Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Zadavaci dokumentace - dodatek

Expand Messages
 • cz519441@tiscali.cz
  Sarko, v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame request for quotation neboli RFQ . Nevim, jestli se to hodi i jinam. Lenka S. ... TISCALI u� m�
  Message 1 of 11 , Jul 1, 2004
   Sarko,
   v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
   neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
   Lenka S.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
   http://milion.tiscali.cz
  • Jirka Bolech
   ... neboli RFQ . Nevim, jestli se to hodi i jinam. Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v automobilovem prumyslu... Jirka Bolech
   Message 2 of 11 , Jul 1, 2004
    Lenka napsala:

    > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
    neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.

    Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v automobilovem
    prumyslu...

    Jirka Bolech
   • Jan Culka
    To je standardni - RFI - request for information RFQ - request for quotation Honza ... From: Jirka Bolech To:
    Message 3 of 11 , Jul 1, 2004
     To je standardni -
     RFI - request for information
     RFQ - request for quotation

     Honza     ----- Original Message -----
     From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@...>
     To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
     Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


     > Lenka napsala:
     >
     > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
     > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
     >
     > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
     automobilovem
     > prumyslu...
     >
     > Jirka Bolech
     >
     >
     >
     >
     > Czechlisters' photos:
     > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
    • jsyeaton
     Taky existuje RFP - request for proposal(s) Judy ... quotation
     Message 4 of 11 , Jul 1, 2004
      Taky existuje

      RFP - request for proposal(s)

      Judy

      --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Jan Culka" <culka@m...> wrote:
      > To je standardni -
      > RFI - request for information
      > RFQ - request for quotation
      >
      > Honza
      >
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@s...>
      > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
      > Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
      > Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek
      >
      >
      > > Lenka napsala:
      > >
      > > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for
      quotation"
      > > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
      > >
      > > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
      > automobilovem
      > > prumyslu...
      > >
      > > Jirka Bolech
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > Czechlisters' photos:
      > > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
      > > Yahoo! Groups Links
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
     • ing.Sárka Rubková
      Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum: Zadavaci
      Message 5 of 11 , Jul 1, 2004
       Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace
       . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum:
       Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
       (zhotovitele) stavby

       sarka


       Návrh/studie stavby (STS)
       je predprojektová cást dokumentace dokládající koncepcní tvarové/hmotové,
       materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
       objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru, jejímz smyslem a úcelem je
       vzájemné ujasnení zámeru a stavebního programu mezi klientem a architektem a
       overení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.Vypracovává se
       standardne ve variantách, nadstandardne v alternativách.

       Dokumentace k územnímu rízení (DÚR)
       je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
       materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
       objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru predevsím z hlediska souladu
       s pozadavky klienta a v souladu s územni plánovací dokumentací, poprípade s
       územne plánovacími podklady, a s predchozími rozhodnutími o území; projekt
       musí vyhovovat
       podmínkám ochrany zdravych zivotních podmínek, ochrany prírodních a
       krajinnych slozek zivotního prostredí, zejména ochrany prírody a krajiny,
       ochrany zemedelského pudního fondu, pozemku urcenych k plnení funkcí lesa,
       vod, ovzdusí, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
       obecnym technickym pozadavkum na vystavbu a obecnym technickym pozadavkum
       zabezpecujícím uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
       orientace, poprípade speciálním predpisum stanovujícím
       základní technické podmínky dopravní, energetické, protipozární, bezpecnosti
       konstrukcní, uzivatelské a provozní, bezpecnosti práce a technickych
       zarízení a podobne;

       Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
       je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové,
       materiálové, technologické a technické, dispozicní
       a provozní resení stavby, objektu nebo zarízení, poprípadû jejich souboru, a
       to v souladu s pozadavky klienta a v souladu s podmínkami územního
       rozhodnutí, s pozadavky tykajícími se verejnych zájmu, predevsím splnení
       obecnych technickych pozadavku na vystavbu a obecnych technickych pozadavku
       zabezpecujících uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
       orientace,
       a speciálních právních predpisu, poprípade norem stanovujících podrobné
       technické podmínky dopravní, energetické,
       protipozární, bezpecnosti konstrukcní, hygienické, uzivatelské a provozní,
       bezpecnosti práce a technickych zarízení a zvlástních predpisu zajistujících
       komplexnost a plynulost vystavby, vcasné vybudování technického, obcanského
       nebo jiného vybavení potrebného k rádnému uzívání;

       Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)
       je dokumentace obsahující projekt jednoznacne urcující závazné pozadavky
       tvarové/hmotové, materiálové, technologické
       a technické, dispozicní a provozní na jakost, mnozství a charakteristické
       vlastnosti stavebního díla a instalovanych zarízení a na konecné provedení
       stavby, objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru; dokumentace pro
       provedení stavby je propracováním predchozích fází dokumentace do té úrovne,
       aby odborne zpusobilému dodavateli stavby umoznila stavbu, objekt nebo
       zarízení provést. Muze ve specifickych prípadech slouzit i jako dokumentace
       pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zarízení. Nenahrazuje
       realizacní (vyrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

       Dokumentace pro vyber dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)
       je dokumentace zpracovaná na základe dokumentace pro provedení stavby,
       upravená do rozpoctové struktury pro úcely posouzení skladby a vyse cenové
       nabídky jednotlivych uchazecu o dodávku stavby, overení odborné zpusobilosti
       uchazecu provést rádne a vcas dodávku stavby a porovnání dalsích smluvních
       podmínek, za kterych bude dodávka stavby provedena.

       Realizacní dokumentace stavby, objektu nebo zarízení
       je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její cásti, obsahující
       zejména dílenské a vyrobní vykresy
       slouzící k realizaci stavby, objektu nebo zarízení. Zpracování realizacní
       dokumentace není soucástí prace architekta. Architekt muze byt poveren
       dohledem nad jejím zpracováním.
      • Iveta Pecinkova - preklady a tlumoceni
       Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky. Iveta ... From: To: Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23
       Message 6 of 11 , Jul 1, 2004
        Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky.
        Iveta
        ----- Original Message -----
        From: <cz519441@...>
        To: <Czechlist@yahoogroups.com>
        Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23 AM
        Subject: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


        Sarko,
        v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
        neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
        Lenka S.

        ----------------------------------------------------------------------------
        --------------------------------

        TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
        http://milion.tiscali.cz


        Czechlisters' photos:
        http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
        Yahoo! Groups Links
       • andeds@aol.com
        In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
        Message 7 of 11 , Jul 1, 2004
         In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
         writes:

         << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
         (zhotovitele) stavby >>
         Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page of
         this document:
         Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
         soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
         - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

         Dylan
        • melvyn.geo
         ... Poldauf navrhuje articled clerk (Chroma take uvadi articled clerk to a practising solicitor ) nebo junior clerk/lawyer , zatimco Fronek uvadi mj
         Message 8 of 11 , Jul 1, 2004
          --- In Czechlist@yahoogroups.com, "jenda222000" <jan_smejkal@p...> wrote:
          > Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:
          >
          > - "notarsky koncipient"

          Poldauf navrhuje 'articled clerk' (Chroma take uvadi 'articled clerk to a practising solicitor') nebo 'junior clerk/lawyer', zatimco Fronek uvadi mj 'trainee solicitor'.

          > - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

          Fronek preklada 'vidimaci' jako 'vidimus' i v pravnickem slova smyslu ale velmi rad bych slysel jine nazory.

          M.
         • ing.Sarka Rubkova
          But the term you are after must be a bit different because the this will be the tender for designers of the documents for planning permit. Sarka ... From:
          Message 9 of 11 , Jul 2, 2004
           But the term you are after must be a bit different because the this will be
           the tender for designers of the documents for planning permit.

           Sarka

           -----Original Message-----
           From: andeds@... [mailto:andeds@...]
           Sent: Thursday, July 01, 2004 8:14 PM
           To: Czechlist@yahoogroups.com
           Subject: Re: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)


           In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
           writes:

           << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
           (zhotovitele) stavby >>
           Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page
           of
           this document:
           Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
           soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
           - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

           Dylan           Czechlisters' photos:
           http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
           Yahoo! Groups Links
          • andeds@aol.com
           In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
           Message 10 of 11 , Jul 2, 2004
            In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
            writes:

            << But the term you are after must be a bit different because the this will be
            the tender for designers of the documents for planning permit. >>
            Thank you, Sarka. I'll be returning to this job soon and will be thinking
            some more about this question.
            As has been suggested, it would be good to have a complete Czech and English
            glossary relating to public tender documents, as part of the Czechlist
            resources.

            Dylan
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.