Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TERM (abbreviation) CERCO (second C s hackem)

Expand Messages
 • meluzinax
  I have never seen this abbreviation and wasn t able to find it through GOOGLE. Context: for a data layout for customs information IC^O/RC^/CERC^O kupuji ci ho
  Message 1 of 4 , Nov 2, 2002
   I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
   through GOOGLE.

   Context: for a data layout for customs information

   IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce
  • Beata Rodlingova
   Just guessing, as it is something to do with customs, that is international= & freight:CER cislo:Sdružení evropských železnic (CER, CCFE nebo GEB
   Message 2 of 4 , Nov 2, 2002
    Just guessing, as it is something to do with customs, that is international=
    & freight:

    CER cislo:

    Sdružení evropských železnic (CER, CCFE nebo GEB podle jazyka, ze kterého j=
    e zkratka odvozena) je organizace, která sdružuje ?lenské železnice UIC, maj=
    ící sídlo v ?lenských státech EU, Švýcarsku a Norsku. CER vzniklo z ?ad UIC =
    a mezi t?mito dv?ma organizacemi je uzav?ena tzv. Charta UIC/CER, která vyme=
    zuje vzájemné vztahy. Sídlo CER je v Bruselu z d?vodu co nejvyššího vlivu na=
    orgány a instituce EU a ostatní mezinárodní organizace. Zatímco role UIC by=
    m?la ležet p?edevším v technické politice, role CER je zejména v p?ímém vli=
    vu na ty, kte?í mohou ovlivnit p?ípravu evropské legislativy ve prosp?ch žel=
    ezni?ní dopravy a ?lenských železnic, tzn. p?edevším na Evropskou komisi a E=
    vropský parlament. Hlavní nápl? práce CER je tedy „lobbing" za železnici tak=
    , jak to bohužel v daleko vyšší mí?e vidíme v p?ípad? ostatních druh? doprav=
    y, p?edevším silni?ní.


    Could this be of help?

    Beata

    --- In Czechlist@y..., "meluzinax" <meluzinax@S...> wrote:
    > I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
    > through GOOGLE.
    >
    > Context: for a data layout for customs information
    >
    > IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce
   • Martin Janda
    certifikacni cislo organizace, cislo certifikatu organizace? Just guessing did not find it on the web. FWIW Martin ... From: meluzinax
    Message 3 of 4 , Nov 2, 2002
     certifikacni cislo organizace, cislo certifikatu organizace? Just guessing
     did not find it on the web.

     FWIW
     Martin


     ----- Original Message -----
     From: "meluzinax" <meluzinax@...>
     To: <Czechlist@yahoogroups.com>
     Sent: Saturday, November 02, 2002 5:08 PM
     Subject: [Czechlist] TERM (abbreviation) CERCO (second C s hackem)


     I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
     through GOOGLE.

     Context: for a data layout for customs information

     IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce

     Czechlist archive: http://groups.yahoo.com/group/Czechlist

     Czechlist resources:
     http://www.geocities.com/Athens/Forum/7953/Intro.html

     Post message: Czechlist@yahoogroups.com

     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    • meluzinax
     dekuju za pomoc veronika ... guessing ... http://docs.yahoo.com/info/terms/
     Message 4 of 4 , Nov 3, 2002
      dekuju za pomoc

      veronika

      --- In Czechlist@y..., "Martin Janda" <mjanda@g...> wrote:
      > certifikacni cislo organizace, cislo certifikatu organizace? Just
      guessing
      > did not find it on the web.
      >
      > FWIW
      > Martin
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "meluzinax" <meluzinax@S...>
      > To: <Czechlist@y...>
      > Sent: Saturday, November 02, 2002 5:08 PM
      > Subject: [Czechlist] TERM (abbreviation) CERCO (second C s hackem)
      >
      >
      > I have never seen this abbreviation and wasn't able to find it
      > through GOOGLE.
      >
      > Context: for a data layout for customs information
      >
      > IC^O/RC^/CERC^O kupuji'ci'ho nebo pr^íjemce
      >
      >
      >
      >
      >
      > Czechlist archive: http://groups.yahoo.com/group/Czechlist
      >
      > Czechlist resources:
      > http://www.geocities.com/Athens/Forum/7953/Intro.html
      >
      > Post message: Czechlist@y...
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.