Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

51228Re: Google Translator - v cem je nejlepsi

Expand Messages
 • Libor Zajíček
  Mar 19, 2013
   Hi,

   yes, I think they (Google) are pretty good in Russian. They even keep up
   with grammar (sometimes) which is rather unusual.

   Libor


   2013/3/18 Liz <spacils@...>

   > **
   >
   >
   > Hi,
   >
   > I "play with" Google Translate when I'm chatting with my Russian friends
   > -- mainly because I am too lazy to learn how to type in Cyrillic :). I
   > still have to work on the Russian a bit after GT spits out its result (of
   > course), but translations from Russian are generally more understandable
   > than from CZ, SK and DE.
   >
   > - Liz
   >
   > --- In Czechlist@yahoogroups.com, Libor Zajíèek <libore@...> wrote:
   > >
   > > Zdravím vespolek,
   > >
   > > hrál jsem si s Google Translátorem a zkou¹el jsem mo¾nost korekce textu v
   > > urèitém jazyce pøekladem do jiného a nazpìt. Napøíklad s polskou
   > > angliètinou dost nízké úrovnì jsem to zkou¹el pøes nìmèinu i ru¹tinu. Dá
   > se
   > > øíct, ¾e výsledek trochu lep¹í byl (mo¾ná existuje nìjaký program na
   > > poangliè»ování anglického textu, jen o tom nevím). V souvislosti s tím mi
   > > vyvstala otázka, které páry nebo který jazyk Google pøekládá nejlíp.
   > Nemáte
   > > nìjaká pozorování v této oblasti?
   > >
   > > Taky jsem zjistil, ¾e z èe¹tiny do sloven¹tiny Google pøekládá jakoby
   > > napøímo, nesrovnatelnì lépe ne¾ do pol¹tiny nebo ru¹tiny.
   > >
   > > Hlavnì by mì ale zajímaly názory na to, v jaké dvojici "angliètina -
   > > jakýkoli jazyk" Google Translator nejsilnìj¹í.
   > >
   > > Díky
   > > Libor Zajíèek
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > --
   > > preklady <http://navolnenoze.cz/prezentace/libor-zajicek/>
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
   >
   >   --
   <http://czesko.pl>Czeskie Słowo Dnia <http://czesko.pl>
   preklady <http://navolnenoze.cz/prezentace/libor-zajicek/>
   Libor Zajíček <http://about.me>


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic