Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek

Expand Messages
 • Jirka Bolech
  ... neboli RFQ . Nevim, jestli se to hodi i jinam. Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v automobilovem prumyslu... Jirka Bolech
  Message 1 of 11 , Jul 1, 2004
   Lenka napsala:

   > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
   neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.

   Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v automobilovem
   prumyslu...

   Jirka Bolech
  • Jan Culka
   To je standardni - RFI - request for information RFQ - request for quotation Honza ... From: Jirka Bolech To:
   Message 2 of 11 , Jul 1, 2004
    To je standardni -
    RFI - request for information
    RFQ - request for quotation

    Honza    ----- Original Message -----
    From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@...>
    To: <Czechlist@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
    Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


    > Lenka napsala:
    >
    > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
    > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
    >
    > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
    automobilovem
    > prumyslu...
    >
    > Jirka Bolech
    >
    >
    >
    >
    > Czechlisters' photos:
    > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
   • jsyeaton
    Taky existuje RFP - request for proposal(s) Judy ... quotation
    Message 3 of 11 , Jul 1, 2004
     Taky existuje

     RFP - request for proposal(s)

     Judy

     --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Jan Culka" <culka@m...> wrote:
     > To je standardni -
     > RFI - request for information
     > RFQ - request for quotation
     >
     > Honza
     >
     >
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@s...>
     > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     > Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
     > Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek
     >
     >
     > > Lenka napsala:
     > >
     > > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for
     quotation"
     > > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
     > >
     > > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
     > automobilovem
     > > prumyslu...
     > >
     > > Jirka Bolech
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > Czechlisters' photos:
     > > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
     > > Yahoo! Groups Links
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
    • ing.Sárka Rubková
     Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum: Zadavaci
     Message 4 of 11 , Jul 1, 2004
      Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace
      . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum:
      Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
      (zhotovitele) stavby

      sarka


      Návrh/studie stavby (STS)
      je predprojektová cást dokumentace dokládající koncepcní tvarové/hmotové,
      materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
      objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru, jejímz smyslem a úcelem je
      vzájemné ujasnení zámeru a stavebního programu mezi klientem a architektem a
      overení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.Vypracovává se
      standardne ve variantách, nadstandardne v alternativách.

      Dokumentace k územnímu rízení (DÚR)
      je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
      materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
      objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru predevsím z hlediska souladu
      s pozadavky klienta a v souladu s územni plánovací dokumentací, poprípade s
      územne plánovacími podklady, a s predchozími rozhodnutími o území; projekt
      musí vyhovovat
      podmínkám ochrany zdravych zivotních podmínek, ochrany prírodních a
      krajinnych slozek zivotního prostredí, zejména ochrany prírody a krajiny,
      ochrany zemedelského pudního fondu, pozemku urcenych k plnení funkcí lesa,
      vod, ovzdusí, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
      obecnym technickym pozadavkum na vystavbu a obecnym technickym pozadavkum
      zabezpecujícím uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
      orientace, poprípade speciálním predpisum stanovujícím
      základní technické podmínky dopravní, energetické, protipozární, bezpecnosti
      konstrukcní, uzivatelské a provozní, bezpecnosti práce a technickych
      zarízení a podobne;

      Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
      je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové,
      materiálové, technologické a technické, dispozicní
      a provozní resení stavby, objektu nebo zarízení, poprípadû jejich souboru, a
      to v souladu s pozadavky klienta a v souladu s podmínkami územního
      rozhodnutí, s pozadavky tykajícími se verejnych zájmu, predevsím splnení
      obecnych technickych pozadavku na vystavbu a obecnych technickych pozadavku
      zabezpecujících uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
      orientace,
      a speciálních právních predpisu, poprípade norem stanovujících podrobné
      technické podmínky dopravní, energetické,
      protipozární, bezpecnosti konstrukcní, hygienické, uzivatelské a provozní,
      bezpecnosti práce a technickych zarízení a zvlástních predpisu zajistujících
      komplexnost a plynulost vystavby, vcasné vybudování technického, obcanského
      nebo jiného vybavení potrebného k rádnému uzívání;

      Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)
      je dokumentace obsahující projekt jednoznacne urcující závazné pozadavky
      tvarové/hmotové, materiálové, technologické
      a technické, dispozicní a provozní na jakost, mnozství a charakteristické
      vlastnosti stavebního díla a instalovanych zarízení a na konecné provedení
      stavby, objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru; dokumentace pro
      provedení stavby je propracováním predchozích fází dokumentace do té úrovne,
      aby odborne zpusobilému dodavateli stavby umoznila stavbu, objekt nebo
      zarízení provést. Muze ve specifickych prípadech slouzit i jako dokumentace
      pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zarízení. Nenahrazuje
      realizacní (vyrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

      Dokumentace pro vyber dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)
      je dokumentace zpracovaná na základe dokumentace pro provedení stavby,
      upravená do rozpoctové struktury pro úcely posouzení skladby a vyse cenové
      nabídky jednotlivych uchazecu o dodávku stavby, overení odborné zpusobilosti
      uchazecu provést rádne a vcas dodávku stavby a porovnání dalsích smluvních
      podmínek, za kterych bude dodávka stavby provedena.

      Realizacní dokumentace stavby, objektu nebo zarízení
      je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její cásti, obsahující
      zejména dílenské a vyrobní vykresy
      slouzící k realizaci stavby, objektu nebo zarízení. Zpracování realizacní
      dokumentace není soucástí prace architekta. Architekt muze byt poveren
      dohledem nad jejím zpracováním.
     • Iveta Pecinkova - preklady a tlumoceni
      Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky. Iveta ... From: To: Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23
      Message 5 of 11 , Jul 1, 2004
       Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky.
       Iveta
       ----- Original Message -----
       From: <cz519441@...>
       To: <Czechlist@yahoogroups.com>
       Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23 AM
       Subject: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


       Sarko,
       v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
       neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
       Lenka S.

       ----------------------------------------------------------------------------
       --------------------------------

       TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
       http://milion.tiscali.cz


       Czechlisters' photos:
       http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
       Yahoo! Groups Links
      • andeds@aol.com
       In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
       Message 6 of 11 , Jul 1, 2004
        In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
        writes:

        << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
        (zhotovitele) stavby >>
        Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page of
        this document:
        Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
        soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
        - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

        Dylan
       • melvyn.geo
        ... Poldauf navrhuje articled clerk (Chroma take uvadi articled clerk to a practising solicitor ) nebo junior clerk/lawyer , zatimco Fronek uvadi mj
        Message 7 of 11 , Jul 1, 2004
         --- In Czechlist@yahoogroups.com, "jenda222000" <jan_smejkal@p...> wrote:
         > Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:
         >
         > - "notarsky koncipient"

         Poldauf navrhuje 'articled clerk' (Chroma take uvadi 'articled clerk to a practising solicitor') nebo 'junior clerk/lawyer', zatimco Fronek uvadi mj 'trainee solicitor'.

         > - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

         Fronek preklada 'vidimaci' jako 'vidimus' i v pravnickem slova smyslu ale velmi rad bych slysel jine nazory.

         M.
        • ing.Sarka Rubkova
         But the term you are after must be a bit different because the this will be the tender for designers of the documents for planning permit. Sarka ... From:
         Message 8 of 11 , Jul 2, 2004
          But the term you are after must be a bit different because the this will be
          the tender for designers of the documents for planning permit.

          Sarka

          -----Original Message-----
          From: andeds@... [mailto:andeds@...]
          Sent: Thursday, July 01, 2004 8:14 PM
          To: Czechlist@yahoogroups.com
          Subject: Re: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)


          In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
          writes:

          << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
          (zhotovitele) stavby >>
          Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page
          of
          this document:
          Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
          soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
          - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

          Dylan          Czechlisters' photos:
          http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
          Yahoo! Groups Links
         • andeds@aol.com
          In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
          Message 9 of 11 , Jul 2, 2004
           In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
           writes:

           << But the term you are after must be a bit different because the this will be
           the tender for designers of the documents for planning permit. >>
           Thank you, Sarka. I'll be returning to this job soon and will be thinking
           some more about this question.
           As has been suggested, it would be good to have a complete Czech and English
           glossary relating to public tender documents, as part of the Czechlist
           resources.

           Dylan
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.