Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

notar

Expand Messages
 • jenda222000
  Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada: - notarsky koncipient - a notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny ? Diky
  Message 1 of 11 , Jul 1, 2004
   Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:

   - "notarsky koncipient"
   - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

   Diky predem.
   Honza
  • cz519441@tiscali.cz
   Sarko, v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame request for quotation neboli RFQ . Nevim, jestli se to hodi i jinam. Lenka S. ... TISCALI u� m�
   Message 2 of 11 , Jul 1, 2004
    Sarko,
    v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
    neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
    Lenka S.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
    http://milion.tiscali.cz
   • Jirka Bolech
    ... neboli RFQ . Nevim, jestli se to hodi i jinam. Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v automobilovem prumyslu... Jirka Bolech
    Message 3 of 11 , Jul 1, 2004
     Lenka napsala:

     > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
     neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.

     Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v automobilovem
     prumyslu...

     Jirka Bolech
    • Jan Culka
     To je standardni - RFI - request for information RFQ - request for quotation Honza ... From: Jirka Bolech To:
     Message 4 of 11 , Jul 1, 2004
      To je standardni -
      RFI - request for information
      RFQ - request for quotation

      Honza      ----- Original Message -----
      From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@...>
      To: <Czechlist@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
      Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


      > Lenka napsala:
      >
      > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
      > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
      >
      > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
      automobilovem
      > prumyslu...
      >
      > Jirka Bolech
      >
      >
      >
      >
      > Czechlisters' photos:
      > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
     • jsyeaton
      Taky existuje RFP - request for proposal(s) Judy ... quotation
      Message 5 of 11 , Jul 1, 2004
       Taky existuje

       RFP - request for proposal(s)

       Judy

       --- In Czechlist@yahoogroups.com, "Jan Culka" <culka@m...> wrote:
       > To je standardni -
       > RFI - request for information
       > RFQ - request for quotation
       >
       > Honza
       >
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: "Jirka Bolech" <jirka.bolech@s...>
       > To: <Czechlist@yahoogroups.com>
       > Sent: Thursday, July 01, 2004 10:57 AM
       > Subject: Re: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek
       >
       >
       > > Lenka napsala:
       > >
       > > > v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for
       quotation"
       > > neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
       > >
       > > Ted si vzpominam, ze jsem to same mel v prekladu pro klienta v
       > automobilovem
       > > prumyslu...
       > >
       > > Jirka Bolech
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > Czechlisters' photos:
       > > http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
       > > Yahoo! Groups Links
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
      • ing.Sárka Rubková
       Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum: Zadavaci
       Message 6 of 11 , Jul 1, 2004
        Jak jsem slibila, našla jsem definice jednotlivych typu stavebni dokumentace
        . Treba se na tomto zaklade da dojit k anglickym (americkym) terminum:
        Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
        (zhotovitele) stavby

        sarka


        Návrh/studie stavby (STS)
        je predprojektová cást dokumentace dokládající koncepcní tvarové/hmotové,
        materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
        objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru, jejímz smyslem a úcelem je
        vzájemné ujasnení zámeru a stavebního programu mezi klientem a architektem a
        overení proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.Vypracovává se
        standardne ve variantách, nadstandardne v alternativách.

        Dokumentace k územnímu rízení (DÚR)
        je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové,
        materiálové, technologické a technické, dispozicní a provozní resení stavby,
        objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru predevsím z hlediska souladu
        s pozadavky klienta a v souladu s územni plánovací dokumentací, poprípade s
        územne plánovacími podklady, a s predchozími rozhodnutími o území; projekt
        musí vyhovovat
        podmínkám ochrany zdravych zivotních podmínek, ochrany prírodních a
        krajinnych slozek zivotního prostredí, zejména ochrany prírody a krajiny,
        ochrany zemedelského pudního fondu, pozemku urcenych k plnení funkcí lesa,
        vod, ovzdusí, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a
        obecnym technickym pozadavkum na vystavbu a obecnym technickym pozadavkum
        zabezpecujícím uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
        orientace, poprípade speciálním predpisum stanovujícím
        základní technické podmínky dopravní, energetické, protipozární, bezpecnosti
        konstrukcní, uzivatelské a provozní, bezpecnosti práce a technickych
        zarízení a podobne;

        Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
        je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové,
        materiálové, technologické a technické, dispozicní
        a provozní resení stavby, objektu nebo zarízení, poprípadû jejich souboru, a
        to v souladu s pozadavky klienta a v souladu s podmínkami územního
        rozhodnutí, s pozadavky tykajícími se verejnych zájmu, predevsím splnení
        obecnych technickych pozadavku na vystavbu a obecnych technickych pozadavku
        zabezpecujících uzívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
        orientace,
        a speciálních právních predpisu, poprípade norem stanovujících podrobné
        technické podmínky dopravní, energetické,
        protipozární, bezpecnosti konstrukcní, hygienické, uzivatelské a provozní,
        bezpecnosti práce a technickych zarízení a zvlástních predpisu zajistujících
        komplexnost a plynulost vystavby, vcasné vybudování technického, obcanského
        nebo jiného vybavení potrebného k rádnému uzívání;

