Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: TERM (abbreviation) CERCO (second C s hackem)

Expand Messages
 • Beata Rodlingova
  Just guessing, as it is something to do with customs, that is international= & freight:CER cislo:Sdružení evropských železnic (CER, CCFE nebo GEB
  Message 1 of 4 , Nov 2 8:38 AM
  • 0 Attachment
   Just guessing, as it is something to do with customs, that is international=
   & freight:

   CER cislo:

   Sdružení evropských železnic (CER, CCFE nebo GEB podle jazyka, ze kterého j=
   e zkratka odvozena) je organizace, která sdružuje ?lenské železnice UIC, maj=
   ící sídlo v ?lenských státech EU, Švýcarsku a Norsku. CER vzniklo z ?ad UIC =
   a mezi t?mito dv?ma organizacemi je uzav?ena tzv. Charta UIC/CER, která vyme=
   zuje vzájemné vztahy. Sídlo CER je v Bruselu z d?vodu co nejvyššího vlivu na=
   orgány a instituce EU a ostatní mezinárodní organizace. Zatímco role UIC by=
   m?la ležet p?edevším v technické politice, role CER je zejména v p?ímém vli=
   vu na ty, kte?í mohou ovlivnit p?ípravu evropské legislativy ve prosp?ch žel=
   ezni?ní dopravy a ?lenských železnic, tzn. p?edevším na Evropskou komisi a E=
   vropský parlament. Hlavní nápl? práce CER je tedy „lobbing" za železnici tak=
   , jak to bohužel v daleko vyšší mí?e vidíme v p?ípad? ostatních druh? doprav=
   y, p?edevším silni?ní.


   Could this be of help?

   Beata

   --- In Czechlist@y..., "meluzinax" <meluzinax@S...> wrote:
   > I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
   > through GOOGLE.
   >
   > Context: for a data layout for customs information
   >
   > IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce
  • Martin Janda
   certifikacni cislo organizace, cislo certifikatu organizace? Just guessing did not find it on the web. FWIW Martin ... From: meluzinax
   Message 2 of 4 , Nov 2 10:06 AM
   • 0 Attachment
    certifikacni cislo organizace, cislo certifikatu organizace? Just guessing
    did not find it on the web.

    FWIW
    Martin


    ----- Original Message -----
    From: "meluzinax" <meluzinax@...>
    To: <Czechlist@yahoogroups.com>
    Sent: Saturday, November 02, 2002 5:08 PM
    Subject: [Czechlist] TERM (abbreviation) CERCO (second C s hackem)


    I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
    through GOOGLE.

    Context: for a data layout for customs information

    IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce

    Czechlist archive: http://groups.yahoo.com/group/Czechlist

    Czechlist resources:
    http://www.geocities.com/Athens/Forum/7953/Intro.html

    Post message: Czechlist@yahoogroups.com

    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • meluzinax
    dekuju za pomoc veronika ... guessing ... http://docs.yahoo.com/info/terms/
    Message 3 of 4 , Nov 3 4:51 PM
    • 0 Attachment
     dekuju za pomoc

     veronika

     --- In Czechlist@y..., "Martin Janda" <mjanda@g...> wrote:
     > certifikacni cislo organizace, cislo certifikatu organizace? Just
     guessing
     > did not find it on the web.
     >
     > FWIW
     > Martin
     >
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: "meluzinax" <meluzinax@S...>
     > To: <Czechlist@y...>
     > Sent: Saturday, November 02, 2002 5:08 PM
     > Subject: [Czechlist] TERM (abbreviation) CERCO (second C s hackem)
     >
     >
     > I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
     > through GOOGLE.
     >
     > Context: for a data layout for customs information
     >
     > IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce
     >
     >
     >
     >
     >
     > Czechlist archive: http://groups.yahoo.com/group/Czechlist
     >
     > Czechlist resources:
     > http://www.geocities.com/Athens/Forum/7953/Intro.html
     >
     > Post message: Czechlist@y...
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.