Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek

Expand Messages
 • Jan Culka
  To je standardni - RFI - request for information RFQ - request for quotation Honza ... From: Jirka Bolech To:
  Message 1 of 11 , Jul 1, 2004
  • 0 Attachment
   To je standardni -
   RFI - request for information
   RFQ - request for quotation

   Honza   ----- Original Message -----
   From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@...>
   To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
   Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


   > Lenka napsala:
   >
   > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
   > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
   >
   > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
   automobilovem
   > prumyslu...
   >
   > Jirka Bolech
   >
   >
   >
   >
   > Czechlisters' photos:
   > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
  • jsyeaton
   Taky existuje RFP - request for proposal(s) Judy ... quotation
   Message 2 of 11 , Jul 1, 2004
   • 0 Attachment
    Taky existuje

    RFP - request for proposal(s)

    Judy

    --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Jan Culka" <culka@m...> wrote:
    > To je standardni -
    > RFI - request for information
    > RFQ - request for quotation
    >
    > Honza
    >
    >
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@s...>
    > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
    > Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
    > Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek
    >
    >
    > > Lenka napsala:
    > >
    > > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for
    quotation"
    > > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
    > >
    > > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
    > automobilovem
    > > prumyslu...
    > >
    > > Jirka Bolech
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Czechlisters' photos:
    > > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
   • ing.Sárka Rubková
    Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum: Zadavaci
    Message 3 of 11 , Jul 1, 2004
    • 0 Attachment
     Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace
     . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum:
     Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
     (zhotovitele) stavby

     sarka


     Návrh/studie stavby (STS)
     je predprojektová cást dokumentace dokládající koncepcní tvarové/hmotové,
     materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
     objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru, jejímz smyslem a úcelem je
     vzájemné ujasnení zámeru a stavebního programu mezi klientem a architektem a
     overení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.Vypracovává se
     standardne ve variantách, nadstandardne v alternativách.

     Dokumentace k územnímu rízení (DÚR)
     je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
     materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
     objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru predevsím z hlediska souladu
     s pozadavky klienta a v souladu s územni plánovací dokumentací, poprípade s
     územne plánovacími podklady, a s predchozími rozhodnutími o území; projekt
     musí vyhovovat
     podmínkám ochrany zdravych zivotních podmínek, ochrany prírodních a
     krajinnych slozek zivotního prostredí, zejména ochrany prírody a krajiny,
     ochrany zemedelského pudního fondu, pozemku urcenych k plnení funkcí lesa,
     vod, ovzdusí, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
     obecnym technickym pozadavkum na vystavbu a obecnym technickym pozadavkum
     zabezpecujícím uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
     orientace, poprípade speciálním predpisum stanovujícím
     základní technické podmínky dopravní, energetické, protipozární, bezpecnosti
     konstrukcní, uzivatelské a provozní, bezpecnosti práce a technickych
     zarízení a podobne;

     Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
     je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové,
     materiálové, technologické a technické, dispozicní
     a provozní resení stavby, objektu nebo zarízení, poprípadû jejich souboru, a
     to v souladu s pozadavky klienta a v souladu s podmínkami územního
     rozhodnutí, s pozadavky tykajícími se verejnych zájmu, predevsím splnení
     obecnych technickych pozadavku na vystavbu a obecnych technickych pozadavku
     zabezpecujících uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
     orientace,
     a speciálních právních predpisu, poprípade norem stanovujících podrobné
     technické podmínky dopravní, energetické,
     protipozární, bezpecnosti konstrukcní, hygienické, uzivatelské a provozní,
     bezpecnosti práce a technickych zarízení a zvlástních predpisu zajistujících
     komplexnost a plynulost vystavby, vcasné vybudování technického, obcanského
     nebo jiného vybavení potrebného k rádnému uzívání;

     Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)
     je dokumentace obsahující projekt jednoznacne urcující závazné pozadavky
     tvarové/hmotové, materiálové, technologické
     a technické, dispozicní a provozní na jakost, mnozství a charakteristické
     vlastnosti stavebního díla a instalovanych zarízení a na konecné provedení
     stavby, objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru; dokumentace pro
     provedení stavby je propracováním predchozích fází dokumentace do té úrovne,
     aby odborne zpusobilému dodavateli stavby umoznila stavbu, objekt nebo
     zarízení provést. Muze ve specifickych prípadech slouzit i jako dokumentace
     pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zarízení. Nenahrazuje
     realizacní (vyrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

     Dokumentace pro vyber dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)
     je dokumentace zpracovaná na základe dokumentace pro provedení stavby,
     upravená do rozpoctové struktury pro úcely posouzení skladby a vyse cenové
     nabídky jednotlivych uchazecu o dodávku stavby, overení odborné zpusobilosti
     uchazecu provést rádne a vcas dodávku stavby a porovnání dalsích smluvních
     podmínek, za kterych bude dodávka stavby provedena.

     Realizacní dokumentace stavby, objektu nebo zarízení
     je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její cásti, obsahující
     zejména dílenské a vyrobní vykresy
     slouzící k realizaci stavby, objektu nebo zarízení. Zpracování realizacní
     dokumentace není soucástí prace architekta. Architekt muze byt poveren
     dohledem nad jejím zpracováním.
    • Iveta Pecinkova - preklady a tlumoceni
     Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky. Iveta ... From: To: Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23
     Message 4 of 11 , Jul 1, 2004
     • 0 Attachment
      Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky.
      Iveta
      ----- Original Message -----
      From: <cz519441@...>
      To: <Czechlist@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23 AM
      Subject: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


      Sarko,
      v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
      neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
      Lenka S.

      ----------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------

      TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
      http://milion.tiscali.cz


      Czechlisters' photos:
      http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
      Yahoo! Groups Links
     • andeds@aol.com
      In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
      Message 5 of 11 , Jul 1, 2004
      • 0 Attachment
       In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
       writes:

       << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
       (zhotovitele) stavby >>
       Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page of
       this document:
       Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
       soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
       - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

       Dylan
      • melvyn.geo
       ... Poldauf navrhuje articled clerk (Chroma take uvadi articled clerk to a practising solicitor ) nebo junior clerk/lawyer , zatimco Fronek uvadi mj
       Message 6 of 11 , Jul 1, 2004
       • 0 Attachment
        --- In Czechlist@yahoogroups.com, "jenda222000" <jan_smejkal@p...> wrote:
        > Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:
        >
        > - "notarsky koncipient"

        Poldauf navrhuje 'articled clerk' (Chroma take uvadi 'articled clerk to a practising solicitor') nebo 'junior clerk/lawyer', zatimco Fronek uvadi mj 'trainee solicitor'.

        > - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

        Fronek preklada 'vidimaci' jako 'vidimus' i v pravnickem slova smyslu ale velmi rad bych slysel jine nazory.

        M.
       • ing.Sarka Rubkova
        But the term you are after must be a bit different because the this will be the tender for designers of the documents for planning permit. Sarka ... From:
        Message 7 of 11 , Jul 2, 2004
        • 0 Attachment
         But the term you are after must be a bit different because the this will be
         the tender for designers of the documents for planning permit.

         Sarka

         -----Original Message-----
         From: andeds@... [mailto:andeds@...]
         Sent: Thursday, July 01, 2004 8:14 PM
         To: Czechlist@yahoogroups.com
         Subject: Re: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)


         In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
         writes:

         << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
         (zhotovitele) stavby >>
         Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page
         of
         this document:
         Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
         soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
         - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

         Dylan         Czechlisters' photos:
         http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
         Yahoo! Groups Links
        • andeds@aol.com
         In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
         Message 8 of 11 , Jul 2, 2004
         • 0 Attachment
          In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
          writes:

          << But the term you are after must be a bit different because the this will be
          the tender for designers of the documents for planning permit. >>
          Thank you, Sarka. I'll be returning to this job soon and will be thinking
          some more about this question.
          As has been suggested, it would be good to have a complete Czech and English
          glossary relating to public tender documents, as part of the Czechlist
          resources.

          Dylan
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.