Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Czechlist] Re: P.O.S.

Expand Messages
 • Helga Humlova
  Thanks to Peter and Melvyn. My thought was: Kassen- /Lagersystem (cash/stock system) as the client insists it is the POS sklad . He tells me, that the
  Message 1 of 3 , Jan 29, 2003
  • 0 Attachment
   Thanks to Peter and Melvyn.

   My thought was: Kassen- /Lagersystem (cash/stock system) as the client
   insists it is the "POS sklad". He tells me, that the computer registers the
   "loss" of goods from the stock as soon as they are being paid for and
   evidences the remaining stock. At a certain (low) level of the stock the
   computer contacts the relevant supplier and orders a certain quantity to
   fill the stock.


   -----Original Message-----
   From: melvyn.geo <zehrovak@...> [mailto:zehrovak@...]
   Sent: Wednesday, January 29, 2003 7:11 PM
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Subject: [Czechlist] Re: P.O.S.

   --- In Czechlist@yahoogroups.com, Petr Adámek <padamek@m...> wrote:

   > Mam dojem, ze P.O.S. = "Pokladni obchodni system" je snaha o bezbolestny
   > prevod anglickeho P.O.S. = Point Of Sale

   Ahoj Petre a Helgo,

   Souhlasim s vyse uvedenou analyzou a navrhl bych nemecky vyraz: Verkaufsste=

   lle (?)


   http://www.systemonline.cz/site/prehledy_systemu/pos.htm

   (Omlouvam se za diakritiku - doufam, ze se to da rozlustit - m)

   Pokladní obchodní systémy: Tajemství zkratky POS   Aniž bychom si toho všimli, po?íta?e se tiše vplížily do našeho každodenníh=

   o života. Je pro nás zcela b?žné, že p?i nákupu v

   supermarketu kontrolujeme u pokladny na displeji zadávané položky a jako sa=

   moz?ejmost bereme ú?tenku, ve které jsou p?ehledn? vypsány a se?teny
   jednotl=

   ivé nákupní položky.

   Obdobn? je tomu na letištích, v restauracích, u benzinových pump..., prost?=

   tém?? všude. Od malých obch?dk? po supermarkety, od hotel? po pojiš?ovny,
   p=

   rakticky ve všech oblastech denního života se dnes m?žeme setkat s
   výpo?etní=

   technikou. V našem ?lánku bychom cht?li shrnout, pro? tomu tak je, jaké
   výh=

   ody nasazení po?íta?? v oblasti prodeje zboží a služeb p?ináší, jak tyto
   sys=

   témy fungují a jaké jsou výhledy do budoucna.

   Pro ozna?ení systém? na podporu prodeje se celosv?tov? vžila zkratka POS, k=

   terá v angli?tin? znamená "Point Of Sales", ?esky p?eloženo "prodejní
   místo"=

   . ?eština si p?i výkladu této zkratky pomohla výrazy "Pokladní Obchodní
   Syst=

   ém", nebo "Prodejní Obchodní Systém".


   Melvyn
   ---
   Seek simplicity, and distrust it.
   - ALFRED NORTH WHITEHEAD


   Czechlist archive: http://groups.yahoo.com/group/Czechlist

   Czechlist resources:
   http://www.geocities.com/Athens/Forum/7953/Intro.html

   Post message: Czechlist@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.