Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Posílej

Expand Messages
 • Tomáš Skřont
  PosílejZa tuhle zpravu se moc omlouvam. Spletl jsem si diskusni skupiny. Jsem asi prepracovany. Jeste jednou: pardon. Tomas ... From: Tomáš Skřont To:
  Message 1 of 1 , Mar 2, 2002
   Pos�lejZa tuhle zpravu se moc omlouvam. Spletl jsem si diskusni skupiny. Jsem asi prepracovany. Jeste jednou: pardon.

   Tomas
   ----- Original Message -----
   From: Tom�� Sk�ont
   To: Czechlist@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, February 28, 2002 5:54 PM
   Subject: Fw: Pos�lej


   Brblovi nejde odchozi posta, takze preposilam jeho zpravu.

   Zaroven potvrzuji ucast na jeho oslave. Zitra cauky.

   T.S.
   ----- Original Message -----
   From: Jan �ipera
   To: Tom�� Sk�ont
   Sent: Thursday, February 28, 2002 5:14 PM
   Subject: Pos�lej


   Nazdar nejde mi mail ven. Posli to pros�m na 'prosexbejx@yahoogroups.com' Dik

   Servus
   Jsem r�d, �e na n�s TS nezanev�el. Z�tra se bohu�el nemohu z��astnit z d�vodu zah�jen� slaven� �tvrt stolet�.

   Abych nezapomn�l. Cht�l jsem to ozn�mit na dne�n�m tr�ninku, ale kdy� odpadl.

   Dne 5.3.2002 jste o�ek�v�ni po 19:00 ve v�mi zn�m� hosp�dce "U labut�". Pros�m o potvrzen� ��asti abych v�d�l kolik m�st m�m zablokovat.

   Jako pozv�nka m��e b�t t�eba ka�d� sud� pivko zdarma!!!

   Tak se rozhodn�te a napi�te.

   PS: R�d bych tam vid�l oslavence ke kter�m jsem se nedostal.

   PS2: Ji� mi chod� maily i do pr�ce. Budu tedy v�ce IN.

   Zdrav� Brbla
   ---
   Odchoz� zpr�va neobsahuje viry.
   Zkontrolov�no antivirov�m syst�mem AVG (http://www.grisoft.cz).
   Verze: 6.0.325 / Virov� b�ze: 182 - datum vyd�n�: 19.2.2002
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.