        Dokumentace pro provedení stavby-objektu (DPS)
        je dokumentace obsahující projekt jednoznacne urcující závazné pozadavky
        tvarové/hmotové, materiálové, technologické
        a technické, dispozicní a provozní na jakost, mnozství a charakteristické
        vlastnosti stavebního díla a instalovanych zarízení a na konecné provedení
        stavby, objektu nebo zarízení, poprípade jejich souboru; dokumentace pro
        provedení stavby je propracováním predchozích fází dokumentace do té úrovne,
        aby odborne zpusobilému dodavateli stavby umoznila stavbu, objekt nebo
        zarízení provést. Muze ve specifickych prípadech slouzit i jako dokumentace
        pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zarízení. Nenahrazuje
        realizacní (vyrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

        Dokumentace pro vyber dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)
        je dokumentace zpracovaná na základe dokumentace pro provedení stavby,
        upravená do rozpoctové struktury pro úcely posouzení skladby a vyse cenové
        nabídky jednotlivych uchazecu o dodávku stavby, overení odborné zpusobilosti
        uchazecu provést rádne a vcas dodávku stavby a porovnání dalsích smluvních
        podmínek, za kterych bude dodávka stavby provedena.

        Realizacní dokumentace stavby, objektu nebo zarízení
        je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její cásti, obsahující
        zejména dílenské a vyrobní vykresy
        slouzící k realizaci stavby, objektu nebo zarízení. Zpracování realizacní
        dokumentace není soucástí prace architekta. Architekt muze byt poveren
        dohledem nad jejím zpracováním.
       • Iveta Pecinkova - preklady a tlumoceni
        Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky. Iveta ... From: To: Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23
        Message 7 of 11 , Jul 1, 2004
         Vyrobci v automobilovem prumyslu to pouzivaji taky.
         Iveta
         ----- Original Message -----
         From: <cz519441@...>
         To: <Czechlist@yahoogroups.com>
         Sent: Thursday, July 01, 2004 10:23 AM
         Subject: [Czechlist] Zadavaci dokumentace - dodatek


         Sarko,
         v telekomunikacich ve vyberovem rizeni pouzivame "request for quotation"
         neboli "RFQ". Nevim, jestli se to hodi i jinam.
         Lenka S.

         ----------------------------------------------------------------------------
         --------------------------------

         TISCALI už má druhého milionáře! Vyhrajte i vy 1.000.000Kč na TISCALI!
         http://milion.tiscali.cz


         Czechlisters' photos:
         http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
         Yahoo! Groups Links
        • andeds@aol.com
         In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
         Message 8 of 11 , Jul 1, 2004
          In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
          writes:

          << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
          (zhotovitele) stavby >>
          Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page of
          this document:
          Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
          soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
          - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

          Dylan
         • melvyn.geo
          ... Poldauf navrhuje articled clerk (Chroma take uvadi articled clerk to a practising solicitor ) nebo junior clerk/lawyer , zatimco Fronek uvadi mj
          Message 9 of 11 , Jul 1, 2004
           --- In Czechlist@yahoogroups.com, "jenda222000" <jan_smejkal@p...> wrote:
           > Zdravim vespolek. Nevedel by zde nekdo nahodou, jak se preklada:
           >
           > - "notarsky koncipient"

           Poldauf navrhuje 'articled clerk' (Chroma take uvadi 'articled clerk to a practising solicitor') nebo 'junior clerk/lawyer', zatimco Fronek uvadi mj 'trainee solicitor'.

           > - a "notar provedenim vidimace neodpovida za obsah listiny"?

           Fronek preklada 'vidimaci' jako 'vidimus' i v pravnickem slova smyslu ale velmi rad bych slysel jine nazory.

           M.
          • ing.Sarka Rubkova
           But the term you are after must be a bit different because the this will be the tender for designers of the documents for planning permit. Sarka ... From:
           Message 10 of 11 , Jul 2, 2004
            But the term you are after must be a bit different because the this will be
            the tender for designers of the documents for planning permit.

            Sarka

            -----Original Message-----
            From: andeds@... [mailto:andeds@...]
            Sent: Thursday, July 01, 2004 8:14 PM
            To: Czechlist@yahoogroups.com
            Subject: Re: [Czechlist] Re: Typy dokumentace (bylo Zadavaci dokumentace)


            In a message dated 7/1/04 4:12:01 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
            writes:

            << Zadavaci dokumentace je v tomto kontextu Dokumentace pro vyber dodavatele
            (zhotovitele) stavby >>
            Yes, this corresponds roughly to the full title as given on the first page
            of
            this document:
            Stupen projektove dokumentace: Zadavaci dokumentace pro obchodni verejnou
            soutez na nejvhodnejsiho zhotovitele dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
            - it doesn't quite get to anything as definite as stavba.

            Dylan            Czechlisters' photos:
            http://photos.groups.yahoo.com/group/Czechlist/lst
            Yahoo! Groups Links
           • andeds@aol.com
            In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@login.cz writes:
            Message 11 of 11 , Jul 2, 2004
             In a message dated 7/2/04 2:34:29 PM GMT Daylight Time, rubkova@...
             writes:

             << But the term you are after must be a bit different because the this will be
             the tender for designers of the documents for planning permit. >>
             Thank you, Sarka. I'll be returning to this job soon and will be thinking
             some more about this question.
             As has been suggested, it would be good to have a complete Czech and English
             glossary relating to public tender documents, as part of the Czechlist
             resources.

             Dylan
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.