborné zpusobilosti
   uchazecu provést rádne a vcas dodávku stavby a porovnání dalsích smluvních
   podmínek, za kterych bude dodávka stavby provedena.

   Realizacní dokumentace stavby, objektu nebo zarízení
   je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její cásti, obsahující
   zejména dílenské a vyrobní vykresy
   slouzící k realizaci stavby, objektu nebo zarízení. Zpracování realizacní
   dokumentace není soucástí prace architekta. Architekt muze byt poveren
   dohledem nad jejím zpracováním.
  • Iveta Pecinkova - preklady a tlumoceni
   Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky. Iveta ... From: To: Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23
   Message 2 of 11 , Jul 1, 2004
   • 0 Attachment
    Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky.
    Iveta
    ----- Original Message -----
    From: <cz519441@...>
    To: <Czechlist@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23 AM
    Subject: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


    Sarko,
    v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
    neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
    Lenka S.

    ----------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------

    TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
    http://milion.tiscali.cz


    Czechlisters' photos:
    http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
    Yahoo! Groups Links
   • andeds@aol.com
    In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
    Message 3 of 11 , Jul 1, 2004
    • 0 Attachment
     In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
     writes:

     << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
     (zhotovitele) stavby >>
     Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page of
     this document:
     Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
     soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
     - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

     Dylan
    • melvyn.geo
     ... Poldauf navrhuje articled clerk (Chroma take uvadi articled clerk to a practising solicitor ) nebo junior clerk/lawyer , zatimco Fronek uvadi mj
     Message 4 of 11 , Jul 1, 2004
     • 0 Attachment
      --- In Czechlist@yahoogroups.com, "jenda222000" <jan_smejkal@p...> wrote:
      > Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:
      >
      > - "notarsky koncipient"

      Poldauf navrhuje 'articled clerk' (Chroma take uvadi 'articled clerk to a practising solicitor') nebo 'junior clerk/lawyer', zatimco Fronek uvadi mj 'trainee solicitor'.

      > - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

      Fronek preklada 'vidimaci' jako 'vidimus' i v pravnickem slova smyslu ale velmi rad bych slysel jine nazory.

      M.
     • ing.Sarka Rubkova
      But the term you are after must be a bit different because the this will be the tender for designers of the documents for planning permit. Sarka ... From:
      Message 5 of 11 , Jul 2, 2004
      • 0 Attachment
       But the term you are after must be a bit different because the this will be
       the tender for designers of the documents for planning permit.

       Sarka

       -----Original Message-----
       From: andeds@... [mailto:andeds@...]
       Sent: Thursday, July 01, 2004 8:14 PM
       To: Czechlist@yahoogroups.com
       Subject: Re: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)


       In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
       writes:

       << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
       (zhotovitele) stavby >>
       Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page
       of
       this document:
       Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
       soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
       - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

       Dylan       Czechlisters' photos:
       http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
       Yahoo! Groups Links
      • andeds@aol.com
       In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
       Message 6 of 11 , Jul 2, 2004
       • 0 Attachment
        In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
        writes:

        << But the term you are after must be a bit different because the this will be
        the tender for designers of the documents for planning permit. >>
        Thank you, Sarka. I'll be returning to this job soon and will be thinking
        some more about this question.
        As has been suggested, it would be good to have a complete Czech and English
        glossary relating to public tender documents, as part of the Czechlist
        resources.

        Dylan
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.