Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Zadavaci dokumentace - dodatek

Expand Messages
 • jsyeaton
  Taky existuje RFP - request for proposal(s) Judy ... quotation
  Message 1 of 11 , Jul 1, 2004
   Taky existuje

   RFP - request for proposal(s)

   Judy

   --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Jan Culka" <culka@m...> wrote:
   > To je standardni -
   > RFI - request for information
   > RFQ - request for quotation
   >
   > Honza
   >
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@s...>
   > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   > Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
   > Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek
   >
   >
   > > Lenka napsala:
   > >
   > > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for
   quotation"
   > > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
   > >
   > > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
   > automobilovem
   > > prumyslu...
   > >
   > > Jirka Bolech
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Czechlisters' photos:
   > > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
  • ing.Sárka Rubková
   Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum: Zadavaci
   Message 2 of 11 , Jul 1, 2004
    Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace
    . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum:
    Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
    (zhotovitele) stavby

    sarka


    Návrh/studie stavby (STS)
    je predprojektová cást dokumentace dokládající koncepcní tvarové/hmotové,
    materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
    objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru, jejímz smyslem a úcelem je
    vzájemné ujasnení zámeru a stavebního programu mezi klientem a architektem a
    overení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.Vypracovává se
    standardne ve variantách, nadstandardne v alternativách.

    Dokumentace k územnímu rízení (DÚR)
    je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
    materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
    objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru predevsím z hlediska souladu
    s pozadavky klienta a v souladu s územni plánovací dokumentací, poprípade s
    územne plánovacími podklady, a s predchozími rozhodnutími o území; projekt
    musí vyhovovat
    podmínkám ochrany zdravych zivotních podmínek, ochrany prírodních a
    krajinnych slozek zivotního prostredí, zejména ochrany prírody a krajiny,
    ochrany zemedelského pudního fondu, pozemku urcenych k plnení funkcí lesa,
    vod, ovzdusí, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
    obecnym technickym pozadavkum na vystavbu a obecnym technickym pozadavkum
    zabezpecujícím uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
    orientace, poprípade speciálním predpisum stanovujícím
    základní technické podmínky dopravní, energetické, protipozární, bezpecnosti
    konstrukcní, uzivatelské a provozní, bezpecnosti práce a technickych
    zarízení a podobne;

    Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
    je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové,
    materiálové, technologické a technické, dispozicní
    a provozní resení stavby, objektu nebo zarízení, poprípadû jejich souboru, a
    to v souladu s pozadavky klienta a v souladu s podmínkami územního
    rozhodnutí, s pozadavky tykajícími se verejnych zájmu, predevsím splnení
    obecnych technickych pozadavku na vystavbu a obecnych technickych pozadavku
    zabezpecujících uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
    orientace,
    a speciálních právních predpisu, poprípade norem stanovujících podrobné
    technické podmínky dopravní, energetické,
    protipozární, bezpecnosti konstrukcní, hygienické, uzivatelské a provozní,
    bezpecnosti práce a technickych zarízení a zvlástních predpisu zajistujících
    komplexnost a plynulost vystavby, vcasné vybudování technického, obcanského
    nebo jiného vybavení potrebného k rádnému uzívání;

    Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)
    je dokumentace obsahující projekt jednoznacne urcující závazné pozadavky
    tvarové/hmotové, materiálové, technologické
    a technické, dispozicní a provozní na jakost, mnozství a charakteristické
    vlastnosti stavebního díla a instalovanych zarízení a na konecné provedení
    stavby, objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru; dokumentace pro
    provedení stavby je propracováním predchozích fází dokumentace do té úrovne,
    aby odborne zpusobilému dodavateli stavby umoznila stavbu, objekt nebo
    zarízení provést. Muze ve specifickych prípadech slouzit i jako dokumentace
    pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zarízení. Nenahrazuje
    realizacní (vyrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

    Dokumentace pro vyber dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)
    je dokumentace zpracovaná na základe dokumentace pro provedení stavby,
    upravená do rozpoctové struktury pro úcely posouzení skladby a vyse cenové
    nabídky jednotlivych uchazecu o dodávku stavby, overení odborné zpusobilosti
    uchazecu provést rádne a vcas dodávku stavby a porovnání dalsích smluvních
    podmínek, za kterych bude dodávka stavby provedena.

    Realizacní dokumentace stavby, objektu nebo zarízení
    je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její cásti, obsahující
    zejména dílenské a vyrobní vykresy
    slouzící k realizaci stavby, objektu nebo zarízení. Zpracování realizacní
    dokumentace není soucástí prace architekta. Architekt muze byt poveren
    dohledem nad jejím zpracováním.
   • Iveta Pecinkova - preklady a tlumoceni
    Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky. Iveta ... From: To: Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23
    Message 3 of 11 , Jul 1, 2004
     Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky.
     Iveta
     ----- Original Message -----
     From: <cz519441@...>
     To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23 AM
     Subject: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


     Sarko,
     v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
     neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
     Lenka S.

     ----------------------------------------------------------------------------
     --------------------------------

     TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
     http://milion.tiscali.cz


     Czechlisters' photos:
     http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
     Yahoo! Groups Links
    • andeds@aol.com
     In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
     Message 4 of 11 , Jul 1, 2004
      In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
      writes:

      << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
      (zhotovitele) stavby >>
      Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page of
      this document:
      Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
      soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
      - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

      Dylan
     • melvyn.geo
      ... Poldauf navrhuje articled clerk (Chroma take uvadi articled clerk to a practising solicitor ) nebo junior clerk/lawyer , zatimco Fronek uvadi mj
      Message 5 of 11 , Jul 1, 2004
       --- In Czechlist@yahoogroups.com, "jenda222000" <jan_smejkal@p...> wrote:
       > Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:
       >
       > - "notarsky koncipient"

       Poldauf navrhuje 'articled clerk' (Chroma take uvadi 'articled clerk to a practising solicitor') nebo 'junior clerk/lawyer', zatimco Fronek uvadi mj 'trainee solicitor'.

       > - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

       Fronek preklada 'vidimaci' jako 'vidimus' i v pravnickem slova smyslu ale velmi rad bych slysel jine nazory.

       M.
      • ing.Sarka Rubkova
       But the term you are after must be a bit different because the this will be the tender for designers of the documents for planning permit. Sarka ... From:
       Message 6 of 11 , Jul 2, 2004
        But the term you are after must be a bit different because the this will be
        the tender for designers of the documents for planning permit.

        Sarka

        -----Original Message-----
        From: andeds@... [mailto:andeds@...]
        Sent: Thursday, July 01, 2004 8:14 PM
        To: Czechlist@yahoogroups.com
        Subject: Re: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)


        In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
        writes:

        << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
        (zhotovitele) stavby >>
        Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page
        of
        this document:
        Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
        soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
        - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

        Dylan        Czechlisters' photos:
        http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
        Yahoo! Groups Links
       • andeds@aol.com
        In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
        Message 7 of 11 , Jul 2, 2004
         In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
         writes:

         << But the term you are after must be a bit different because the this will be
         the tender for designers of the documents for planning permit. >>
         Thank you, Sarka. I'll be returning to this job soon and will be thinking
         some more about this question.
         As has been suggested, it would be good to have a complete Czech and English
         glossary relating to public tender documents, as part of the Czechlist
         resources.

         Dylan
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.