Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

41044Re: [Czechlist] advanced life support facilities

Expand Messages
 • Jaroslav Hejzlar
  Oct 1, 2009
   Hi, Charlie!
   What about something like "moderni vybaveni pro podporu zakladnich zivotnich
   funkci"? HTH.
   Regards,
   Jarda

   ----- Original Message -----
   From: "Charlie Stanford" <charliestanfordtranslations@...>
   To: <Czechlist@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, October 01, 2009 12:00 PM
   Subject: [Czechlist] advanced life support facilities


   Hi there,
   I am just hoping to check whether something has been translated correctly
   into Czech - it does not seem right to me.... The English reads as follows:

   If a hypersensitivity reaction occurs the administration of the medicinal
   product must be interrupted immediately and - if necessary - an intravenous
   treatment initiated. As in case of emergency immediate action is required,
   ***advanced life support facilities*** including the respective medicinal
   products necessary for treatment should be readily available.

   V případě výskytu hypersensitivní reakce je nutné okamľitě přeruąit podávání
   léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu. Vzhledem
   k tomu, ľe v naléhavých případech je neobytný okamľitý zásah, mělo by být k
   dispozici ***vybavení pro první pomoc***, včetně přísluąných nezbytných
   léčiv.

   Can someone give me a suitable Czech term for "advanced life support
   facilities" please...
   TIA
   Charlie

   --
   Jsem chráněn bezplatným SPAMfighter pro soukromé uľivatele.
   Aľ doposud mě uąetřil příjmu 8264 spam-emailů.
   Platící uľivatelé tuto zprávu ve svých e-mailech nedostavají.
   Stáhněte si zadarmo SPAMfighter zde: www.spamfighter.com/lcs


   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Translators' tricks of the trade:
   http://czeng.wetpaint.com/
   Yahoo! Groups Links
  • Show all 25 messages in this topic