Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: COMP: Virus Warning

Expand Messages
 • jsyeaton
  Message from Symantec about Zlatko.exe: Symantec Security Response encourages you to ignore any messages regarding this hoax. It is harmless and is intended
  Message 1 of 2 , Mar 31, 2004
   Message from Symantec about Zlatko.exe:

   "Symantec Security Response encourages you to ignore any messages
   regarding this hoax. It is harmless and is intended only to cause
   unwarranted concern.

   Type: Hoax

   This is a hoax. The hoax message is as follows:...."

   One less thing to worry about.

   Judy


   --- In Czechlist@yahoogroups.com, Petr Veselý <veselypetr@p...>
   wrote:
   > Hi everybody,
   >
   > Sounds like a really terrible bug.
   > Sorry for the diacritics, but I don't have time to play around
   with it.
   >
   >
   > > Prosím, sdìlte toto varování dal¹ím osobám, které znáte a mají
   > > pøipojení na Internet. Je mo¾né, ¾e obdr¾íte e-mail ¹etøiè
   obrazovky s
   > > názvem
   > > "ZLATKO" (Zlatko.exe).
   > > V ¾ádném pøípadì neotvírat ! ! ! Hned smazat ! Pøi rozbalení
   dat,
   > ztratíte
   > > v¹echna data, disk se kompletnì vyma¾e a osoba, která Vám poslala
   > > tento e-mail, získá pøístup na Va¹i internetovou adresu a k ni
   > pøislu¹ející
   > > heslo.
   > > Tento virus je od nedìle v obìhu a je velmi nebezpeèný.
   > > Po¹lete varování na v¹echny osoby z Va¹eho adresáøe. AOL
   potvrzuje,
   > > ¾e virus je nebezpeèny a ¾e neexistuje ¾ádný antivirový
   program, který
   > > by ho odstranil. Prosím, po¹lete tuto zprávu v¹em Va¹im kolegùm,
   známým
   > > a pøátelùm
   > >
   > >
   > Petr
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.